Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Sähköinen tunnistautuminen

Kun haet Credigon lainaa, pyydämme sinua tunnistautumaan sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Molemmat tunnistautumisen tavat ovat yleisessä käytössä verkossa asioidessa. Tunnistautumisen yhteydessä käytämme Credigolla sähköiseen tunnistautumiseen erikoistunutta palveluntuottajaa. 

Mitä on sähköinen tunnistautuminen?

  

Suomen lain mukaan lainoja myöntävän tahon on aina tunnistettava asiakkaansa lainaa myöntäessään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakasta ei tavata fyysisesti, käytetään vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää. Suomessa yleisessä käytössä verkossa tapahtuvaan tunnistukseen ovat tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Nämä keinot ovat käytössä myös Credigon sähköisessä lainanhakuprosessissa tunnistuatumisvaihtoehtoina.

Joissakin palveluissa on myös mahdollista tunnistautua Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteen eli sähköisen henkilökortin avulla. Tämä on kuitenkin toistaiseksi kaikista sähköisen tunnistautumisen keinoista vähiten suosittu vaihtoehto, eikä sen käyttäminen ole mahdollista yhtä monessa palvelussa kuin mobiilivarmenteen ja pankkitunnusten. 

Sähköisen tunnistuksen tarkoituksena on luotonantajan näkökulmasta varmistua siitä, että lainahakemuksen takana on oikea henkilö. Ylivoimaisesti suurin syy mahdollisiin väärinkäytöksiin sähköisessä tunnistautumisessa on se, että käyttäjän pankkitunnukset ovat päätyneet vääriin käsiin. Älä koskaan luovuta verkkopankkitunnuksiasi muille. Mikäli epäilet, että tunnuksesi ovat päätyneet vääriin käsiin, ota välittömästi yhteyttä pankkiisi.

Tunnistautumisen tavat Credigolla

  

Kun haet kulutusluottoa Credigolta, sinun tulee tunnistautua palvelussamme sähköisesti. Lainahakemuksemme täyttäminen ja tunnistautuminen käyvät nopeasti ja helposti. Tupas-tunnistautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset. Toinen vaihtoehto tunnistautumisessa on käyttää mobiilivarmennetta, joka on matkapuhelimen sim-kortissa oleva henkilötunniste.

Tupas-tunnistautuminen on turvallinen tapa asioida verkossa

Tupas-tunnistautuminen

Tupas on suomalaisten pankkien yhteinen tunnistautumispalvelu. Tupas-palvelu on Finanssiala ry:n määrittelemä tapa tunnistaa verkkopalveluiden käyttäjiä pankkien verkkopankkitunnuksilla.

Kun käyttäjä kirjautuu palveluntarjoajan verkkopalveluun, hänet ohjataan oman pankkinsa tunnistautumissivulle. Kirjautuessa pankki lähettää palveluntarjoajalle tiedot kirjautuneesta henkilöstä. Verkkopankkitunnuksilla tunnistautuminen on suomalaisten suosituin tunnistautumistapa, mutta myös mobiilivarmenne kasvattaa suosiotaan. 

Mobiilivarmenteella tunnistautuminen käy helposti

Mobiilivarmenne

Suomessa matkapuhelimeen on mahdollista hankkia varmenteella varustettu sim-kortti, jota voi käyttää sähköisessä tunnistautumisessa. Mobiilivarmenne on täysin turvallinen ja luotettava tapa henkilöllisyyden todentamiseen erilaisissa verkkopalveluissa, samaan tapaan kuin verkkopankkitunnukset.

Käyttäessäsi mobiilivarmennetta tietosi eivät välity palveluntarjoajalta matkapuhelinoperaattorillesi. Vastaavasti operaattorisi välittää käyttämällesi verkkopalvelulle tiedon vain henkilöllisyydestäsi, ei muita matkapuhelimen käyttöön liittyviä tietoja tai käyttäjätietoja.

Mitä tarkoittaa vahva sähköinen tunnistautuminen?

