Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Milloin veronpalautukset maksetaan 2018?

Veronpalautukset nousevat puheenaiheeksi tavallisesti kahdesti vuodessa: keväällä esitäytetyn veroilmoituksen tipahtaessa postiluukusta ja loppuvuodesta, kun veronpalautukset maksetaan tilille. Kokosimme tähän artikkeliin veronpalautuksia ja verotusta koskevia tärkeitä tietoja ja verotuksen taustaa, jotta voisit helposti selvittää esimerkiksi, kuinka paljon saat veronpalautuksia, milloin veronpalautukset maksetaan tilille ja miten saat veronpalautuksia mahdollisimman paljon.

Milloin saan vuoden 2018 veronpalautukset?
Mille tilille veronpalautus maksetaan?
Miksi veronpalautus oli pienempi kuin odotin?
Mitä voin merkitä verovähennyksiin?
Voinko saada veronpalautukset ennakkoon?
Veronpalautukset lopetetaan vuonna 2019?
Veronpalautusten käyttö
Hyödyllisiä laskureita ja yhteystietoja
Suomalaisen verotuksen historiaa

 

Milloin saan vuoden 2018 veronpalautukset?

Verohallinto maksaa asiakkaidensa tilille veronpalautuksia ja ennakonpalautuksia. Veronpalautukset perustuvat Verohallinnon tekemiin päätöksiin. Veronpalautukset maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille tavallisesti joulukuun alussa. Vuonna 2018 veronpalautukset maksetaan tiistaina 11. joulukuuta eli 11.12.2018.

Veronpalautukset maksetaan asiakkaan tilille, mikäli Verohallinnolla on tiedossa asiakkaan tilitiedot. Muutoin veronpalautus maksetaan maksuosoituksina Osuuspankin välityksellä. Lähes kaikille veronpalautuksille maksetaan korkoa, ja palautuskoron määrä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2018 palautuskorko on 0,5 %.

Tämä ohjeistus koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maatalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Veronpalautus eli vuoden 2017 ennakonpalautus maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille 11.12.2018.

paksu rahapussi ikoni

 

Mille tilille veronpalautus maksetaan?

Oikea pankkitilinumero nopeuttaa palautuksen saamista. Suoraan oikealle tilille maksettu veronpalautus on asiakkaan käytössä jopa viikkoa aiemmin kuin Osuuspankin kautta välitetty maksuosoitus. Ei ole kuitenkaan syytä huolestua, mikäli veronpalautus maksetaan vahingossa esimerkiksi lopetetulle tilille. Ilmoita tilinumerosi viipymättä Verohallintoon, ja veronpalautus siirretään oikealle tilille. Voit ilmoittaa tilinumerosi helposti netissä.

Lopetetulle tilille maksetut veronpalautukset palautetaan takasin Verohallinnolle. Veronpalautus maksetaan uudelle tilille noin viikon kuluttua siitä, kun uusi tilinumero on ilmoitettu. Kirjallisena ilmoitetun tilinumeron käsittely kestää hieman pidempään. Tilinumeron ilmoittamista varten on erillinen paperilomake: Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta (7208). Voit tulostaa lomakkeen netistä Verohallinnon sivuilta tai hakea sen lähimmästä verotoimistostasi.

 

Miksi veronpalautus oli pienempi kuin odotin?

Veronpalautusta voivat pienentää esimerkiksi ulosotto- tai verovelat. Veronpalautus voidaan ulosmitata, jolloin velallinen saa ilmoituksen ulosmittauksesta ulosottoviranomaiselta. Verohallinto voi tehdä veronkuittauksen eli käyttää veronpalautuksen tarvittaessa maksamatta jääneisiin veroihin. Myös saajan vastuulla olevat verovelat voidaan kuitata veronpalautuksista, kuten esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömiehen saama veronpalautus. Verohallinto ilmoittaa tästä sekä veronpalautuksen saajalle että sille, jonka verovelkaa veronpalautuksilla kuitataan.

