Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Luottotiedot kertovat maksukyvystä

Mitä tarkoitetaan luottotiedoilla? Millaisissa tilanteissa luottotiedot tarkistetaan ja miten niiden menettäminen voi vaikuttaa elämään? Millä tavalla luottotietotoiminta on osa lainausliiketoimintaa? Entä mitä tehdä, jos on ajautunut maksuvaikeuksiin? 

Lainojen yhdistäminen helpottaa taloutta

Mitkä ihmeen luottotiedot?

 

Luottotiedoilla mitataan yritysten ja yksityisten henkilöiden – eli meidän kaikkien – taloudellista asemaa, kykyä hoitaa sitoumuksia sekä luotettavuutta. Tarkoituksena on saada selville se, kuinka vakaalla pohjalla yrityksen tai yksityishenkilön talous on. Luottotiedot kertyvät sekä luotonantajalta itseltään että kolmansilta osapuolilta eli luottotietoyhtiöiltä.

Suomessa luottotietoja kerää kaksi yksityistä yritystä, jotka myyvät tietoja eteenpäin esimerkiksi lainaa tarjoaville rahoitusyhtiöille ja puhelinoperaattoreille. Luottotietojasi voidaan luottotietolain määräämissä puitteissa tarkastella, jos olet solmimassa taloudellisesti sitovaa sopimusta. Luottotietorekistereitä ylläpidetään, jotta luotonantajat eivät kärsisi luottotappioita eli tappioita siitä, mikäli lainaa ottanut henkilö tai yritys ei pystykään maksamaan rahoja takaisin.

Omat luottotiedot pystyy tarkistamaan myös itse, ja niiden seuraaminen varsinkin silloin, kun on ollut maksuvaikeuksissa, on järkevää, sillä se helpottaa oman taloudellisen tilanteen hahmottamista. Kun on tarkistanut omat luottotietonsa, eivät niissä olevat mahdolliset merkinnät pääse yllättämään ikävästi esimerkiksi lainanhakutilanteessa tai lainaneuvotteluissa.

Luottotietorekistereitä ylläpitävät Suomen Asiakastieto ja Bisnode

Luottotietorekisteri pähkinänkuoressa

 

Suomessa luottotietorekistereitä ylläpitävät Suomen Asiakastieto ja Bisnode. Ne myyvät esimerkiksi lainayhtiöille ja pankeille tietoa yksityishenkilöiden ja yritysten maksukyvystä luottotietojen muodossa helpottaakseen yritysten päätöksentekoa ja asiakasvalintaa. Luottotiedot ovat siis tietynlaista kauppatavaraa lainausliiketoiminnassa. Sekä Suomen Asiakastieto että Bisnode tarjoavat luottotietotoiminnan lisäksi myös muita palveluita yritysten päätöksenteon tueksi.

Luottotietorekisteriä ei avoimesti pääse tarkastelemaan kuka tahansa, mutta omat luottotiedot on mahdollista tarkistaa. Lisäksi esimerkiksi vuokranantajilla on mahdollisuus tarkistaa vuokralaiseksi pyrkivän luottotiedot, jotta hän voi varmistua tämän maksukyvystä.

Mitä tarkoittaa luottotietojen menettäminen?

 

Luottotietojen menettäminen tarkoittaa sitä, että luottotietorekisteriin tulee merkintä maksun laiminlyönnistä. Kyseessä on maksuhäiriömerkintä. Luottotietojen menettäminen tapahtuu yleensä vasta silloin, kun maksun laiminlyönnistä on annettu päätös tuomioistuimessa tai se on tullut ulosottoviranomaiselta. Käytännössä luottotietojen menettäminen tapahtuu vasta, kun maksu on ollut avoinna pitkän aikaa, jopa 6–8 kuukautta, ja maksuvelvollinen on saanut maksustaan useamman maksumuistutuksen.

Poikkeus maksuhäiriömerkintöjä koskevissa käytännöissä on kuitenkin kulutusluottoja koskeva käytäntö, jonka mukaan luotonantaja voi tehdä ilmoituksen suoraan luottorekisteriin maksamattomasta kulutusluotosta tai osamaksusopimuksen erästä. Merkintä on mahdollista tehdä, kun lasku on jätetty maksamatta vähintään 60 päivän ajan. Tämän poikkeuksen piirissä ovat niin luottokorttiyhtiöt, osamaksuja tarjoavat liikkeet kuin muutkin luottoa myöntävät yritykset. Tyypillisesti maksuhäiriömerkinnät ovat kuitenkin sellaisia, että ne ovat tulleet viranomaisen vahvistuksen myötä julkisten tuomioiden tai päätösten kautta.

