Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Sanakirja lainoista ja taloudesta

Credigon sanakirja tutustuttaa sinut tärkeisiin laina- ja talousaiheisiin käsitteisiin. Ota haltuun tärkeät termit, niin hoidat laina-asiasi entistäkin sujuvammin.

A

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirastoissa hoidetaan Suomen lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Suomessa on seitsemän aluehallintovirastoa, joilla kaikilla on oman toimialueensa yhden tai useamman maakunnan alueella. Aluehallintovirasto valvoo yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kuluttajaluottojen markkinointia ja lain noudattamista luottosopimuksissa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää lisäksi luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriä. 

Annuiteettilaina

Annuiteettilaina toimii niin, että aluksi lainan ottaja maksaa pois vähemmän pääomaa ja enemmän korkoja. Korkokulut lasketaan lainapääoman mukaan, ja pääoma pienenee lainanlyhennysten myötä. Lainakauden loppua kohti korkojen osuus pienenee, koska jäljellä oleva lainamäärä on laskenut lyhennysten myötä alemmaksi.

Asuntolaina

Asuntolaina on nimensä mukaisesta asuntoa varten otettava laina. Kyse on tyypillisesti vakuudellisesta lainasta, jonka maksuaika on tyypillisesti 25 vuotta. Viime vuosien aikana jotkin pankit ovat alkaneet tarjota myös 45 vuoden maksuaikaa asuntolainoilleen. Maksuerät sekä lainan hinta riippuvat lainasummasta sekä maksuajasta.

Autolaina

Autolainaa voidaan myöntää hyvin erilaisin lainaehdoin joko ilman vakuuksia tai vakuuksia vastaan. Toisaalta auton voi rahoittaa myös osamaksusopimuksella.

Ota haltuun taloustermit Credigon sanakirjalla

B

Balloon-laina

Balloon-lainalla tarkoitetaan Suomessa muun muassa auto- ja yritysrahoituksessa käytettyjä lainoja, joissa viimeinen lainaerä on suurempi. Balloon-nimitys tulee englanninkielisestä sanasta balloon payment eli pallomaksusta. Balloon-laina on esimerkiksi tasalyhennyslainaa kalliimpi tuote, sillä siinä aluksi maksettavat pienemmät erät eivät lyhennä lainaa ja näin ollen myöskään korkoja yhtä tehokkaasti kuin tasalyhennyslainassa.

BIC, SWIFT

BIC on IBAN-tilinumeroiden yhteydessä käytettävä pankkien tunnistetieto, joka juontaa juurensa sanoista Bank Identifier Code. Se tarkoittaa pankin tunnistetietoa. Tunnistetieto tunnetaan myös kirjainyhdistelmällä SWIFT. Jokaisella pankilla on siis oma tunnistekoodinsa, jota tarvitaan esimerkiksi ulkomaanmaksuja suorittaessa.

Bisnode

Bisnode Finland Oy on suomalainen yritys- ja luottotietoyhtiö, joka kuuluu ruotsalaiseen vuonna 1908 Ruotsissa perustettuun Bisnode-konserniin. Suomessa yhtiö aloitti toimintansa vuonna 1990. Aluksi se tunnettiin nimellä Soliditet Oy, mutta nimi vaihtui, kun luottotietoalalla toimiva Dun & Bradstreet osti koko Soliditet-konsernin vuonna 1993. Bisnoden omistajat ovat Ratos AB sekä Bonnier AB. Suomessa Bisnode on Suomen Asiakastiedon lisäksi ainoa yritys, joka tarjoaa henkilöluottotietoja. Suomalaiset rahoitusyhtiöt saavat luottotietoja lainapäätöstensä tueksi Bisnodelta.

Budjetti

Budjetilla tarkoitetaan talousarviota, jossa on huomioitu tulojen ja menojen suhde. Budjetilla voidaan viitata niin yksityisiin kuluttajiin kuin valtioon tai kuntaan. Oman henkilökohtaisen talouden budjettia kartoittaessa kannattaa olla rehellinen omista tuloista ja varsinkin menoistaan, jotta tulos on realistinen. Budjettia on hyvä miettiä ennen kuin hakee lainaa.

Bullet-laina

Bullet-laina tai kertalyhennyslaina maksetaan takaisin velkojalle yhdellä kertaa, kun laina-aika päättyy. Korkoa maksetaan laina-ajalta kuitenkin säännöllisesti. Bullet-lainaa saa niin kiinteällä kuin vaihtuvallakin korolla ja sen nostaminen erissä on yleensä mahdollista. Lainanantajasta riippuen bullet-laina voi olla mahdollista maksaa takaisin ennen eräpäivää. Myös bullet-laina on tyypillisiä tasalyhenteisiä lainoja kalliimpi, koska siinä maksetaan korkoa kokonaiselta lainapääomalta koko laina-ajan.

Deflaatio nostaa palkkoja ja hintoja

D

Deflaatio

Deflaatio tarkoittaa hintojen ja palkkojen laskua yleisellä tasolla. Siitä puhutaan myös rahan arvon nousuna sekä rahamäärän vähenemisenä ja se on vastakohta inflaatiolle. Deflaatiosta puhutaankin joskus myös negatiivisena inflaationa.

E

Efektiivinen korko

Efektiivinen korko tarkoittaa täsmällistä korkoa, jossa huomioidaan korkoa tai luottoa laskevat tai nostavat tekijät, kuten esimerkiksi korkoa korolle -ilmiön. Efektiivinen korko on tuttu tunnusluku korko- ja sijoitustuottojen arvioinnissa. Efektiivisen koron sijaan esimerkiksi lainan kulujen arvioimisessa kannattaa hyödyntää todellista vuosikorkoa.

