Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Milloin veronpalautukset maksetaan 2018?

Veronpalautukset nousevat puheenaiheeksi tavallisesti kahdesti vuodessa: keväällä esitäytetyn veroilmoituksen tipahtaessa postiluukusta sekä loppuvuodesta, kun veronpalautukset maksetaan tilille. Tähän artikkeliin olemme koonneet veronpalautuksia ja verotusta koskevia tärkeitä tietoja sekä verotuksen taustaa, jotta voisit helposti selvittää esimerkiksi kuinka paljon saat veronpalautuksia, milloin veronpalautukset maksetaan tilille ja miten saat veronpalautuksia mahdollisimman paljon.

Selaa tästä:

Milloin saan vuoden 2018 veronpalautukset?
Mille tilille veronpalautus maksetaan?
Miksi veronpalautus oli pienempi kuin odotin?
Mitä voin merkitä verovähennyksiin?
Voinko saada veronpalautukset ennakkoon?
Veronpalautukset lopetetaan vuonna 2019?
Veronpalautusten käyttö
Hyödyllisiä laskureita ja yhteystietoja
Suomalaisen verotuksen historia

 

Milloin saan vuoden 2018 veronpalautukset?

Verohallinto maksaa asiakkaidensa tilille veronpalautuksia sekä ennakkopalautuksia. Veronpalautukset perustuvat Verohallinnon tekemiin päätöksiin. Veronpalautukset maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille tavallisesti joulukuun alussa. Vuonna 2018 veronpalautukset maksetaan tiistaina 11. joulukuuta eli 11.12.2018.

Veronpalautukset maksetaan asiakkaan tilille, mikäli se on Verohallinnon tiedossa. Muutoin veronpalautus maksetaan maksuosoituksina Osuuspankin välityksellä. Lähes kaikille veronpalautuksille maksetaan korkoa, ja palautuskoron määrä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2018 palautuskorko on 0,5 %.

Tämä ohjeistus koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maatalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Veronpalautus eli vuoden 2017 ennakonpalautus maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille 11.12.2018.

 

Muista ilmoittaa oikea tilinumero verohallintoon

Mille tilille veronpalautus maksetaan?

Oikea pankkitilinumeo nopeuttaa palautuksen saamista. Suoraan oikealle tilille maksettu veronpalautus on asiakkaan käytössä jopa viikkoa aikaisemmin kuin Osuuspankin kautta välitettu maksuosoitus. Ei ole kuitenkaan syytä huolestua, mikäli veronpalautus maksetaan vahingossa esimerkiksi lopetetulle tilille. Ilmoita tilinumerosi viipymättä Verohallintoon, ja veronpalautus siirretään oikealle tilille. Voit ilmoittaa tilinumerosi helposti netissä.

Lopetetulle tilille maksetut veronpalautukset palautetaan takasin Verohallinnolle. Uudelle tilille veronpalautus maksetaan noin viikon kuluttua siitä, kun uusi tilinumero on ilmoitettu. Kirjallisena ilmoitetun tilinumeron käsittely kestää hieman pidempään. Tilinumeron ilmoitusta varten on erillinen paperilomake: Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta (7208). Voit tulostaa lomakkeen netistä Verohallinnon sivuilta tai hakea sen lähimmästä verotoimistostasi

Miksi veronpalautuksia tuli odotettua vähemmän

 

Miksi veronpalautus oli pienempi kuin odotin?

Veronpalautusta voivat pienentää esimerkiksi ulosotto tai verovelat. Veronpalautus voidaan ulosmitata ja tällöin velallinen saa ilmoituksen ulosmittauksesta ulosottoviranomaiselta. Verohallinto voi tehdä veronkuittauksen eli käyttää veronpalautuksen tarvittaessa maksamatta jääneisiin veroihin. Myös saajan vastuulla olevat verovelat voidaan kuitata veronpalautuksista, kuten esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömiehen saama veronpalautus. Verohallinto ilmoittaa tästä sekä veronpalautuksen saajalle että sille, jonka verovelkaa veronpalautuksilla kuitataan.

Veronpalautusten määrään voi myös vaikuttaa, onko veroilmoituksessa ilmoittamasi vähennykset hyväksytty. Veronpalautuksen suuruuden voi tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta tai korjatusta verotuspäätöksestä. Tarkista, onko ilmoittamasi tulot ja vähennykset hyväksytty!

 

Veronvähennyksien avulla voit saada enemmän veronpalautuksia

Mitä voin merkitä verovähennyksiin?

