Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Milloin veroilmoitus pitää jättää?

Milloin on viimeinen päivä korjata ja palauttaa veroilmoitus? Miten veroilmoitus korjataan ja mihin se palautetaan? Listaamme tärkeät päivät vuodelle 2019 veroilmoituksen jättämistä varten ja kerromme vinkkejä verovähennysten tekemiseen. Ota haltuun vinkit, ole ajoissa liikkeellä ja säästä rahaa verotuksessa.

Tarvitsetko lainaa?

Mikä on veroilmoitus?

  

Veroilmoitus on omista tuloista ja omaisuudesta joka vuosi verottajalle annettava ilmoitus, jonka perusteella määräytyvät verot valtion, kunnan, kirkon ja muiden tahoilta. Nykyään veroilmoitus on mahdollista tehdä verkossa, mutta sen saa myös paperiversiona niin halutessaan. Veroilmoitus saapuu kotiin tai Verohallinnon sähköiseen palveluun eli OmaVeroon esitäytettynä. Verkossa korjausten tekeminen käy hetkessä. Jos muutokset haluaa tehdä paperilomakkeella, on tulostettava tai haettava verotoimistosta erillinen lomake niiden tekemistä varten.

Esitäytetty veroilmoitus sisältää merkinnät omista tuloista ja verotuksesta, ja sen perusteella tulee merkitä mahdolliset verovähennykset ja muut korjaukset tarvittaessa. Mikäli esitäytetty veroilmoitus sisältää oikeat tiedot, sille ei tarvitse tehdä mitään. Veroilmoituksesta näet, kuinka paljon sinulle on luvassa veronpalautuksia sekä sen, joudutko maksamaan jäännösveroa. Mikäli summat eivät täsmää todellisten tulojesi kanssa, esitäytettyä veroilmoitusta on korjattava tai täydennettävä.

Kenen pitää tehdä veroilmoitus?

Ketä veroilmoitus koskee?

  

Veroilmoitus koskee niin yksityishenkilöitä, yhteisöjä kuin yrityksiäkin. Yksityishenkilöille eli henkilöasiakkaille lähetetään esitäytetty veroilmoitus, joka vuonna 2019 saapuu maalis-huhtikuussa. Esitäytettyä veroilmoitusta on mahdollista muuttaa, mikäli siinä havaitsee puutteita tai virheitä. Liikkeen- ja ammatinharjoittajille esitäytetty veroilmoitus lähetetään jo maaliskuussa, ja sen muutoksille on oma määräpäivänsä.

Oman esitäytetyn veroilmoituksen löytää Verohallinnon OmaVero-palvelusta, ja se lähetetään myös postitse kotiin maalis-huhtikuun aikana. Henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus on hyvä aina tarkistaa sen saapuessa, jotta tietää, onko itselle luvassa veronpalautuksia vai mahdollisesti mätkyjä eli jäännösveroa. Ne vaikuttavat merkittävästi oman budjetin suunnittelemiseen.

Miten veroilmoitus jätetään vuonna 2019?

  

Miten pitää toimia, kun esitäytetty veroilmoitus saapuu? Ensinnäkin, tarkista veroilmoituksen sisältämät tiedot ja varmista, että ne ovat. Jos tiedoissa ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Näin ollen antamasi veroilmoitus on sellainen kuin se esitäytettynäkin on ollut.

Jos tiedoissa sen sijaan on korjattavaa, sinun on tehtävä korjaukset joko Verohallinnon OmaVero-palvelussa verkon kautta tai paperilomakkeella, joka postitetaan tai viedään Verohallintoon. Muutoslomakkeen saa tulostettua Verohallinnon sivuilta tai sen voi myös pyytää verotoimistosta. Aiemmin käytäntönä oli, että muutokset sai tehdä suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen, mutta jatkossa muutoksista ilmoitetaan joko OmaVero-palvelussa tai erillisellä lomakkeella.

Mikäli haluat ilmoittaa verovähennyksistä, kuten esimerkiksi kotitalousvähennyksestä tai matkakuluista, se pitää tehdä tässä vaiheessa. Näet esitäytetystä veroilmoituksesta määräpäivän, jolloin veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa.

Muista nämä veroilmoitukseen liittyen:

 • Tarkista, että veroilmoitus sisältää oikeat tiedot.
 • Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
 • Korjaa tarvittaessa puuttuvat ja virheelliset tiedot netissä tai erillisellä lomakkeella.
 • Ilmoita myös verovähennyksistä.
 • Palauta korjattu veroilmoitus määräpäivään mennessä.
 • Korjaukset voi tehdä joko paperilomakkeella tai OmaVero-palvelussa.

Ota haltuun taloustermit

Milloin veroilmoitus pitää korjata ja palauttaa?

  

Veroilmoituksen korjaukset pitää tehdä tiettyyn määräpäivään mennessä. Huomaathan, että muutetun veroilmoituksen pitää olla Verohallinnossa määräpäivänä. Jos siis postitat muutokset erillisellä muutoslomakkeella, se pitää tehdä hyvissä ajoin, jotta muutettu veroilmoitus on perillä määräpäivänä Verohallinnossa. Myöhästyneestä lomakkeesta saatetaan periä myöhästymismaksu, joka on 50 euron suuruinen.

Tavallisen palkansaajan kannalta tärkeintä on tietää henkilöasiakkaita koskevan veroilmoituksen jättöpäivä. Vuonna 2019 esitäytetyssä veroilmoituksessa on tieto siitä, milloin veroilmoitus pitää jättää. Asiakkaasta riippuen viimeinen jättöpäivä on joko 7.5., 14.5. tai 21.5.2019. Yrittäjille on erikseen omat veroilmoituksen jättöpäivänsä.