Veronpalautusten määrään voi myös vaikuttaa se, onko veroilmoituksessa ilmoitetut vähennykset hyväksytty. Veronpalautuksen suuruuden voi tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta tai korjatusta verotuspäätöksestä. Tarkista, että ilmoittamasi tulot ja vähennykset on hyväksytty.

kolikkopino ikoni

 

Mitä voin merkitä verovähennyksiin?

Osa verovähennyksistä tehdään lasketuista tuloista, osa suoraan veroista. Verokorttia hakiessa voi ilmoittaa jo joitain vähennyksiä, jolloin ne siirtyvät suoraan veroilmoitukseen tarkistettavaksi ja korjattavaksi. Veroista tehtävät vähennykset pienentävät maksettavan veron määrää. Tällaisia ovat muun muassa tulontasaus, kotitalousvähennys ja elatusvelvollisuusvähennys.

Ennen veron laskemista tuloista vähennetään niistä tehtävät vähennykset. Vähennys tehdään joko kunnallisverotuksesta tai valtionverotuksesta – tai molemmista vähennyksestä riippuen. Tuloista tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys sekä asunnon ja työpaikan väliset matkakulut. Veroprosenttilaskurin avulla voit helposti arvioida, kuinka vähennykset vaikuttavat omaan veroosi.

Ansiotuloista tehdään erilaisia vähennyksiä kuin pääomatuloista. Ansiotulot tarkoittavat esimerkiksi palkkatuloja. Näistä yleisimpiä vähennyksiä ovat esimerkiksi matkakustannukset ja kotitalousvähennys.

Matkakustannukset

Palkansaaja voi vähentää verotuksessa työstään aiheutuneita matkakustannuksia. Vähennykseen vaikuttaa se, ovatko kustannukset asunnon ja työpaikan välisiä kuluja vai työmatkasta aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet työmatkasta. Asunnon ja työpaikan välinen matka tarkoittaa kodin ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa. Työn ollessa liikkuvaa varsinaisena työpaikkana pidetään paikkaa, josta työntekijä saa työmääräykset, ohjeistuksen ja työvälineitä, tai muuta vastaavaa paikkaa.

Matkakulut vähennetään halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Tavallisesti halvimpana kulkuneuvona pidetään julkista kulkuneuvoa. Vuonna 2018 omavastuu matkakuluissa on 750 euroa ja vähennyksen enimmäismäärä 7000 euroa vuodessa.


Seuraavissa tapauksessa vähennys voidaan tehdä muun kuin julkisen neuvon kustannusten mukaan:

Käytettävissä ei ole lainkaan julkista kulkuneuvoa.
 Kävelymatka asunnolta esimerkiksi linja-autopysäkille on vähintään 3 km yhteen suuntaan.
Meno-paluumatkan odotusaika on yhteensä vähintään 2 tuntia (esimerkiksi julkisen kulkuneuvon vaihto).
Matka alkaa tai päättyy klo 00.00-05.00 välisenä aikana.
Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä.
 Matkakulut voidaan vähentää osaksi muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan, mikäli julkinen kulkuneuvo on käytettävissä osalta matkaa. (Vaihtopaikan on oltava sellainen, että pysäköintimahdollisuus voidaan katsoa turvalliseksi.)

Verohallinto antaa vuosittain päätöksen siitä, miten vähennys lasketaan, mikäli halvin kulkuneuvo on muu kuin julkinen kulkuneuvo.

säästöpossu ikoni

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen voi saada asuntoonsa tai vapaa-ajan asuntoonsa kohdistuneesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä maksetusta palkasta tai työkorvauksesta.