Osa verovähennyksistä tehdään lasketuista tuloista ja osa suoraan veroista. Verokorttia hakiessa voi ilmoittaa jo joitain vähennyksiä, jolloin ne siirtyvät suoraan veroilmoitukseen tarkistettavaksi ja korjattavaksi. Veroista tehtävät vähennykset pienentävät maksettavan veron määrään. Tällaisia ovat muun muassa tulontasaus, kotitalousvähennys sekä elatusvelvollisuusvähennys.

Ennen veron laskemista tuloista vähennetään tuloista tehtävät vähennykset. Vähennys tehdään joko kunnallisverotuksesta tai valtionverotuksesta – tai molemmista vähennyksestä riippuen. Tuloista tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys sekä asunnon ja työpaikan väliset matkakulut. Veroprosenttilaskurin avulla voit helposti arvioida, kuinka vähennykset vaikuttavat omaan veroosi.

Ansiotuloista tehdään erilaisia vähennyksiä kuin pääomatuloista. Ansiotulot tarkoittavat esimerkiksi palkkatuloja. Näistä yleisimpiä vähennyksiä ovat esimerkiksi matkakustannukset ja kotitalousvähennys.

Matkakustannukset

Palkansaaja voi vähentää verotuksessaan työstään aiheutuneita matkakustannuksia. Vähennykseen vaikuttaa, ovatko kustannukset asunnon ja työpaikan välisiä kuluja vai kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet työmatkasta. Asunnon ja työpaikan välinen matka tarkoittaa kodin ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa. Työn ollessa liikkuvaa varsinaisena työpaikkana pidetään paikkaa, josta työntekijä saa työmääräykset, ohjeistuksen ja työvälineitä, tai muuta vastaavaa paikkaa.

Matkakulut vähennetään halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Tavallisesti halvimpana kulkuneuvona pidetään julkista kulkuneuvoa. Vuonna 2018 omavastuu matkakuluissa on 750 euroa ja vähennyksen enemmäismäärä 7000 euroa vuodessa.

Seuraavissa tapauksessa vähennys voidaan tehdä muun kuin julkisen neuvon kustannusten mukaan:

Käytettävissä ei ole lainkaan julkista kulkuneuvoa
 Kävelymatka asunnolta esimerkiksi linja-autopysäkille on vähintään 3 km yhteen suuntaan
Meno-paluumatkan odotusaika on yhteensä vähintään 2 tuntia (esimerkiksi julkisen kulkuneuvon vaihto)
Matka alkaa tai päättyy klo 00.00-05.00 välisenä aikana
Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä
 Matkakulut voidaan vähentää osaksi muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan, mikäli julkinen kulkuneuvo on käytettävissä osalta matkaa (vaihtopaikan on oltava sellainen, että pysäköintimahdollisuus voidaan katsoa turvalliseksi)

Verohallinto antaa vuosittain päätöksen, miten vähennys lasketaan, mikäli halvin kulkuneuvo on muu kuin julkinen kulkuneuvo.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen voi saada asuntoonsa tai vapaa-ajan asuntoonsa kohdistuneesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä maksetusta palkasta tai työkorvauksesta.

Vähennyksen määrä riippuu siitä, teetätkö työn yrityksellä vai palkkaatko työntekijän itse. Ostaessasi palveluita yritykseltä voit vähentää 50 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Palkatessasi työntekijän itse voit vähentää 20 % maksetusta palkasta sekä palkanmaksuun liittyvät työnantajan sivukulut. Vähennettävän määrän omavastuu on 100 euroa kalenterivuodessa. Omavastuu vähennetään vain kerran, vaikka maksaisit useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä. Kotitalousvähennystä voi saada kalenterivuodessa enintään 2400 euroa/henkilö.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten pariskunnat voivat saada vähennystä yhteensä 4800 euroa. Vähennys myönnetään, kuten se on verotuksessa pyydetty. Mikäli kotitalousvähennyksen 2400 euron raja ei ylity, kannattaa vähennys pyytää ainoastaan toisen puoliskon nimiin, sillä molemmilta vähennetään omavastuu.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut voi vähentää verotuksessa. Ne ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta aiheutuneina kuluina. Lisäksi ammattiyhdistyksen jäsenmaksut voidaan vähentää ansioon suhteutetusta päivärahasta, peruspäivärahasta sekä sairauspäivärahasta.

Jäsenmaksuna pidetään järjestölle tai sen jäsenyhdistykselle maksettavaa jäsenmaksua. Suoritetusta jäsenmaksusta voi todisteena olla palkkatodistus tai muu erillinen todistus.