Maksuhäiriömerkinnän saamisesta eli luottotietojen menettämisestä ilmoitetaan aina yksityishenkilölle ennakkoon. Maksuhäiriömerkinnän saadessasi sinulle tulee siis postitse ilmoitus luottotietomerkinnän rekisteröimisestä, ja ilmoituksesta saat myös tietää, kuinka pitkään maksuhäiriömerkintä on voimassa. Mikäli olet epävarma siitä, onko sinulla luottotiedoissasi maksuhäiriömerkintöjä, voit tarkistaa asian itse maksutta kerran vuodessa.

Millaisia merkintöjä luottotietorekisterissä voi olla?

 

Luottotietoihin voidaan merkitä erityyppisiä häiriömerkintöjä, ja niillä on erilaiset koodit. Koodit kertovat, millaisia maksurikkeitä henkilölle on kertynyt. Esimerkkejä koodeista ovat muun muassa UMV, UMS, OSP, LKP ja YVK.

 • UMV tarkoittaa ulosottomenettelyssä todettua varattomuutta tai jotakin muuta estettä. Ulosottomenettelyssä on siis todistettu, että velallinen on varaton tai häntä ei ole pystytty tavoittamaan.
 • UMS tarkoittaa puolestaan sitä, että velalliselta ei suppean ulosottomenettelyn aikana ole löydetty varoja, joilla velka voitaisiin kuitata, tai velallisen olinpaikka on tuntematon. Tällainen merkintä poistetaan luottotietorekisteristä, kun velallinen suorittaa maksun ja toimittaa tiedon maksusta myös rekisterinpitäjälle.
 • OSP tarkoittaa kertaluottoon tai osamaksusopimukseen liittyvää maksuhäiriötä ja LKP puolestaan tililuottoon tai luottokorttiin liittyvää maksuhäiriötä. Nämä merkinnät on mahdollista saada, jos kulutusluotto, osamaksusopimuksen erä, tililuotto tai luottokorttilasku on ollut maksamatta yli 60 päivää erääntymisen jälkeen. Velkojalla on myös oltava sopimus Bisnoden tai Suomen Asiakastiedon kanssa siitä, että maksun viivästymisen voi ilmoittaa suoraan luottotietorekisteriin ohi tuomioistuinkäsittelyn. Tällaisia maksuhäiriömerkintöjä voidaan asettaa pankkien ja rahoitusyhtiöiden toimesta.
 • YVK tarkoittaa yksipuolista tuomiota velkomusasiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion velkomusasiassa, joka on selkeä eikä sisällä riitoja. Asiaa ei ole voitu riitauttaa, jos vastaajaa ei ole tavoitettu tai hänen vastauksensa perusteet ovat olleet riittämättömät asian riitauttamiseksi. Maksuhäiriömerkintä syntyy vasta silloin, kun tuomio on vahvistettu. Jos velallinen maksaa velkansa oikeudenkäynnin aikana, maksuhäiriömerkintää ei synny.
Maksuhäiriömerkintöjä lyhennetään erilaisin koodein

Milloin luottotiedot tarkistetaan?

 

Luottotiedot tarkistetaan vain, kun siihen on lain nojalla perusteltu syy. Niitä ei siis voi katsella uteliaisuudesta, eivätkä yksityishenkilöt myöskään näe toistensa luottotietoja vapaasti. Tuttavasi voi katsoa luottotietojasi vain, jos ostat häneltä esimerkiksi auton tai olet vuokraamassa asuntoa. Laissa siis säädellään sitä, kuka voi tarkistaa toisen luottotiedot ja missä tilanteessa se on sallittua.

On myös mahdollista, että toisen yksityishenkilön kanssa kauppaa tai vuokrasopimusta tehdessä hän pyytää sinulta otetta luottotiedoistasi, eikä käy itse tarkistamassa luottotietojasi. Luottotietorekisteriote sisältää tiedot siitä, mistä maksulaiminlyönneistä tai veloista maksuhäiriömerkinnät ovat muodostuneet ja mikä taho ne on ilmoittanut, sekä sen, mistä päivästä ja mihin sakka merkinnät ovat voimassa. Esimerkiksi Suomen Asiakastiedolla otteen tilaaminen onnistuu maksutta. Huomaa kuitenkin, että sinulla voi olla maksuhäiriömerkintä sekä Bisnoden että Suomen Asiakastiedon rekistereissä.