Vähennyksen määrä riippuu siitä, teettääkö työn yrityksellä vai palkkaako työntekijän itse. Ostaessasi palveluita yritykseltä voit vähentää 50 prosenttia arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Palkatessasi työntekijän itse voit vähentää 20 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkanmaksuun liittyvät työnantajan sivukulut. Vähennettävän määrän omavastuu on 100 euroa kalenterivuodessa. Omavastuu vähennetään vain kerran, vaikka maksaisit useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä. Kotitalousvähennystä voi saada kalenterivuodessa enintään 2400 euroa per henkilö.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten pariskunnat voivat saada vähennystä yhteensä 4800 euroa. Vähennys myönnetään, kuten se on verotuksessa pyydetty. Mikäli kotitalousvähennyksen 2400 euron raja ei ylity, kannattaa vähennys pyytää ainoastaan pariskunnan toisen osapuolen nimiin, sillä molemmilta vähennetään omavastuu.

Työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksut

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut voi vähentää verotuksessa. Ne ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta aiheutuneina kuluina. Lisäksi ammattiyhdistyksen jäsenmaksut voidaan vähentää ansioon suhteutetusta päivärahasta, peruspäivärahasta ja sairauspäivärahasta.

Jäsenmaksuna pidetään järjestölle tai sen jäsenyhdistykselle maksettavaa jäsenmaksua. Suoritetusta jäsenmaksusta voi todisteena olla palkkatodistus tai muu erillinen todistus.

Jäsenmaksut, jotka on peritty ainoastaan yhdistyksen toiminnan tukemiseksi, eivät ole vähennyskelpoisia. Jos kuitenkin katsotaan, että maksut ovat ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksenä tai muuten nähtävissä tulon hankkimisesta johtuneiksi kustannuksiksi, myönnetään niistä vähennys.

vaaka ikoni

Muita ansiotulovähennyksiä

 • Alijäämähyvitys
 • Merityötulovähennys
 • Opintorahavähennys
 • Pakolliset vakuutusmaksut
 • Perusvähennys
 • Tulonhankkimisvähennys
 • Työtulovähennys
 • Lahjoitusvähennys
 • Eläketulovähennys
 • Invalidivähennys

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

 • Jälkimarkkinahyvitys
 • Korkomenot
 • Luovutustappiot
 • Osakaslainan takaisinmaksu
 • Pääomatulolajin tappio
 • Tulolähteen tappio
 • Tulonhankkimismenot
 • Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämisen (PS-sopimuksen) maksut
euron kolikko ikoni

 

Voinko saada veronpalautukset ennakkoon?

Kannattaako veronpalautukset ottaa itselleen heti? Verohallinto ei maksa veronpalautuksia ennakkoon. Veronpalautuksia vastaan otettavat lainat eivät ole tavattomia, mutta ne ovat kalliita. On olemassa muun muassa erilaisia verkkosivuja, jotka kauppaavat lainaa veronpalautuksia vastaan. Veronpalautuksen saaminen tilille ennakkoon voi tuntua houkuttelevalta, mutta loppupeleissä siitä saa maksaa pitkän pennin, sillä veronpalautuksia ennakkoon tarjoavien yhtiöiden korot ovat erittäin korkealla. 

Verohallinto ei tee yhteistyötä pikaluottoa myöntävien rahalaitosten kanssa. Verohallinnon tietoihin voi antaa ainoastaan yhden tilinumeron, joten on oltava tarkkana: ilmoittaessasi lainayrityksen tilinumeron, se jää asiakastietoihisi Verohallinnon järjestelmässä, kunnes ilmoitat uuden tilinumeron. Usein käytäntönä lainaa veronpalautuksia vastaan ottaessa on, että Verohallinnolle annetaan lainayhtiön tilinumero, jotta maksu siirtyy suoraan lainayhtiön tilille. 