Jäsenmaksut, jotka on peritty ainoastaan yhdistyksen toiminnan tukemistarkoituksessa, eivät ole vähennyskelpoisia. Jos kuitenkin katsotaan, että maksut ovat ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksenä tai muuten nähtävissä tulon hankkimisesta johtuneiksi kustannuksiksi, myönnetään niistä vähennys.

Muita ansiotulovähennyksiä

 • Alijäämähyvitys
 • Merityötulovähennys
 • Opintorahavähennys
 • Pakolliset vakuutusmaksut
 • Perusvähennys
 • Tulonhankkimisvähennys
 • Työtulovähennys
 • Lahjoitusvähennys
 • Eläketulovähennys
 • Invalidivähennys

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

 • Jälkimarkkinahyvitys
 • Korkomenot
 • Luovutustappiot
 • Osakaslainan takaisinmaksu
 • Pääomatulolajin tappio
 • Tulolähteen tappio
 • Tulonhankkimismenot
 • Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämisen (PS-sopimuksen) maksut

 

Kannattaako veronpalautukset ottaa ennakkoon

Voinko saada veronpalautukset ennakkoon?

Kannattaako veronpalautukset ottaa itselleen heti? Verohallinto ei maksa veronpalautuksia ennakkoon, joten kärsivällisyys on syytä muistaa, kun veronpalautuksista on kyse. Veronpalautuksia vastaan otettavat lainat eivät ole tavattomia, mutta ne ovat kalliita. On olemassa muun muassa erilaisia verkkosivuja, jotka kauppaavat lainaa veronpalautuksia vastaan. Veronpalautuksen saaminen tilille ennakkoon voi tuntua houkuttelevalta, mutta loppupeleissä siitä saa maksaa pitkän pennin.

Verohallinto ei tee yhteistyötä pikaluottoa myöntävien rahalaitosten kanssa. Verohallinnon tietoihin voi antaa ainoastaan yhden tilinumeron, joten on oltava tarkkana: ilmoittaessasi lainayrityksen tilinumeron, se jää Verohallinnon asiakastietoihisi, kunnes ilmoitat uuden tilinumeron.

Mikäli koet tarpeelliseksi ottaa lainaa, hae sitä ensin rahoituslaitokseltasi. Vakuudettoman lainan hakeminen tunnetulta toimijalta on kannattavampaa. Voit ajatella asian niin, että maksat nostetun lainan pois veronpalautuksena saadulla rahalla.

 

Veronpalautukset voivat jäädä historiaan

Veronpalautukset lopetetaan vuonna 2019?

Valtiovarainministeriö ja Verohallinto valmistelevat kansallista tulorekisteriä. Toteutuessaan se poistaisi osittain veronpalautusten ja jäännösverojen tarpeen. Valmistelussa ovat mukana muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto, työeläkeyhtiöt, Kela, työttömyyskassat ja Kuntaliitto. Kansallinen tulorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019.

Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin on tulossa palkka- ja etuustulot, muun muassa työttömyyskorvaukset, eläketulot ja sairauspäivärahat. Näistä tuloista ei siis tulisi jatkossa juurikaan veronpalautuksia tai jälkiveroja, sillä reaaliaikainen verotus olisi mahdollista rekisterin avulla. Sen sijaan esimerkiksi vuokratulot, maatalous- ja yritystoiminnan tulot ja osinkotulot jäävät rekisterin ulkopuolelle alkuvaiheessa. Rekisteri ei siis poistaisi kokonaan veronpalautusten tarvetta, mutta varmasti valtaosan.

Tulorekisteri tarjoaisi verotuksen käyttöön reaaliaikaistetut tulotiedot. Nykyään Verohallinto saa kerran vuodessa tiedon edellisen vuoden tuloista. Muutoksen jälkeen työnantajille tulisi velvollisuus tulojen ilmoittamiseen reaaliaikaisesti. 

 

Mihin veronpalautuksia käytetään

Veronpalautusten käyttö

Veronpalautusten käyttö riippuu luonnollisesti veronpalautusten koosta ja omasta taloudellisesta tilanteesta. Useilla on rahat vähissä ja veronpalautukset saattavatkin olla monelle pelastus joulunajan ylimääräisiin kustannuksiin. Joskus veronpalautukset menevät myös suoraan laskujen maksamiseen. Talouden ollessa väljempi ja veronpalautusten suurempia kannattaa niiden käyttöä miettiä pidemmällä tähtäimellä. Kysy itseltäsi, onko tiedossa suurempia hankintoja tai pakollisia menoja. Vieläkö talvirenkailla voi ajaa yhden talven? Onko lapsilla kaikki tarvittavat varusteet? Mitä jos pyykinpesukone hajoaa?