Eräpäivä

Laskun eräpäivä on päivämäärä, jolloin on viimeistään tehtävä laskun osoittama maksusuoritus. Kyse on siis viimeisestä mahdollisesta maksupäivästä, eikä rahan tarvitse olla velkojan tilillä eräpäivänä. Maksujen kulku pankkien välillä Suomessa voi viedä jopa pari päivää. Eräpäivä on yleisesti vakiintunut Kuluttajaviraston suosittelema käytäntö. Kuluttajille suunnatuille laskuille on annettu suositukseksi 14 päivän maksuehto, ja kyseessä on hyvin vakiintunut käytäntö. Credigon laskuissa maksuaikaa on 14 päivää, ja laskut erääntyvät joka kuukauden lopulla.

Euribor

Euribor on joka päivä julkaistava viitekorko, joka on kaikille euromaille yhteinen. Pankit siis lainaavat toisilleen vakuudettomasti varoja euribor-koron mukaan euromääräisillä rahamarkkinoilla. Tässä pankkienvälisessä rahamarkkinassa on mukana 44 erillistä pankkia pääasiassa Euroopasta, mutta osa myös ulkomailta.

F

Finanssivalvonta

Finanssivalvonta eli Fiva on viranomainen, joka valvoo Suomessa toimivia eläke-, luotto- ja vakuutusyhtiöitä. Finanssivalvonta on toiminut nykyisenlaisena organisaationa vuodesta 2009 saakka, kun Vakuutusvalvontaviraston ja Rahoitustarkastuksen toiminnot fuusioitiin. Finanssivalvonta toimii Suomen pankin yhteydessä, ja sitä koskevia asioita käsittelee valtiovarainministeriö. Finanssivalvonnalta voi saada hallinnollisen seuraamuksen, joita ovat rikemaksu, julkinen varoitus sekä seuraamusmaksu.

Finanssivalvonta valvoo rahoitusyhtiöitä

I

IBAN

IBAN tulee sanoista International Bank Account Number eli kansainvälinen tilinumero. IBAN-tilinumero on tunnistettavissa kaksikirjaimisesta maatunnuksesta numeron alussa. Suomalaisten pankkien IBAN-tilinumerot ovat 18 merkkiä pitkiä ja maatunnus on aina FI. Maiden välillä on eroja tilinumeroiden pituudessa. Kun haet lainaa Credigolta, sinun tulee antaa pankkitilisi numero IBAN-muodossa.

Inflaatio

Inflaatio kuvaa yleisen hintatason nousua, jonka myötä rahan arvo heikkenee. Inflaation vastakohta on deflaatio. Kuluttajille inflaatio näkyy niin, että kulutustarvikkeiden hinnat nousevat, minkä seurauksena tietyllä rahasummalla saa vähemmän kuin ennen.

Joustoluotto auttaa tiukassa tilanteessa

J

Joustoluotto

Joustoluotto on yksi vakuudettoman kulutusluoton muoto. Yleensä joustoluotolla viitataan lainoihin, joita myönnetään tililuottoina, mutta joustoluotto voi olla myös kertaluotto. Credigokin myöntää joustoluottoa, joka on kertaluottomuotoinen.

Jäännösvero, mätkyt

Mikäli verovelvollinen on maksanut verovuoden aikana liian vähän veroja, valtio perii niitä takaisin jäännösverona, joka kansankielellä tunnetaan mätkyinä. Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton myötä suurten mätkyjen pitäisi jäädä historiaan, sillä tulojen kehitystä ja verotusta pystytään seuraamaan reaaliajassa.

K

Kertaluotto

Kertaluotto on vakuudeton laina, joka myönnetään yhdellä kertaa. Lainasopimus päättyy, kun laina on maksettu takaisin kokonaan. Credigon luotot ovat kertoluottoja, joissa koko lainattu rahasumma maksetaan kerralla asiakkaan tilille. Kertaluoton vastakohta on esimerkiksi tililuotto, jossa lainaa vapautuu käytettäväksi samalla kertaa, kun lainaa lyhennetään.

Kiinteä korko

Kiinteä korko tarkoittaa sitä, että korko pysyy muuttumattomana koko laina-ajan. Kiinteän koron avulla voi suojautua korkojen nousua vastaan, minkä vuoksi se joskus luokitellaan myös korkosuojaksi. Kiinteä korko on tavallinen suoja asuntolainoissa, ja sen voi saada lainaansa tietyksi ajaksi, esimerkiksi viideksi tai kymmeneksi vuodeksi.

Korko

Lainatusta rahasta maksettavaa hintaa tai talletuksesta saatavaa palkkiota kutsutaan koroksi. Korko on korvaus siltä ajalta, jolloin lainan myöntänyt tai talletuksen tehnyt taho ei voi käyttää sijoittamiaan varoja. Korko toimii myös kompensaationa luottoriskille eli sille, että lainanantaja ottaa riskin menettää lainaamansa rahat. Korkotasoon vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa rahan tarjonta ja kysyntä, valtion ja yhteisön yleinen rahapolitiikka sekä inflaatio.

Korkoa korolle

Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa sitä, että tehtyjen sijoitusten korot tuottavat korkoa alkupääoman lisäksi. Jos sijoitat rahaa, korkoa korolle -ilmiön ansiosta sijoittamiesi rahojen rahojen korkotuotot kasvattavat entisestään koroista saamiasi tuloja.

Korkokatto

Korkokatto on yleensä pankin tarjoama vakuus, jonka tarkoituksena on suojata velallista korkojen hallitsemattomalta nousemiselta. Korkokatto on tavallisesti käytössä asuntolainoissa, joiden summat ovat korkeita. Pienemmissä kulutusluotoissa korkokatto ei ole käytössä.