Esimerkkejä tilanteista, joissa luottotiedot tarkistetaan:

 • Olet solmimassa vuokrasopimusta.
 • Olet hakemassa lainaa, kulutusluottoa tai luottokorttia.
 • Haluat ostaa jotakin osamaksusopimuksella.
 • Aiot ottaa puhelinliittymän.
Maksuhäiriömerkintä vaikuttaa monin tavoin

Miten luottotietojen menettäminen vaikeuttaa elämää?

 

Kun saa menettää luottotietonsa, saattaa kohdata ikäviä seurauksia. Luottotietojen menettäminen vaikuttaa monella tavalla, mutta juuri sinun kannaltasi niistä kaikista ei välttämättä ole haittaa. Kannattaa myös muistaa, että maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä tietyn ajan kuluttua, joten sen vaikutukset eivät ole pysyviä. Monet yritykset kuitenkin tarkistavat asiakkaidensa luottotiedot ennen kuin ryhtyvät solmimaan heidän kanssaan sopimuksia, minkä vuoksi luottotietojen menettäminen voi tehdä joistakin arkipäiväisistä asioista vaikeampia.

Luottotietojen menettämisen seurauksia:

 • Kulutusluottoja ei voi saada, jos on menettänyt luottotietonsa eli saanut maksuhäiriömerkinnän.
 • Osamaksukauppa ei myöskään onnistu luottotietonsa menettäneeltä.
 • Verkko- ja postimyynnissä luottotietojen menettämisen vaikutukset ovat sellaisia, että asiakas ei voi ostaa tavaroita laskulla vaan niiden vastaanottamiseksi on maksettava postiennakkoa tai ennakkomaksu.
 • Luottokorttia ei maksuhäiriömerkinnän saaneelle myönnetä, ja pankki voi katkaista luottosopimuksen myös silloin, jos luottotiedot menettää sen jälkeen, kun luottokortti on jo käytössä. Pankkikorttien suhteen voi olla, että tietyt korttityypit eivät ole saatavilla luottotietonsa menettäneille.
 • Matkapuhelinliittymän ottaminen on mahdollista ennakkomaksua tai vakuutta vastaan. Viime kädessä kyseeseen voi tulla prepaid-liittymä, jonka ottamiseen luottotietojen menettäminen ei vaikuta.
 • Laajakaistayhteyden ottaminen voi vaikeutua, mutta senkin voi saada ennakkomaksulla tai vakuuden maksamalla.
 • Vakuutusten, eritoten vapaaehtoisten vakuutusten, saaminen käy lähes mahdottomaksi, kun menettää luottotietonsa. Käytännöt riippuvat vakuutusyhtiöistä.
 • Työnhaussa maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa negatiivisesti, sillä työnantajalla on oikeus tarkistaa hakijoiden luottotiedot, mikäli haettavassa roolissa tehdään merkittäviä taloudellisia päätöksiä, työskennellään yksityiskodeissa tai käsitellään rahaa.

Riippumatta luottotiedoista on jokaisella kansalaisella kuitenkin oikeus tiettyihin peruspalveluihin. Tällaisia palveluita ovat muun muassa sähkö, vesi, viestintäpalvelut sekä peruspankkipalvelut. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että näiden palveluiden saaminen hankaloituu, mikäli maksuhäiriömerkintä on tullut siitä, että on jättänyt kyseisestä palvelusta tulleen laskun maksamatta. Niiden saamista voidaan myös vaikeuttaa vaatimalla ennakkomaksu tai vakuus palvelun käyttöönotosta.

Aiemmin opintolainaa ei voinut saada, jos oli menettänyt luottotietonsa, mutta vuonna 2017 käytäntöä muutettiin. Nykyään valtion takaama opintolainaa myönnetään myös sellaisille henkilöille, joiden luottotiedot ovat menneet. Käytännön muuttuminen on osa opintotukiuudistusta, joka astui voimaan vuonna 2017.

Miten luottotiedot voi tarkistaa?