Veronpalautusten aikaan on myös hyvä varmistaa taloutensa puskurirahastojen tilanne. Ohjenuorana kotitalouksille on, että tililtä tulisi löytyä kahden kuukauden palkka- ja etuustulojen verran rahaa yllättäviin kuluihin. Puskurivarojen puuttuessa veronpalautukset ovat yksi keino kasvattaa sitä kerralla enemmän. Voit katsoa muita hyviä säästövinkkejä puskuritilin kasvattamiseksi tästä.

 

Verolaskureita ja hyödyllisiä yhteystietoja

Hyödyllisiä laskureita ja yhteystietoja

Verotuspäätöksen lukeminen ja sen selvittäminen ei ole välttämättä kovin yksinkertaista. Mikäli tiedoissasi on huomautettavaa tai kysyttävää, soita verotuspäätöksessäsi olevaan puhelinnumeroon. Muista hyödyllisiä ohjeita löydät näiltä sivuilta:

 

Suomalaisen verotuksen historia

Kruununverotus alkoi pysyvästi 1200-luvulla. Tätä ennen katolinen kirkko oli jo järjestelmällisesti verottanut suomalaisia. Keskiaikainen verotusjärjestelmä oli varsin kirjavaa, sillä veroja kannettiin erikseen paikalliselle hallinnolle, kruunulle, oikeudenkäytölle sekä kirkolle. Veronkanto-oikeus muuttui 1600-luvun aikana perinnöllisten osto- ja palstaränssitilojen syntymisen kautta aatelisten omistusoikeudeksi. Vuosisadan loppua kohti talonpojat palasivat maksamaan veronsa aatelismiehen sijaan kruunulle. Vuoden 1772 hallitusmuodossa hallitsijalle annettiin oikeus päättää kruunujen tulosta.

Kun Suomi liitettiin autonomisena osana Venäjän keisarikuntaan vuonna 1809, perustettiin Suomen oma keskushallinto, jonka tehtäviin myös verotuksen järjestäminen kuului. Autonomian ajan ensimmäinen huomattava verouudistus toteutettiin 1840-luvulla. Tällöin useiden ja ikivanhojen verolukujen sijaan käyttöön otettiin verorupla, joka oli ainoa veroluku. Autonomian ajan toinen huomattava uudistus oli veronmaksukykyyn ja kokonaistulon käsitteeseen perustuvan tuloverotuksen käyttöönotto, joka vuoden 1931 alusta alkaen verot voitiin maksaa ainoastaan rahana. Suomi jaettiin veropiireihin valtionverotusta varten vuonna 1943 ja veronkannosta alkoi huolehtia lääninhallitukset. Aikaisemmin vastuun veronkannosta kantoivat maistraatit ja kruununvoudit.

Vuodesta 1926 vireillä ollut suuri välittömän verotuksen hallinnon uudistus toteutui lopulta vuonna 1960. Sen seurauksena valtion ja kunnan verotuksen erillisyydestä luovuttiin. Suomeen perustettiin 215 veropiiriä ja näihin jokaiseen verotoimistot. Useita, erityisesti henkilöverotukseen liittyviä uudistuksia valmisteltiin 1970-luvulla ja yritysverotukseen liittyviä uudistuksia toteutettiin 1980-luvulla. Lakiuudistus 1990-luvulla mahdollisti veroehdotuksen käyttöönoton vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 2008 yhdeksän verovirastoa ja verohallitus yhdistettiin viranomaiseksi nimeltään Verohallinto ja vuonna 2010 lakkautettiin kokonaan verohallitus.

Credigo

Credigo on tarjonnut erilaisia rahoitustuotteita vuodesta 2006 lähtien jo yli 150 000 asiakkaalle Pohjoismaissa. Korkea asiakaspalvelun laatu on yksi Credigon tärkeimmistä arvoista ja maaliskuussa toteutetun asiakaskyselyn mukaan 88,8% Credigon asiakkaista suosittelisi lainapalvelua ystävälleen. Credigon asiakkaana et maksa kuin korkoa. Tuotteemme ei siis sisällä mitään piilokuluja, kuten avausmaksua, käsittelykuluja tai tilinhoitomaksuja. Voit vielä vertailla tästä, miksi Credigo kannattaa valita.

Hae Credigo pikavippiä

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...