Korkomarginaali

Korkomarginaali tarkoittaa pankin toimintamarginaalia, joka kattaa niin pankin toiminnasta syntyvät kulut kuin saadut voitotkin. Se, kuinka suuria perityt lainakorot ovat, on sidoksissa pankin menoihin.

Kulutusluotto

Kulutusluotto on laina, jolla vastataan tyypillisesti yllättäen tulevaan rahantarpeeseen. Luoton suuruus vaihtelee yleensä sadasta eurosta tuhansiin euroihin ja tarkoituksen kulutusluoton ottamisessa on tavanomaisesti kattaa arjen hankintoja tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Kulutusluottoja on saatavilla eri muodoissa – esimerkiksi luottokortteina, osamaksuina ja kertalainoina.

Kuukausikorko

Kuukausikorko on tunnusluku, jota käytetään hahmottamaan lainan kuukausittaisia kustannuksia. Kuukausikoron sijaan lainojen vertailussa kannattaa aina hyödyntää todellista vuosikorkoa, koska se huomioi kaikki lainakustannukset.

Kuukausimaksu, kuukausierä

Kulutusluotto maksetaan takaisin tyypillisesti kuukausierissä. Kuukausimaksut laskutetaan asiakkailta Credigolla kerran kuukaudessa. Kuukausierän suuruus riippuu lainaehdoista, mutta annuiteettilainoissa kuukausierä sisältää sekä korkokuluja että pääomaa, joiden suhde vaihtelee riippuen siitä, kuinka pitkälle lainan takaisinmaksu on edennyt.

L

Laina, luotto

Laina tai luotto on sopimus, jossa lainanantaja luovuttaa käytössään olevia varoja lainanottajalle käyttöön tietyksi määräajaksi etukäteen sovittua korkoa vastaan. Lainan tai luoton takaisinmaksu tapahtuu joko kerralla tai erissä.

Laina-aika

Laina otetaan tietyksi etukäteen sovituksi ajaksi, ja laina-aika määrittyy lainaan liittyvien osapuolten yhteisen sopimuksen mukaan. Kulutusluottoissa laina-aika vaihtelee yleensä muutamien kuukausien ja vuosien välillä. Credigolla laina-aikaa voi saada 2–10 vuotta. Monessa rahoitusyhtiössä laina-aika määrittyy otetun lainasumman mukaan.

Lainakustannukset

Lainakustannukset tarkoittavat lainan kokonaiskustannuksia. Niitä kuvataan yleensä todellisella vuosikorolla, jossa on huomioitu kaikki lainaan liittyvät kustannukset palvelu- ja tilinhoitokuluista lainan korkoon ja mahdollisiin avausmaksuihin. Lainakustannukset Credigolla on aina selkeästi ilmoitettu, emmekä peri erikseen maksuja esimerkiksi asiakaspalvelusta tai laskutuksesta. Lainakustannukset Credigolla muodostuvat korosta sekä kuukausittaisesta tilinhoitomaksusta.

Lainanantaja, luotonantaja

Lainan myöntävää tahoa kutsutaan myös lainanantajaksi. Suomessa kulutusluottoja myöntävät pankkien lisäksi yksityiset rahoituslaitokset, joihin Credigokin kuuluu. Luottotoiminnan harjoittamiseksi tulee kuitenkin saada lupa Aluehallintovirastolta.

Lainasopimus

Lainaa ottaessa lainanottaja solmii lainasopimuksen joko pankin tai muun rahoitusyhtiön kanssa. Sopimuksessa määritellään osapuolten lisäksi muun muassa lainasumma, takaisinmaksuaika, lainan korkokulut ja muut kustannukset sekä mahdolliset vakuudet.

Lainayhtiö

Lainayhtiöt ovat yrityksiä, jotka tekevät voittoa lainaamalla rahaa esimerkiksi kulutusluottojen muodossa. Laajennetussa määritelmässä myös lainoja kilpailuttavat yhtiöt voidaan laskea lainayhtiöiksi, vaikka ne eivät tarjoakaan luottoja suoraan. Suomessa lainayhtiöiden kirjo on laaja, samoin yhtiöiden tarjoamien tuotteiden valikoima.

Lasku

Lasku on ilmoitus tai tosite, jossa on tiedot myydystä tuotteesta tai palvelusta sekä siitä sovittu hinta. Credigon asiakkaat saavat laskun kerran kuukaudessa joko sähköpostitse tai paperilaskuna suoraan kotiin riippuen siitä, millaisen laskutusvaihtoehdon asiakas on itselleen valinnut. Credigon laskussa näkyy aina seuraavaksi suoritettavan kuukausierän lisäksi myös lainan loppusumma.

Lainanottaja, luotonottaja

Luottoa tai lainaa voivat ottaa niin luonnolliset henkilöt kuin yrityksetkin. Vakuudellista lainaa voi hakea myös yhteisvastuullisesti eli esimerkiksi pariskuntana. Vakuudettomia lainoja kuitenkin myönnetään tyypillisesti vain yksittäisille henkilöille. Credigon tapauksessa kulutusluottoja myönnetään vain luonnollisille henkilöille ja lainaa voi ottaa vain yksi henkilö kerrallaan.

Luonnollinen henkilö

Luonnollinen henkilö on oikeustieteellisesti katsoen aina ihminen. Luonnollinen henkilö on oikeussubjeti, jolla on oikeuksia ja velvollisuuksia.

Luottoarvio

Jotta rahoitusyhtiö tai pankki voisi myöntää lainaa tai luottoa, on hakijan luottoriskit tarkistettava ja sen vuoksi hänelle tehdäänkin aina henkilökohtainen luottoarvio. Arviossa huomioidaan lainanhakijan tulot ja menot sekä muut lainat ja mahdolliset maksuhäiriöt. Luottoarvio perustuu jokaisessa rahoitusyhtiössä hieman erilaisiin tekijöihin ja eri tekijöitä painotetaan eri yhtiöissä eri tavoin. Tarkoituksena kaikissa arvioita tekevissä yhtiöissä on kuitenkin selvittää, onko lainanhakijan luottoriski riittävän alhainen, jotta hänelle voidaan myöntää lainaa tai kulutusluottoa.

