Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Milloin veronpalautukset maksetaan 2016?

Tämä veronpalautus artikkeli kertoo sinulle verotuksen taustaa ja verotukseen liittyviä tietoja, jotta voisit helposti selvittää kuinka paljon saat veronpalautuksia, milloin saat veronpalautukset tilille ja miten saat mahdollisimman paljon palautuksia.

10.11.2016 Verohallinto varoittaa: Verohallinto on tiedottanut sivuillaan, että osa suomalaisista on vastaanottanut huijausviestin, jonka tavoitteena on kalastella luottokortti- ja tilitietoja. Muistathan, että Verohallinto ei koskaan pyydä luottokortti- tai tilitietoja sähköpostitse. Lue lisää tietojenkalastelusta ja identiteettisi suojaamisesta täältä.

Selaa tästä:

Milloin saan vuoden 2016 veronpalautukset?
Mille tilille veronpalautukset maksetaan?
Miksi veronpalautuksia tuli vähemmän kuin odotin?
Mitä voin merkitä verovähennyksiin?
Voinko saada veronpalautuksen etukäteen?
Veronpalautukset loppuvat vuonna 2019?
Veronpalautusten käyttö
Hyödyllisiä laskureita ja yhteystietoja
Verotuksen historia

 

Milloin saan vuoden 2016 veronpalautukset?

Verohallinto maksaa asiakkaille veronpalautuksia ja ennakkopalautuksia ja veronpalautukset perustuvat Verohallinnon tekemiin päätöksiin. Poikkeuksellisesti palautukset maksetaan vuonna 2016 jo marraskuussa. Palautukset maksetaan asiakkaan pankkitilille, jos se on Verohallinnon tiedossa. Muussa tapauksessa palautukset maksetaan maksuosoituksina Osuuspankin välityksellä. Lähes kaikille veronpalautuksille maksetaan korkoa. Vuonna 2016 palautuskorko on 0,5%.

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maataloustalousyrittäjiä ja metsänomistajia. Verovuoden 2015 veronpalautus eli ennakonpalautukset maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille 29.11.2016.

 

Muista ilmoittaa oikea tilinumero verohallintoon

Mille tilille veronpalautus maksetaan?

Oikea pankkitilinumero nopeuttaa palautuksen saamista. Pankkitilille maksettu veronpalautus on asiakkaan käytössä noin viikkoa aikaisemmin kuin Osuuspankkiin välitetty maksuosoitus. Jos veronpalautukset on maksettu vahingossa lopetetulle tillille, ei ole syytä huoleen, ilmoita vain uusi tilinumerosi viipymättä Verohallintoon. Voit ilmoittaa tilinumerosi helposti verkossa.

Lopetetuille tileille maksetut palautukset palautetaan takaisin Verohallinnolle ja uudelle tilille veronpalautus maksetaan noin viikon kuluessa kun uusi tilinumero on ilmoitettu. Kirjallisesti ilmoitetun tilinumeron käsittely kestää pidempään. Tilinumeron ilmoitusta varten voit hakea paperilomakkeen (7208, Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta), jonka voit tulostaa verohallinnon sivuilta tai hakea sen lähimmästä verotoimistostasi.

 

Miksi veronpalautuksia tuli odotettua vähemmän

Miksi veronpalautusta tuli vähemmän kuin odotin?

Esimerkiksi ulosotto ja verovelat voivat pienentää veronpalautusta. Veronpalautus voidaan ulosmitata ja tällöin velallinen saa ilmoituksen ulosmittauksesta ulosottoviranomaiselta. Verohallinto voi tehdä veronkuittauksen eli käyttää veronpalautuksen myös maksamatta jääneisiin veroihin. Myös saajan vastuulla olevat verovelat voidaan kuitata veronpalautuksista. Verohallinto ilmoittaa tästä sekä palautuksen saajalle että sille jonka verovelkaa palautuksilla kuitataan.

Veronpalautusten määrään voi myös vaikuttaa onko veroilmoituksessa ilmoittamasi vähennykset hyväksytty. Veronpalautusten määrä on tarkistettavissa esitäytetystä veroilmoituksesta tai korjatusta verotuspäätöksestä. Tarkista onko ilmoittamasi tulot ja vähennykset hyväksytty.