  

Vahva sähköinen tunnistautuminen on ilmiö, josta yhteiskunnan digitalisoitumisen yhteydessä on puhuttu paljon. Käytännössä vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta puhutaan silloin, kun halutaan varmistua siitä, että palveluun tunnistautuva henkilö on todella se, joka väittää olevansa. Palvelun käyttäjän henkilöllisyys on erityisen tärkeää yhteiskunnan kehittyessä siiheen suuntaan, että esimerkiksi viranomaisasiointi sähköistyy täysin. Käyttäjien itsensä luomat tunnukset eivät ole näissä palveluissa riittävä keino tunnistautumiseen, sillä tunnistautumiskeinona tällaiset tunnukset eivät ole riittävän vahvoja ja luotettavia. Kyse on siis tietoturvasta.

Vahvassa sähköisessä tunnistamisessa käyttäjän identiteetti vahvistetaan luotettavan toimijan kautta. Tällä hetkellä olevien vahvojen tunnistautumiskeinojen tarjoajia ovat käytännössä pankit, poliisi ja teleoperaattorit, jotka kaikki tarjoavat vahvan tunnistautumisen välineitä. Mobiilivarmenne on siis yksi keino tunnistautua vahvasti. Lisäksi se on mahdollista Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteen sekä verkkopankkitunnusten kautta. Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteen takana on poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti. Esimerkiksi Virossa sähköinen tunnistautuminen henkilökortilla on jo hyvin yleinen tapa. Suomessa verkkopankkitunnukset ovat kuitenkin edelleen kaikkein suosituin tunnistautumistapa sähköisissä palveluissa. Sen lisäksi mobiilivarmenne kasvattaa jatkuvasti suosiotaan.

Onko sähköinen tunnistautuminen turvallista?

  

Vahvaa sähköistä tunnistautumista ajetaan lainsäädännöllä, joka pyrkii luomaan kehykset ja säännöt tunnistautumispalveluiden tarjontaan ja käyttöön. Laki pyrkii turvaamaan käyttäjille tietoturvan ja yksityisyyden suojan. Tunnistuspalveluita tarjoavien toimijoiden käytäntöjä valvoo Viestintävirasto, joka on valvova viranomainen tunnistuspalveluiden tarjoajia ja laatuvarmentajia koskevissa asioissa. Valvontaa suorittavat myös Finanssivalvonta sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Suomessa laki sähköisestä tunnistautumisesta säädettiin alun perin jo vuonna 2009, mutta sitä muutettiin Euroopan Unionin eIDAS-asetuksia vastaavaksi vuonna 2016.

Vahva sähköinen tunnistautuminen edistää tietoturvaa

Vahvan tunnistautumisen kolme tapaa

  

Verkkopankkitunnukset

  • Suomalaisten suosimista tunnistustavoista tämä on edelleen ehdottomasti suosituin. Verkkopankkitunnukset saa oman pankin kautta, ja niitä käytetään joko paperisen tunnuslukukortin tai mobiilisovelluksen avulla. Verkkopankkitunnuksia uudistetaan vuoden 2019 aikana, sillä tunnistautumistavan takana oleva Tupas-järjestelmä muuttuu. Tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla on kuitenkin jatkossakin mahdollista.

Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne eli sähköinen henkilökortti

  • Toistaiseksi varmennekortti ei suomalaisten keskuudessa ole suosittu tunnistautumiskeino. Käytännössä suuri osa suomalaisista kantaa tätä tunnistautumiskorttia mukanaan, sillä kansalaisvarmenne on osa henkilökorttia. Toiminto on kuitenkin aktivoitava erikseen ja kortin käyttämiseksi on hankittava erillinen lukijalaite sekä siihen kuuluva ohjelmisto. Vastaava järjestelmä on hyvin suosittu eteläisessä naapurimaassamme Virossa.

Mobiilivarmenne

  • Mobiilivarmenne on ollut käytössä julkisten palveluiden tunnistautumisvälineenä vuodesta 2012 saakka. Se kasvattaa suosiotaan jatkuvasti, vaikka sen on toistaiseksi ottanut käyttöönsä parisataatuhatta suomalaista.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...