Luottokelpoisuus

Osana luottoarviota jokainen rahoitusyhtiö tekee arvion hakijan luottokelpoisuudesta. Euroopan pankkiviranomainen EBA eli European Banking Authority on tehnyt ohjeistuksen, jonka mukaan rahoitusyhtiöiden on arvioitava lainanhakijoiden luottokelpoisuutta. Suomessa näiden ohjeiden noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Luottokelpoisuuden arviointia Suomessa määrittelevät EBA:n säännösten lisäksi kuluttajansuojalaki sekä Finanssivalvonnan luottoriskiä koskevat standardit.

Luottokortti

Luottokortti on yksi kulutusluoton muoto. Sitä käytetään maksukorttina tai -välineenä niin, että käyttäjälle myönnetään ostoksia tehdessä luottoa kortin myöntäneeltä taholta. Luottokorttia voi käyttää maksamiseen esimerkiksi käteisen rahan tai pankkikortin asemesta. Tunnettuja luottokorttiyhtiöitä ovat esimerkiksi American Express, Visa sekä MasterCard. Luottokortilla tehdyt ostokset maksetaan laskulla tavallisesti kerran kuussa.

Luottotiedot

Luottotiedot ovat henkilön tai yrityksen taloudellisen aseman, taloudellisten sitoumusten hoitokyvyn sekä luotettavuuden arviointiin käytettäviä tietoja. Suomessa yksityishenkilöiden luottotietoja kerää ja hallinnoi kaksi yritystä, Suomen Asiakastieto sekä Bisnode.

Luottotietojen menetys

Luottotietojen menetys tarkoittaa maksuhäiriömerkinnän syntymistä, joka on seurausta maksujen laiminlyönnistä. Luottotietojen menettäminen hankaloittaa elämää, sillä se vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon saamista tai puhelinliittymän avaamista. Luottotietojen menetys ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan lasku on muistutuksista ja perintään siirtymisestä huolimatta jätettävä maksamatta, jotta luottotietoihin tulee merkintä maksuhäiriöstä. Perintään siirtynyt maksu ei vielä automaattisesti tarkoita luottotietojen menettämistä, vaan luottotiedot menevät vasta, kun maksu siirtyy ulosottoon.

Luottotietorekisteri

Luottotietoja hallinnoivat yritykset ylläpitävät luottotietorekisteriä, josta on selvitettävissä yksityishenkilön maksuhäiriöhistoria. Rekisterin tarkoituksena on edesauttaa luottoa myöntäviä tahoja välttämään mahdolliset luottotappiot.

Luottotietoyritys

Suomessa henkilöistä luottotietoja kerääviä yrityksiä on kaksi, Suomen Asiakastieto ja Bisnode. Nämä kaksi yritystä hallinnoivat luottotietorekisteriä, jota lainayhtiöt hyödyntävät tehdessään luottoarvioita ja päätöksiä lainojen myöntämisestä.

Lyhennys

Lainaa maksetaan takaisin luoton myöntäneelle yhtiölle erissä. Lyhennyksiä tehdään kulutusluottojen kohdalla tyypillisesti kerran kuukaudessa. Credigolla voit kuitenkin lyhentää lainaa myös nopeammassa aikataulussa, mikäli haluat maksaa lainasi pois alkuperäistä maksusuunnitelmaa nopeammin. Lyhennyssummat on määritelty lainasopimuksessa.

M

Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa luottotietoihin merkittävää indikaatiota siitä, että henkilö ei ole suoriutunut maksuistaan sovitulla tavalla. Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin luottotietojen menettäminen. Maksuhäiriömerkintöjä voi kuitenkin olla erilaisia ja niiden poistuminen luottotietorekisteristä riippuu siitä, minkä vuoksi ne ovat syntyneet. Kulutusluoton maksamatta jättämisestä voi syntyä maksuhäiriömerkintä, mikäli maksu viivästyy vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä.

Maksukehotus, maksumuistutus

Maksukehotus eli maksumuistutus on velkojalta saatu kirjallinen ilmoitus sovitun laskun maksamisen myöhästymisestä. Kirjallisessa maksumuistutuksessa on tiedot avoimesta laskusta, johon myöhästynyt maksu liittyy. Maksukehotus sisältää myös maksutiedot, joilla avoinna olevan saatavan voi maksaa mahdollisimman pian. Maksumuistutuksesta voi lain mukaan periä viiden euron muistutusmaksun, mikäli saatavan erääntymisestä on kulunut vähintään 14 vuorokautta.

Maksukyky

Kun lainayhtiö päättää siitä, myönnetäänkö hakijalle lainaa vai ei, se joutuu punnitsemaan hakijan maksukykyä. Arvioinnissa hyödynnetään hakijan tulotietoja sekä luottotietoja, jotta saadaan selville, kuinka lainanhakija on hoitanut talouttaan ja millainen hänen maksukykynsä on. Tarkoituksena on saada varmuus siitä, että henkilö kykenee selviämään lainan takaisinmaksusta sovitusti.

Maksulupaus

Maksulupaus on termi, jota käytetään kun lainaa hakenut henkilö tekee kirjallisen tai suullisen lupauksen myöhässä olevan maksun suorittamisesta. Mikäli maksusi ovat myöhässä, lainan myöntänyt taho saattaa lähestyä sinua, jotta voisit tehdä maksulupauksen myöhästyneen laskun maksamiseksi. Tarkoituksena on minimoida maksuhäiriömerkinnän syntymisen mahdollisuutta.