 

Veronvähennyksien avulla voit saada enemmän veronpalautuksia

Mitä voin merkitä verovähennyksiin?

Verovähennyksistä osa tehdään ennen veron laskemista tuloista, osa suoraan veroista. Verokorttia hakiessasi voit ilmoittaa jo joitain vähennyksiä, silloin ne siirtyvät veroilmoitukseen valmiiksi korjattavaksi ja tarkistettavaksi. Vähennykset jotka tehdään verosta, pienentävät maksettavan veron määrää. Näitä ovat mm. tulontasaus, kotitalousvähennys ja elatusvelvollisuusvähennys.

Ennen veron laskemista vähennetään tuloista tehtävät vähennykset. Vähennyksestä riippuen vähennys tehdään joko kunnallisverotuksessa tai valtionverotuksessa, tai molemmissa. Näitä ovat mm. tulonhankkimisvähennys sekä asunnon ja työpaikan väliset matkakulut. Voit arvioida kuinka vähennykset vaikuttavat omaan veroosi helposti veroprosenttilaskurin avulla. Ansiotuloista tehdään erilaisia vähennyksiä kuin pääomatuloista. Ansiotulot tarkoittavat esimerkiksi palkkatuloja. Näistä yleisimpiä vähennyksiä ovat esimerkiksi matkakustannukset ja kotitalousvähennys.

Matkakustannukset

Palkansaaja voi verotuksessaan vähentää työstä aiheutuneita matkakustannuksia. Vähennykseen vaikuttaa ovatko kustannukset asunnon ja työpaikan välisiä kuluja vai kustannuksia jotka ovat aiheutuneet työmatkasta. Asunnon ja työpaikan välinen matka tarkoittaa kodin ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa. Työn ollessa liikkuvaa varsinaisena työpaikkana pidetään paikkaa josta työntekijä saa työmääräykset, ohjeet, työvälineitä tai muuta vastaavaa paikkaa.

Matkakulut vähennetään halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Omavastuu matkakuluissa on 750€ vuonna 2016. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2016 on 7000€ vuodessa. Halvimpana kulkuneuvona pidetään yleensä julkista kulkuneuvoa.

Seuraavissa tapauksissa vähennys voidaan tehdä muun kuin julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaan:

Käytettävissä ei ole lainkaan julkista kulkuneuvoa
 Kävelymatka asunnolta esimerkiksi linja-autopysäkille on vähintään 3km yhteen suuntaan
Meno-paluumatkan odotusaika on yhteensä vähintään 2 tuntia (esim. julkisen kukuneuvon vaihto)
Matka alkaa tai päättyy klo 00.00-05.00 välisenä aikana.
Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä.
 Kävelymatka yhteen suuntaan (esim. asunnolta linja-autopysäkille) on vähintään 3 kilometriä>
 Odotusaika meno-paluumatkalla (esim. julkisen kulkuneuvon vaihto) on yhteensä vähintään 2 tuntia.
 Matka alkaa tai päättyy yöllä (klo 00.00–05.00)
 Matkakulut voidaan vähentää osaksi muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan mikäli julkinen kulkuneuvo on käytettävissä osalla matkaa. Vaihtopaikan on oltava sellainen että pysäköintimahdollisuus voidaan katsoa turvalliseksi.

Verohallinto antaa vuosittain päätöksen miten vähennys lasketaan, mikäli halvin kulkuneuvo on muu kuin julkinen kulkuneuvo.

Kotitalousvähennys

Jos teetät hoito- tai kotitaloustyötä, tietotekniikkalaitteiden asennusta tai asunnon kunnossapitotöitä, voit saada kotitalousvähennyksen. Vähennyksen määrä riippuu siitä teetätkö työn yrityksellä vai palkkaatko työntekijän itse. Ostaessasi palveluita yritykseltä, voit vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Mikäli palkkaat työntekijän itse, voit vähentää 15% maksetusta palkasta, sekä palkan maksuun liittyvät työnantajan sivukulut.  Kalenterivuodessa vähennettävän omavastuun määrä on 100 euroa. Omavastuu vähennetään vain kerran vaikka maksaisit useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä. Kalenterivuodessa kotitalousvähennystä voi saada enintään 2400 euroa/henkilö.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten pariskunnat voivat saada yhteensä 4800 euron vähennyksen. Vähennys myönnetään siten kuin se on verotuksessa pyydetty. Mikäli 2400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle, koska molemmilta vähennetään omavastuu.