Veroilmoituksen viimeiset jättöpäivät:

 • Henkilöasiakkaat: 7.5., 14.5. tai 21.5.2019 (päivä merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen)
 • Ammatin- ja liikkeenharjoittajat puolisoineen: 2.4.2019
 • Maatalouden veroilmoitus: 2.4.2019
 • Kiinteistöveroilmoitus: 25.4.2019
 • Kiinteistöyhtymän veroilmoitus: 28.2.2019
 • Metsätalouden veroilmoitus: 28.2.2019
 • Alkutuottajan veroilmoitus: 28.2.2019
 • Asunto-osakeyhtiön veroilmoitus: Neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen
 • Osakeyhtiön veroilmoitus: Neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen
 • Yhteisetuuden veroilmoitus: Neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen

Mitä verovähennyksiä veroilmoitukseen voi merkitä?

  

Verovähennys on rahamäärä, joka verotuksessa pienentää verotettavaa tuloa tai veron määrää. Veroprosentista riippumatta verovähennyksistä on hyötyä, jos verovähennys ei ylitä vähennettävän veron määrää. Verotukseen tehtävät vähennykset ovat sellaisia menoja, joita voidaan vähentää verotettavasta tulosta. Verovähennykset tuovat käytännössä säästöä verovelvolliselle, sillä niiden myötä joko veronpalautusten määrä suurenee tai jäännösveron määrä pienenee.

Yleisiä verovähennyksiä ovat muun muassa kotitalousvähennys ja matkakuluvähennykset. Mieleen kannattaa painaa myös tulonhankkimisvähennys sekä asuntolainan korkovähennys, jotka niin ikään ovat hyödyllisiä vähennyksiä. Vähennysten tekeminen auttaa säästämään veroissa, joten näiden haltuun ottaminen kannattaa ehdottomasti. Näet loput verovähennykset ja ohjeet niiden tekemiseen Verohallinnon nettisivuilta.

 • Kotitalousvähennys on voimassa silloin, kun ostat palveluita kotiin tai vapaa-ajan asuntoon. Kotitalousvähennyksen piirissä vähennyskelpoisia palveluita ovat esimerkiksi siivoustyöt, perusparannus- ja kunnossapitotyöt sekä kotitaloustyöt. Voit tehdä vähennyksiä myös tilanteissa, joissa olet käyttänyt ammattilaista esimerkiksi tv-antennin tai tietokoneen asentamisessa. Kotitalousvähennys kattaa henkilöä kohden korkeintaan 2400 euroa vuodessa. Voit saada näin suuren vähennyksen ostamalla kotitalousvähennyksen piirissä olevia palveluita yhteensä 5000 eurolla, sillä vähennyksessä on vuotta kohden sadan euron omavastuu ja siitä maksetaan takaisin verotuksessa 50 prosenttia.
 • Matkakuluvähennys on voimassa kodin ja työpaikan välisellä matkalla edullisimman kulkuneuvon – eli käytännössä julkisen kulkuvälineen kuukausilipun – mukaan. Matkakuluvähennyksissä voi saada takaisin korkeintaan 7000 euroa. Oman auton käytöstä vähennystä voi saada vain poikkeustilanteissa, eli esimerkiksi silloin kun julkinen liikenne ei kulje työajalla.
 • Tulonhankkimisvähennys kattaa enintään 750 euroa palkkatuloista, eikä vähennyksen määrä saa ylittää kokonaistulojen määrää. Tulonhankkimisvähennykseeen voi merkitä esimerkiksi uuden tietokoneen hankinnan, mikäli se on oleellisesti sidoksissa tulojen hankkimiseen.
 • Asuntolainan korkovähennys tarkoittaa sitä, että verotuksessa voi huomioida asuntovelan korot osittain, mikäli laina on otettu perheen vakituisen asunnon ostamista tai sen peruskorjausta varten. Enintään hyvitystä voi saada 1400 euroa vuodessa per henkilö.
Milloin veronpalautukset maksetaan?

Miten veroilmoitus liittyy veronpalautuksiin ja jäännösveroon?

  

Veroilmoituksen tekeminen on oleellinen osa veronpalautusten saamista tai jäännösveron maksamista. Jotta voisit saada veronpalautuksia, sinun on jätettävä veroilmoitus. Verottaja on tehnyt asian helpoksi meille kaikille lähestymällä meitä esitäytetyllä veroilmoituksella. Siitä selviää siis verottajan tiedossa oleviin faktoihin perustuva verotuslaskelma, jonka mukaan tulevat veronpalautukset tai jäännösvero lasketaan.

Virheellisten tietojen korjaaminen ja mahdollisten verovähennysten tekeminen kannattaa, koska niillä palautusten pottia voi hilata ylöspäin ja maksettavaksi tulevan jäännösveron summaa puolestaan alaspäin. Näiden huomioinen kannattaa tehdä joka vuosi, ja muistaa mahdolliset verovähennykset jo pitkin vuotta, niin niiden tekeminen ei unohdu. Pidä siis kirjaa vähennyskelpoisista töistä, joita olet teettänyt, niin niiden merkitseminen onnistuu näppärämmin.

Veronpalautuksia koskevat käytännöt muuttuvat vuonna 2019, kun käyttöön otettu kansallinen tulorekisteri teki mahdolliseksi sen, että tulojen seuraaminen onnistuu reaaliajassa. Näin ollen entuudestaan tuttuja veronpalautuksia ei enää ole luvassa, mutta verovähennykset veroilmoitukseen merkitsemällä voi saada takaisin suunniteltua enemmän.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...