Maksuvapaa kuukausi, lyhennysvapaa

Monet lainayhtiöt tarjoavat mahdollisuutta maksuvapaaseen kuukauteen, jolloin velallisen ei tarvitse tehdä lainanlyhennystä tiettynä kuukautena. Lyhennysvapailla kuukausillakin on kuitenkin korko. 

Markkinakorko

Markkinakorko on viitekorko, jonka suuruus määräytyy tarjonnan ja kysynnän tasapainosta. Markkinakorollisia lainoja ottavat pankit, yritykset, valtio ja kunnat, kun niillä on tilapäisiä rahoitusongelmia. Lyhyet markkinakorot ovat euriboreja, ja pitkillä markkinakoroilla tarkoitetaan valtion joukkolainojen noteerauksia. Lyhyet markkinakorot ovat tuttuja asunto- ja autolainoille.

Mikrolaina, mikroluotto

Mikrolainalla, josta toisinaan puhutaan myös mikroluottona, viitataan pienten rahasummien lainaamiseen kuluttajille, jotka eivät perinteisen määritelmän mukaan täytä luottokelpoisuuden kriteerejä. Mikroluottojen myöntäminen alkoi 1970-luvun alkupuolella, ja niitä ottivat eritoten naiset kehitysmaissa. Eritoten Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa mikroluotot ovat olleet suosittuja, ja näille alueille mikroluottoja myönnetään edelleen. Mikrolainojen tarkoitus on pääasiassa parantaa köyhissä oloissa elävien taloudellista asemaa ja niille ominaista on yhteisvastuullisuus. Suomessa mikrolainat ovat hyvin harvinaisia, mutta niitä muistuttavia lainoja on käytössä muun muassa Finnveralla, joka myöntää naisyrittäjälainoja.

Mobiilivarmenne

Mobiilivarmenne on tunnistautumistapa, jossa hyödynnetään matkapuhelinta. Mobiilivarmenne on saatavilla DNA:n, Elisan ja Telian SIM-kortteihin, ja sillä voi tunnistautua jo yli 20 000 palvelussa.

Muistutusmaksu, myöhästymismaksu

Mikäli laskun maksaminen viivästyy, on maksun perinnästä vastaavalla taholla oikeus periä muistutusmaksuja lähettämistään maksuhuomautuksista. Tyypillisesti myöhästymismaksun suuruus on viisi euroa per muistutus. Muistutusmaksu pitää suorittaa seuraavan maksusuorituksen yhteydessä.

Määräaikainen työsuhde

Määräaikainen työsuhde on sellainen, jossa työsopimus on tehty tietyksi ennalta määrätyksi ajaksi. Määräaikaisuudelle pitää aina olla jokin peruste työsopimusta laatiessa. Syitä määräaikaisuudelle voivat olla esimerkiksi sijaisuus tai työn projektimainen luonne.

N

Nimelliskorko

Nimelliskorolla tarkoitetaan sellaista tunnuslukua, jossa korkoa ei ole suhteutettu inflaation ja deflaation vaikutukseen. Esimerkiksi talletus- ja lainasopimuksiin merkitty korko on nimelliskorko. Credigon nimelliskorko on aina 19,95 prosenttia. 

Mitä tarkoittaa nimelliskorko?

O

Ohjauskorko

Keskuspankki määrittää korkotason, jolla se lainaa rahaa pankeille, ja tätä korkotasoa kutsutaan ohjauskoroksi. Ohjauskorko on rahapolitiikassa avainluku, kun määritellään rahan hintaa, ja se vaikuttaa välillisesti markkinakorkoihin sekä talouteen kokonaisuudessaan.

Oikeushenkilö

Oikeushenkilö on oikeustieteellisesti katsoen yrityksiä, yhteisöjä ja julkisoikeudellisia tahoja. Oikeushenkilöä kutsutaan myös juridiseksi henkilöksi, ja se on aina henkilöiden tai pääomien yhteenliittymä.

Opintolaina

Opintolaina on opiskelun tukemiseen tarkoitettu valtion takaama laina, joka maksetaan takaisin. Lainan takauksesta vastaa Kela, eikä lainan saamiseksi tarvita muuta vakuutta. Kela toimii lainan takaajana korkeintaan 30 vuotta siitä hetkestä lähtien, kun ensimmäinen lainaerä on nostettu. Opintolainaa nostetaan pankista, jonka kanssa neuvotellaan lainan korko sekä takaisinmaksuaika. Opintolainaan ovat oikeutettuja sellaiset opiskelijat, jotka nostavat Kelalta opintorahaa tai Työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea.

Osamaksu

Osamaksu on kaupantekotapa, jossa ostaja maksaa myyjälle sovitun kauppahinnan erissä tavaran lunastamisen jälkeen. Esimerkki osamaksusopimuksesta on puhelinoperaattorin kanssa tehty sopimus, jossa asiakas saa käyttöönsä puhelimen kuukausimaksua vastaan. Puhelin siis lunastetaan myyjältä eli operaattorilta osamaksuilla jälkikäteen, vaikka sen saa käyttöönsä samalla hetkellä, kun solmii sopimuksen.

Osamaksuerä

Osamaksuerä on osamaksusopimukseen liittyvä maksuerä, jolla lunastetaan tietty hyödyke itselleen. Osamaksuerien määrä ja maksujen suuruus riippuu tehdystä sopimuksesta. Erissä maksaminen voi tulla kalliimmaksi kuin hyödykkeen ostaminen yhdellä kertaa, sillä tavallisesti osamaksusopimukseen sisältyy korkokuluja.

P

Palvelumaksu

Lainan kokonaiskustannuksiin vaikuttavat mahdolliset palvelumaksut, joita voidaan periä muun muassa tilinhoidosta, asiakaspalvelusta ja laskutusmuutoksista. Palvelumaksujen periminen on hyvin yleistä eri lainayhtiöissä.