Muita ansiotulovähennyksiä

Alijäämähyvitys, merityötulovähennys, opintorahavähennys, pakolliset vakuutusmaksut, perusvähennys, tulonhankkimisvähennys, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, työttömyyskassojen jäsenmaksut, työtulovähennys lahjoitusvähennys, eläketulovähennys ja invalidivähennys.

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

Jälkimarkkinahyvitys, korkomenot, luovutustappiot, osakaslainan takaisinmaksu, pääomatulolajin tappio, tulolähteen tappio, tulonhankkimismenot, vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämisen (PS-sopimuksen) maksut.

 

Kannattaako veronpalautukset ottaa ennakkoon

Voinko saada veronpalautukset etukäteen?

Kannattaako veronpalautus ottaa itselleen heti? Veronpalautuksia ei makseta etukäteen Verohallinnon toimesta, joten kärsivällisyys veronpalautuksen suhteen on kannattavaa, sillä veronpalautusta vastaan otettavat lainat ovat kalliita. Lainaa veronpalautuksia vastaan kauppaavia verkkosivuja on olemassa. Veronpalautuksen nappaaminen omalle tilille etuajassa voi tuntua houkuttelevalta, mutta siitä saa maksaa pitkän pennin.

Verohallinto ei tee yhteistyötä pikaluottoja myöntävien rahalaitosten kanssa. Verohallinnon tietoihin ei voi antaa kuin yhden tilinumeron, jonka kanssa sinun tulee olla tarkkana, sillä ilmoittaessasi lainayrityksen tilinumeron, se jää Verohallinnon asiakastietoihisi kunnes ilmoitat uuden tilinumeron.
Jos sinun on tarpeellista ottaa lainaa, hae ensin sitä rahoituslaitokseltasi. Vakuudettoman lainan hakeminen tunnetulta toimijalta on kannattavampaa. Sen voi valmistautua maksamaan pois veronpalautusrahoilla. Vakuutena veronpalautuksen käyttö ei ole kannattavaa.

 

Veronpalautukset voivat jäädä historiaan

Veronpalautukset loppuvat vuonna 2019?

Valtiovaraministeriö ja verohallinto valmistelevat kansallista tulorekisteriä. Toteutuessaan se poistaisi veronpalautusten ja jäännösverojen tarpeen osittain. Valmistelussa on mukana mm. EK, työeläkeyhtiöt,Kela, työttömyyskassat ja Kuntaliitto. Tarkoituksena on ottaa Kansallinen tulorekisteri käyttöön vuoden 2019 alusta. Rekisteriin on tulossa ensimmäisessä vaiheessa palkka- ja etuustulot (mm. työttömyyskorvaukset, eläketulot ja sairauspäivärahat). Näistä tuloista ei siis tulisi jatkossa juurikaan veronpalautuksia tai jälkiveroja, sillä reaaliaikainen verotus olisi mahdollista rekisterin avulla. Sen sijaan esimerkiksi vuokratulot, maatalous- ja yritystoiminnan tulot ja osinkotulot jäävät rekisterin ulkopuolelle alkuvaiheessa.

Rekisteri ei siis poista kokonaan veronpalautusten tarvetta mutta varmasti valtaosan. Tulorekisteri tarjoaisi verotuksen käyttöön reaaliaikaistetut tulotiedot. Nykyään verohallinto saa jälkijättöisesti kerran vuodessa tiedon edellisen vuoden tuloista. Muutoksen jälkeen työnantajille tulisi velvollisuus tulojen ilmoittamiseen reaaliaikaisesti.

 

Mihin veronpalautuksia käytetään

Veronpalautusten käyttö

Veronpalautusten käyttö riippuu tietysti veronpalautusten koosta ja omasta taloudellisesta tilanteesta. Tämän päivän Suomessa on monilla rahat vähissä. Veronpalautukset saattavat olla monelle pelastus joulunajan ylimääräisiin kustannuksiin ja joskus ne menevät myös suoraan laskujen maksuihin. Talouden ollessa väljempi ja veronpalautusten suurempia, kannattaa käyttöä miettiä pidemmällä tähtäimellä. Kannattaa siis kysyä itseltään, onko tiedossa suurempia hankintoja, pitäisikö veronpalautukset säästää esimerkiksi uuden pyykinpesukoneen ostoon?

