Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Credigon rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Northmill Bank AB, filial i Finland
Unioninkatu 20–22, 00130 Helsinki
Y-tunnus 3166457-1

1. Rekisteriasioista vastaava

asiakaspalvelu@credigo.fi

2. Rekisterin nimi

Northmill Bank AB, filial i Finland asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja markkinointiin. Rekisterinpitäjä voi hyödyntää rekisteriä myös tilastointitarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin. 

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, pankkiyhteys ja muut hakemuksessa tai hakuprosessissa annetut tiedot. Myyntihistoriatiedot sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot. Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot. Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat tiedot. Luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä muilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista. Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus. Asiakkaan tunnistamista kokevat tiedot (TUPAS). Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas, Bisnode oy, Väestörekisterikeskus sekä muut yhteys- ja luottotietoja välittävät yritykset sekä muut rahoituslaitokset.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan ainoastaan konsernin sisäiseen käyttöön, laskutuksesta ja perinnästä vastaavalle yritykselle sekä tarvittaessa viranomaisille. Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja luottosopimuksen siirronsaajalle tilanteessa, jossa rekisterinpitäjä käyttää oikeuttaan siirtää luottosopimus. Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään  suojatussa käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

8. Käytön valvonta

Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, joiden perusteella käyttäjät tunnistetaan. Rekisterinpitäjän palveluksessa olevat ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen. Henkilöstö on perehdytetty lainsäädäntöön.

9. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (HenkTL 26§). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee lähettää kirjallisesti yhtiön postiosoitteeseen:
Northmill Bank AB, filial i Finland
Unioninkatu 20–22
00130 Helsinki.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, joka palvelee sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@credigo.fi. 

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...