Pankkilaina

Pankkilaina on pankista saatava laina, jonka takeeksi tarvitaan vakuuksia. Myös pankit voivat myöntää vakuudettomia kulutusluottoja, mutta pankkilainalla viitataan tavallisesti vakuudellisiin lainoihin, joiden hakeminen on pidempi prosessi kuin kätevällä nettilomakkeella tehtävä kulutusluottohakemus. Pankkilainan takeena voi toimia esimerkiksi omistusasunto.

Pankkipäivä

Pankkipäivällä tarkoitetaan pankin aukiolopäiviä ja -aikoja. On tyypillistä, että esimerkiksi maksun kirjautumisessa eli siirtymisessä tililtä toiselle voi kulua jopa muutama pankkipäivä.

Perintä

Laissa termi perintä tarkoittaa sellaisia toimia, joilla pyritään saamaan velallinen vapaaehtoisesti maksamaan erääntynyt saatavansa velkojalle. Lainan myöntänyt taho siis haluaa vapaaehtoisuuteen perustuen saada asiakkaansa maksamaan myöhässä olevan saatavan, ja lähettää sen vuoksi esimerkiksi maksumuistutuksia. Myös perintäkirjeet ovat yksi perinnän muoto.

Perintätoimisto

Perintätoimisto on yksityishenkilöiden tai yritysten ja yhdistysten velkojen perintään erikoistunut yritys. Suomessa toimivat perintätoimistot on valtuutettu toimimaan perintäluvalla ja niiden toiminnan valvominen on muun muassa Kuluttajaviraston vastuulla. Suomessa suurimpia perintätoimistoja ovat Intrum Justitia, Lindorff ja OK Perintä. Perintätoimistot voivat tarjota myös palveluita, joita yritykset voivat käyttää asiakkaidensa valinnassa sekä luottopäätösten tekemisessä.

Pienlaina, pikalaina, pikavippi

Pienlaina tarkoittaa lyhytaikaista, vakuudetonta kulutusluottoa, jonka suuruus vaihtelee tyypillisesti noin sadan ja muutaman tuhannen euron välillä. Pienlaina tunnetaan myös muun muassa termeillä pikalaina ja pikavippi, jotka viittaavat mahdollisuutta ottaa lainaa nopeasti. Nykyisin pienlainan hakeminen käykin helposti ja kätevästi, sillä yhä useammat yhtiöt ovat alkaneet tarjota luottoja netissä tehtävillä hakulomakkeilla.

Pääoma

Pääoma on taloustieteessä käytetty termi, jolla kuvataan varoja. Kyse on tieteessä kaikista ei-inhimillisistä varoista, joita on mahdollista omistaa tai joiden kanssa voi käydä vaihtokauppaa markkinoilla. Esimerkkejä pääomasta ovat rahoituspääoma, maa, rakennukset sekä koneet. Pääoma voi olla joko yksityistä tai julkista. Yksityisellä pääomalla tarkoitetaan sellaista pääomaa, jonka omistavat yksityishenkilöt. Julkisen pääoman puolestaan omistavat valtio tai julkisyhteisöt.

Pääomatulo

Mikäli pääoma kerryttää tuloja, puhutaan pääomatuloista. Pääoma voi tuottaa tuloa monella eri tavalla, esimerkiksi vuokran, osingon, koron tai myyntivoiton muodossa. Tuotot voivat olla joko verovapaita tai niitä voidaan verottaa palkkatulojen tavoin.

Pääomatulovero

Pääomatuloveroa peritään Suomessa pääomatuloista osana henkilöverotusta. Omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto sekä varallisuuden kerryttämä tulo ovat pääomatuloveron alaisia. Kyse on tyypillisesti esimerkiksi vuokratulosta tai henkivakuutuksen tuotosta.

Reaalikorko on aina nimelliskorkoa alhaisempi

R

Reaalikorko

Reaalikorolla tarkoitetaan tunnuslukua, jossa nimelliskorosta on vähennetty inflaatio. Inflaatio tarkoittaa rahan arvon heikentymistä, ja niinpä reaalikorko on aina nimelliskorkoa alhaisempi.

Remonttilaina

Kodin remontointiin ja sisustamiseen voi ottaa erikseen siihen tarkoitettua lainaa joko vakuuksia vastaan tai ilman niitä. Vakuudelliset lainat voivat olla vakuudettomia lainoja edullisempi vaihtoehto, mutta vakuudettoman lainan saaminen on helpompaa ja nopeampaa kuin vakuudellisen lainan. Myös Credigon laina sopii remonttilainaksi, ja sitä voi saada aina 5000 euroon saakka.

S

SECCI

SECCI tarkoittaa yleisiä vakiomuotoisia eurooppalaisia kuluttajatietoja, joiden perusteella kuluttajilla on mahdollisuus vertailla selkeällä tavalla eri luottojen kustannuksia.

Suomen Asiakastieto

Suomen Asiakastieto on Asiakastieto Groupiin kuuluva tietoalan yritys, joka on Bisnoden ohella ainoa Suomessa toimiva luottotietoyhtiö. 

Sähköinen tunnistautuminen

Esimerkiksi lainahakemuksen tunnistautumisvaiheessa sähköinen tunnistautuminen voi tulla ajankohtaiseksi. Credigolla sähköinen tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla, joiden käyttäminen tunnistautumiseen on turvallista ja yleisesti käytössä oleva tapa.

Lainaa hakiessa voi tunnistautua sähköisesti

T

Takaaja, takaus

Mikäli kyseessä on vakuudellinen laina eli rahoituslaitos tahtoo lainanottajalta jotakin vakuudeksi lainaa vastaan, tarvitaan takaaja tai takaus. Kyse voi olla siis henkilöstä tai esimerkiksi omaisuudesta, jolla laina taataan. Takauksen tarkoituksena on, että lainan myöntävä taho minimoi luottoriskejä.