Mikäli koet tarpeelliseksi ottaa lainaa, hae sitä ensin rahoituslaitokseltasi. Vakuudettoman lainan hakeminen tunnetulta toimijalta on kannattavampaa. Voit ajatella asian niin, että maksat nostetun lainan pois veronpalautuksena saadulla rahalla. Veronpalautukset ennakkoon tarjoavilta yhtiöiltä lainan ottaminen on kuitenkin hyvin kallista, joten sitä kannattaa harkita tarkasti. 

 

Veronpalautukset lopetetaan vuonna 2019?

Valtiovarainministeriö ja Verohallinto ovat avaamassa kansallisen tulorekisterin, joka otetaan käyttöön vuonna 2019. Tulorekisteri poistaa osittain veronpalautusten ja jäännösverojen tarpeen, mutta veronpalautuksia maksetaan kuitenkin edelleen. Kansallisen tulorekisterin valmistelussa ovat mukana muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto, työeläkeyhtiöt, Kela, työttömyyskassat ja Kuntaliitto. Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön palkkatulojen osalta 1.1.2019 ja etuus- ja eläketulojen osalta 1.1.2020.

Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2019 rekisteriin on tulossa palkkatulot. Toisessa vaiheessa vuonna 2020 rekisteri laajenee koskemaan myös etuus- ja eläketuloja, joita ovat mm. työttömyyskorvaukset, eläketulot ja sairauspäivärahat. Esimerkiksi vuokratulot, maatalous- ja yritystoiminnan tulot sekä osinkotulot jäävät kuitenkin alkuvaiheessa rekisterin ulkopuolelle. Rekisteri ei siis täysin poista veronpalautusten tarvetta.

Tulorekisteri tarjoaa verotuksen käyttöön reaaliaikaiset tulotiedot. Nykyään Verohallinto saa kerran vuodessa tiedon edellisen vuoden tuloista. Muutoksen jälkeen työnantajille tulee velvollisuus tulojen ilmoittamiseen reaaliaikaisesti. Reaaliaikainen ilmoittaminen nopeuttaa veronpalautusten maksamista, ja vuonna 2019 veronpalautukset voidaan maksaa joillekin ihmisille jo elokuussa. Yksittäisten tulonsaajien on mahdollista seurata suoraan kansallisesta tulorekisteristä itselleen maksettuja suorituksia. Tulorekisteri myös vähentää paperityön määrää, sillä esimerkiksi työttömyysetuutta hakevan ei tarvitse jatkossa toimittaa työttömyyskassaan palkkatodistuksia, koska tulotietoja tarvitsevat tahot saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

raha kädessä ikoni

 

Veronpalautusten käyttö

Veronpalautusten käyttö riippuu luonnollisesti veronpalautusten koosta ja omasta taloudellisesta tilanteesta. Veronpalautukset saattavat olla monelle pelastus joulunajan ylimääräisten kustannusten keskellä. Joskus veronpalautukset menevät suoraan laskujen maksamiseen. Talouden ollessa väljempi ja veronpalautusten suurempia kannattaa niiden käyttöä miettiä pidemmällä tähtäimellä. Kysy itseltäsi, onko tiedossa suurempia hankintoja tai pakollisia menoja. Vieläkö talvirenkailla voi ajaa yhden talven? Onko lapsilla kaikki tarvittavat varusteet? Mitä jos pyykinpesukone hajoaa?

Veronpalautusten aikaan on myös hyvä varmistaa oman talouden puskurirahaston tilanne. Ohjenuorana kotitalouksille on, että tililtä tulisi löytyä kahden kuukauden palkka- ja etuustulojen verran rahaa yllättävien kulujen varalle. Puskurivarojen puuttuessa veronpalautukset ovat yksi keino kasvattaa puskuria kerralla enemmän. Voit ottaa myös haltuun muita hyviä säästövinkkejä puskuritilin kasvattamiseksi tästä.

Lue lisää aiheesta: Mikä on jäännösvero ja miten sen voi välttää? 