Veronpalautusten aikaan on myös hyvä varmistaa oman talouden puskurirahastojen tilanne. Perusohjenuora kotitalouksille on että tililtä olisi hyvä löytyä parin kuukauden tulojen verran yllättäviä kuluja varten. Puskurin puuttuessa veronpalautukset ovat yksi keino kasvattaa sitä kerralla. Voit katsoa muita hyviä säästövinkkejä puskurirahaston kasvattamiseksi täältä.

 

Verolaskureita ja hyödyllisiä yhteystietoja

Hyödyllisiä laskureita ja yhteystietoja

Verotuspäätöksen lukeminen ja selvittäminen ei ole välttämättä kovin yksinkertaista. Mikäli tiedoissasi on huomautettavaa tai kysyttävää soita verotuspäätöksessä olevaan puhelinnumeroon. Muita hyödyllisiä ohjeita löydät näiltä sivuilta:

 

Verotuksen historia

Kruununverotus alkoi pysyvästi 1200-luvulla. Tätä ennen katolinen kirkko oli jo järjestelmällisesti verottanut suomalaisia. Keskiaikainen verotusjärjestelmä oli varsin kirjavaa, sillä veroja kannettiin paikalliselle hallinnolle, kruunulle, oikeudenkäytölle ja kirkolle. 1600-luvun aikana veronkanto-oikeus muuttui perinnöllisten osto- ja palstaränssitilojen syntymisen kautta aatelisten omistusoikeudeksi. Vuosisadan loppua kohti talonpojat palasivat maksamaan veronsa aatelismiehen sijaan kruunulle. 1772 vuoden hallitusmuodossa annettiin hallitsijalle oikeus päättää kruunujen tulosta.

Kun Suomi liitettiin autonomisena osana Venäjän keisarikuntaan vuonna 1809, perustettiin Suomen oma keskushallinto jonka tehtäviin myös verutuksen järjestäminen kuului. 1840-luvulla toteutettiin autonomian ajan ensimmäinen huomattava verouudistus. Tällöin useiden ja ikivanhojen verolukujen sijaan käyttöön otettiin verorupla joka oli ainoa veroluku. Autonomian ajan toinen huomattava uudistus oli veronmaksukykyyn ja kokonaistulon käsitteeseen perustuvan tuloverotuksen käyttöönotto. 1931 vuoden alusta alkaen verot voitiin maksaa ainoastaan rahana. 1943 Suomi jaettiin veropiireihin valtionverotusta varten ja veronkannosta alkoi huolehtia lääninhallitukset. Aikaisemmin vastuun veronkannosta kantoivat maistraatit ja kruununvoudit.

Suuri välittömän verotuksen hallinnon uudistus joka oli ollut vireillä vuodesta 1926 toteutui vuonna 1960. Sen seurauksena valtion ja kunnan verotuksen erillisyydestä luovuttiin. Suomeen perustettiin 215 veropiiriä ja jokaiseen verotoimistot. Useita, erityisesti henkilöverotukseen liittyviä uudistuksia valmisteltiin 1970-luvulla ja yritysverotukseen liittyviä uudistuksia toteutettiin 1980-luvulla. 1990-luvun lakiuudistus mahdollisti veroehdotuksen käyttöönoton 2000-luvulla. Vuonna 2008 yhdeksän verovirastoa ja verohallitus yhdistettiin viranomaiseksi nimeltään Verohallinto ja vuonna 2010 lakkautettiin kokonaan verohallitus.

Veronpalautukset vuonna 2015

Veronpalautuksia maksettiin 3,3 miljoonalle suomalaiselle yhteensä 2,2 miljardia euroa vuonna 2015. Keskimääräinen palautus oli 665 euroa. Veronpalautus oli enimmillään tuhat euroa suurimmalle osalle suomalaisista. 79 prosentille veronmaksajista maksettiin 5 - 1000 euroa. Alle 1000 euron palautusten osuus kaikista palautuksista oli kuitenkin vain reilu kolmannes. Yli 1000 euron palautusten euromääräinen osuus kaikista palautuksista on siten kaksi kolmasosaa.

 

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...