Takaisinmaksuaika

Lainan takaisinmaksuaika tarkoittaa yksinkertaisesti aikaa, jonka sisällä velallisella on aikaa maksaa laina takaisin velkojalle. Kulutusluotoilla, jotka ovat vakuudettomia lainoja, takaisinmaksuaika yleensä vaihtelee joidenkin kuukausien ja vuosien välillä ja on yleensä sidoksissa lainasumman suuruuteen. Credigolla takaisinmaksuaika vaihtelee kahden ja kymmenen vuoden välillä riippuen lainasummasta. Mitä pidempi takaisinmaksuaika on, sen pienemmät maksuerät ovat, mutta samalla myös lainasta pitää maksaa korkoa pidemmältä ajalta. Jos taas ottaa lyhyemmän takaisinmaksuajan, korkokulut ovat pienemmät, mutta laina pitää maksaa takaisin suuremmissa erissä.

Takaisinmaksusuunnitelma

Kun lähtee hakemaan lainaa, on hyvä pohtia omaa talouttaan menojen ja tulojen osalta sekä miettiä itselleen realistista takaisinmaksusuunnitelmaa. Suunnitelmassa on huomioitava lainasumma, korot sekä muut lainasta koituvat kustannukset ja oma maksukyky. Maksukykyään voi hahmottaa laskemalla yhteen omat tulot ja menot ja arvioimalla realistisesti omia kulutustottumuksiaan.

Tasaerälaina

Tasaerälaina toimii niin, että lainan kuukausierät pysyvät aina samansuuruisina, mutta laina-aika muuttuu sen mukaan, miten korko elää. Jos korko siis nousee, myös laina-aika pitenee. Päivittäisten talousasioiden suunnittelu on helpompaa tasaerälainassa, sillä kuukausierän suuruus ei vaihtele. Pankeilla on usein tapana rajoittaa tasaerälainan pituutta niin, että tietyn ajan jälkeen se muuttuu esimerkiksi annuiteettilainaksi, jotta laina-aika ei jatku liian pitkään.

Tekstiviestilaina

Tekstiviestilaina oli pikalainojen ensimmäinen muoto, joka rantautui Suomeen vuonna 2005. Tekstiviestilainojen esikuvana toimivat Yhdysvalloista tutut palkkapäivälainat (payday loans), joita saa palkkatodistusta vastaan. Tekstiviestilainoja myönnettiin alkuun todella korkeilla koroilla, ja niitä oli mahdollista saada ympäri vuorokauden. Pienlainatoimintaa koskevaa lainsäädäntöä kuitenkin kiristettiin vuonna 21013, jolloin alle 2000 euron lainoille määriteltiin korkokatto. Nykyään tekstiviestitse on edelleen mahdollista saada lainaa joistakin paikoista, mutta lainanhakuprosessi vaatii tunnistautumisen.

Tililuotto

Tililuotto on yksi kulutusluoton muoto, jossa lainanhakijalle myönnetään luottotili. Tililtä on mahdollista nostaa luottoa omalle tililleen omien tarpeidensa mukaan. Kokonaisluoton on kuitenkin pysyttävä tietyn ennalta sovitun rajan sisällä. Yleensä tililuottoja myönnetään noin 2000 eurolla tai hieman suuremmilla summilla. 

Tilisiirto

Tilisiirto tarkoittaa tapahtumaa, jossa raha siirtyy pankkitililtä toiselle. Käytännössä kyse on pankkien ja muiden rahoituslaitosten välisestä toiminnasta, jossa rahat siirretään tililtä toiselle. Raha siirtyy nykyään hyvin nopeastikin, mutta siinä voi myös kestää jopa muutaman pankkipäivän verran. Credigo siirtää lainatut rahat tilisiirroilla asiakkailleen.

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on lainan koron ja kaikki kulut huomioiva tunnusluku, jonka laskemisessa käytetään sisäisen eli efektiivisen koron laskukaavaa. Todellisen vuosikoron tarkoitus on helpottaa lainojen korkojen vertailua. Lainailmoituksissa on aina ilmoitettava myös todellinen vuosikorko kuluttajansuojalain ja EU-direktiivin nojalla. Kuluttaja näkee todellisesta vuosikorosta lainaan liittyvät palkkiot, korot ja lyhennysaikataulun. Käytä aina nimelliskoron sijaan todellista vuosikorkoa, kun vertailet lainojen kustannuksia ja etsit itsellesi sopivaa lainaa. Credigon lainojen todellinen vuosikorko on aina 25,44–29,35 prosenttia riippuen lainasumman suuruudesta. 

Tulorekisteri

Kansallinen tulorekisteri tarkoittaa Suomen valtion viranomaisten ylläpitämää ja käyttämää sähköistä tietokantaa, jonne kirjataan suomalaisten tulot. Tulorekisterin käyttäjiä ovat tavalliset kansalaiset, tulonmaksajat sekä viranomaiset, jotka voivat hyödyntää rekisterin sisältämiä tietoja päätöksenteossa. 

V

Vakituinen työsuhde

Vakituisen työsuhteen tunnusmerkki on se, että työsopimus on laadittu toistaiseksi voimassaolevaksi. Työ siis jatkuu niin kauan kuin työntekijä tai työnantaja päättää irtisanoa työsuhteen. Vakituinen työsuhde voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Vakituinen työsuhde parantaa mahdollisuuksia saada myönteinen lainapäätös, sillä se tarkoittaa myös säännöllisiä tuloja. Vakituisen lisäksi työsuhde voi olla myös määräaikainen.