Hyödyllisiä laskureita ja yhteystietoja

Verotuspäätöksen lukeminen ja sen selvittäminen ei ole välttämättä kovin yksinkertaista. Mikäli tiedoissasi on huomautettavaa tai kysyttävää, soita verotuspäätöksessäsi olevaan puhelinnumeroon. Muita hyödyllisiä ohjeita löydät seuraavilta sivuilta:

sininen kolikko ikoni

 

Suomalaisen verotuksen historiaa

Suomalaisen verotuksen historia ulottuu pitkälle. Kruununverotus alkoi pysyvästi 1200-luvulla. Sitä ennen katolinen kirkko oli järjestelmällisesti verottanut suomalaisia. Keskiaikainen verotusjärjestelmä oli varsin kirjavaa, sillä veroja kannettiin erikseen paikalliselle hallinnolle, kruunulle, oikeuslaitokselle ja kirkolle. Veronkanto-oikeus muuttui 1600-luvun aikana perinnöllisten osto- ja palstaränssitilojen syntymisen kautta aatelisten omistusoikeudeksi. Vuosisadan loppua kohti talonpojat palasivat maksamaan veronsa aatelismiehen sijaan kruunulle. Vuoden 1772 hallitusmuodossa hallitsijalle annettiin oikeus päättää kruunujen tulosta.

Kun Suomi liitettiin autonomisena osana Venäjän keisarikuntaan vuonna 1809, perustettiin Suomeen oma keskushallinto, jonka tehtäviin kuului myös verotuksen järjestäminen. Autonomian ajan ensimmäinen huomattava verouudistus toteutettiin 1840-luvulla. Tällöin useiden ja ikivanhojen verolukujen sijaan käyttöön otettiin verorupla, joka oli ainoa veroluku. Autonomian ajan toinen huomattava uudistus oli veronmaksukykyyn ja kokonaistulon käsitteeseen perustuvan tuloverotuksen käyttöönotto, joka tarkoitti vuoden 1931 alusta alkaen sitä, että verot voitiin maksaa vain rahana. Suomi jaettiin veropiireihin valtionverotusta varten vuonna 1943 ja veronkannosta alkoivat huolehtia lääninhallitukset. Aikaisemmin vastuun veronkannosta kantoivat maistraatit ja kruununvoudit.

Vuodesta 1926 saakka vireillä ollut suuri välittömän verotuksen hallinnon uudistus toteutui lopulta vuonna 1960. Sen seurauksena valtion ja kunnan verotuksen erillisyydestä luovuttiin. Suomeen perustettiin 215 veropiiriä, joista jokaiseen tuli verotoimisto. Useita eritoten henkilöverotukseen liittyviä uudistuksia valmisteltiin 1970-luvulla ja yritysverotukseen liittyviä uudistuksia toteutettiin 1980-luvulla. Lakiuudistus 1990-luvulla mahdollisti veroehdotuksen käyttöönoton vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 2008 yhdeksän verovirastoa ja verohallitus yhdistettiin viranomaiseksi nimeltään Verohallinto ja vuonna 2010 lakkautettiin kokonaan verohallitus.

Credigo tarjoaa pikaluottoja

Credigo on tarjonnut erilaisia rahoitustuotteita vuodesta 2006 lähtien jo yli 400 000 asiakkaalle Pohjoismaissa. Korkea asiakaspalvelun laatu on yksi Credigon tärkeimmistä arvoista ja maaliskuussa 2018 toteutetun asiakaskyselyn mukaan 88,8 prosenttia Credigon asiakkaista suosittelisi lainapalvelua ystävälleen. Credigon asiakkaana et maksa lainastasi muuta kuin korkoa. Tuotteemme eivät siis sisällä ikäviä piilokuluja, kuten avausmaksua, käsittelykuluja tai tilinhoitomaksuja. Voit vertailla tästä, miksi Credigo kannattaa valita.

Hae Credigo-pikavippiä

 

6.9.2018

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...