Vakuudellinen laina, vakuudelliset lainat

Vakuudellisten lainojen takeeksi tarvitaan jonkinlainen takaus, esimerkiksi henkilö- tai omaisuustakaus. Vakuudellista lainaa myöntävät pankit, ja niiden hakuprosessi on yleensä pidempi ja hankalampi kuin vakuudettomien lainojen, joita voi hakea helposti netissä.

Vakuudeton laina, vakuudettomat lainat

Vakuudettomat lainat ovat tuotekokonaisuus, jonka sisälle mahtuu useita erilaisia lainatuotteita erilaisin lainaehdoin. Vakuudettomat lainat ovat ilman vakuutta myönnettäviä luottoja. Kyse on yleensä kulutusluotoista, joiden suuruus vaihtelee sadoista euroista tuhansiin euroihin. Vakuudeton laina voi sopia esimerkiksi auton tai remontin rahoittamiseen.

Vakuus

Yleisesti ottaen vakuus tarkoittaa jotakin, jolla varmistetaan tai taataan jokin tulevaisuudessa tapahtuva asia tai seikka. Lainatermistössä vakuus tarkoittaa vakuudelliselle lainalle annettavaa taetta, jonka tarkoituksena on vahvistaa lainanantajan luottamusta lainanhakijaan. Lainaa myöntävä taho saattaa haluta lainan vakuudeksi esimerkiksi henkilö- tai reaalitakauksen.

Valtakirja, valtuutus

Joissakin tapauksissa asioidessasi lainayhtiön kanssa saatat tarvita valtakirjan – nimittäin jos hoidat jonkun muun asioita. Lainayhtiö ei voi luovuttaa tietoja asiakkaistaan ulkopuolisille ilman valtakirjaa. Valtakirjalla annat valtuutuksen toiselle henkilölle hoitaa asioita puolestasi.

Velkaneuvonta

Mikäli sinulla on maksuvaikeuksia tai muita taloudellisia ongelmia, saatat tarvita velkaneuvontaa. Sitä tarjoavat muun muassa kunnat, joilla on talous- ja velkaneuvontaa. Maksuongelmiin ajautuessasi sinun kannattaa ottaa aina yhteyttä velkojiisi sekä oman kuntasi talous- ja velkaneuvontaan, jotta saat tukea, apua ja neuvoja tilanteeseesi.

Veroilmoitus

Verohallinto lähettää kerran vuodessa kansalaisille esitäytetyn veroilmoituksen. Mikäli siinä olevissa tiedoissa on virheitä, muutokset pitää ilmoittaa verottajalle tiettyyn määräpäivään mennessä. Veroilmoituksesta saat selville, kuinka paljon sinulle on tiedossa veronpalautusta tai jäännösveroa.

Veronpalautus

Veronpalautus on verottajan tapa tasata tilit verovelvollisten kanssa. Vuonna 2019 voimaan astunut kansallinen tulorekisteri muutti veronpalautusten maksuaikoja ja summia, sillä suuret veronpalautukset jäivät historiaan.

Vertaislaina

Vertaislaina on lainaamisen muoto, jossa yksityishenkilöt lainaavat rahaa toisilleen. Puhutaan P2P-lainoista, joissa lainan korot jäävät perinteisiä pikavippejä alhaisemmiksi, mutta tuovat kuitenkin lainaa myöntävälle osapuolelle korkotuottoja. Vertaislainatoiminnassa tarvitaan yleensä vertaislainapalveluita, jotka toimivat lainaajan ja sijoittajan välikätenä. Suomessa vertaislainamarkkinat ovat laajemmat yksityishenkilöiden keskuudessa, mutta myös yritykset voivat ottaa vertaislainaa.

Viitekorko

Lainasopimuksen hinta eli korko määräytyy julkisesti noteeratun koron eli viitekoron mukaan. Suomessa käytetään yleisesti viitekorkoina eurooppalaisten pankkien yhdessä noteeraamia euriborkorkoja sekä yksittäisten pankkien noteeraamia prime-korkoja. Euribor on käytössä myös kansainvälisillä rahamarkkinoilla, mutta kansainvälisesti käytetään lisäksi liborkorkoja.

Mitä tarkoittaa ylivelkaantuminen?

Y

Yhdistelylaina, lainojen yhdistäminen

Yhdistelylaina voi tulla ajankohtaiseksi silloin, kun on tullut otettua useita kulutusluottoja, joiden lainakulut yhdessä alkavat painaa henkilökohtaista taloutta ja taloudenpitoa huomattavalla tavalla. Tässä kohtaa lainojen yhdistäminen voi olla hyvä vaihtoehto, sillä ottamalla yhden suuremman lainan, jolla maksaa pois muut luotot, saattaa säästää rahaa korkokuluissa. Lainojen yhdistäminen myös helpottaa oman talouden hallintaa, koska se on keino vähentää laskujen määrää. Myös Credigon lainaa voi käyttää yhdistelylainana.

Ylivelkaantuminen

Ylivelkaantuminen tarkoittaa tilannetta, jossa otetuista lainoista selviäminen ei enää onnistu ja kuukausittaiset menot ylittävät jatkuvasti tulot. Credigolla ylivelkaantumista pyritään estämään vastuullisen luotonannon periaatteilla. Mikäli olet ajautunut tilanteeseen, jossa et selviä lainakuluista, ota yhteyttä velkojiisi sekä esimerkiksi oman kuntasi velkaneuvontaan.

Yrityslaina

Toisinaan yritystoiminnan aloittamiseen saattaa tarvita lainaa, mikäli itseltä ei löydy toiminnan aloittamiseen vaadittavaa pääomaa eli varallisuutta. Yrityslainaa voi hakea joko pankista vakuuksia vastaan tai ilman vakuuksia yksityisiltä rahoituslaitoksilta. 

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...