 

Omien luottotietojen tarkistaminen onnistuu maksutta kerran vuodessa sekä Suomen Asiakastiedolla että Bisnodella. Meillä kaikilla on siis oikeus tarkistaa omat luottotiedot ilmaiseksi kerran vuoteen. Tämän lisäksi omia luottotietojaan voi tarkistaa maksua vastaan, mikäli haluaa tehdä niin useammin kuin kerran vuodessa. Omat luottotietonsa tarkistamalla näkee samat tiedot, jotka lähetetään esimerkiksi luottoyhtiöille silloin, kun tekee lainahakemuksen. Luottotietojen tarkistaminen ja oman luottotietorekisteriotteensa tunteminen helpottaa oman taloustilanteen seuraamista ja auttaa esimerkiksi tulevaan lainaneuvotteluun valmistautumisessa.

On harvinaista, että luottotiedoissa olisi virheitä, mutta niidenkin varalta omat tiedot voi olla toisinaan hyvä käydä katsomassa. Mikäli sinulla on luottotiedoissasi merkintöjä, näet tarkistusvaiheessa myös sen, kuka tietojasi on kysynyt ja milloin. Näin ollen voit seurata sitä, että tietojasi on annettu vain asianmukaisiin tarkoituksiin. Luottotiedoissa voi käydä lisäämässä maksuhäiriömerkintään oman selvityksen siitä, että häiriön aiheuttaneet velat on kuitattu.

Omien luottotietojen tarkistaminen käy helposti tekemällä Suomen Asiakastiedolle ja Bisnodelle omien tietojen tarkistuspyynnön. Sitä vastaan saa luottotietorekisteriotteen, jossa mahdolliset maksuhäiriömerkinnät näkyvät. Myös puhtaat luottotiedot voi todistaa rekisteriotteella.

Miten luottotiedot saa takaisin?

 

Kuinka kauan maksuhäiriömerkinnät oikein säilyvät luottotietorekisterissä? Se riippuu häiriömerkinnän tyypistä, eli siis siitä, mistä merkintä on syntynyt. Joissakin tapauksissa luottotiedot saa takaisin, kun on maksanut velkansa pois ja asia on selvitetty myös luottotietorekisteriin. Toisaalta voi olla, että maksuhäiriömerkinnän poistumista joutuu odottelemaan useitakin vuosia.

Yleensä luottotietojen palautumisessa auttaa vain se, että odottaa maksuhäiriömerkinnän vanhentumista. Käytännössä muuta keinoa merkintöjen poistumiseen ei ole. Joissakin tapauksissa merkinnästä on mahdollista päästä eroon, kun on maksanut ulosotossa olevan velkansa.

Esimerkkejä luottotietojen menettämiseen johtavista merkinnöistä, jotka johtuvat maksamattomista lainoista tai luotoista:

Koodi

Selitys

Voimassaoloaika

UMV

Ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este

3 vuotta

SVK

Velkomusasiassa annettu tuomio

3 vuotta

YVK

Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa

3 vuotta

OPL

Kertaluottoon eli pienlainaan liittyvä maksuhäiriö

2 vuotta

OSP

Kertaluottoon tai osamaksusopimukseen liittyvä maksuhäiriö

2 vuotta

LKP

Tililuottoon tai luottokorttiin liittyvä maksuhäiriö

2 vuotta


Miten säilyttää omat luottotiedot?

 

Luottotietojen säilyttäminen on käytännössä hyvin yksinkertaista – se vaatii nimittäin vain sen, että maksaa laskut pois sovitusti. Toisinaan eteen voi kuitenkin tulla yllättäviä tilanteita, joissa veloista ja taloudellisista sitoumuksista selviytyminen hankaloituu. Esimerkiksi työttömyys tai sairastuminen voivat alentaa tulotasoa huomattavasti, minkä johdosta on vaikea saada kaikkia laskuja maksettua. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että tietää, kuinka paljon tuloja ja menoja on. Se, että pystyy maksamaan laskunsa, onkin pitkälti kiinni tasapainoisesta taloudenpidosta. Taloudenhallinnassa voi käyttää apuna budjettia, jonka laatiminen helpottaa seuraamaan omia kulutustottumuksia.

Jos laskujen maksamisessa on ongelmia, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä velkojaan, sillä ongelmanratkaisu on sitä helpompaa, mitä aiemmin ryhtyy laatimaanmaksusuunnitelmia ja korjaamaan tilannetta. Monet palveluntarjoajat ja yritykset ovat ymmärtäväisiä ja tulevat vastaan vaikeissa tilanteissa niin, että asiakas välttyy luottotietojen menettämiseltä ja pystyy jatkamaan asiakkuuttaan. Esimerkiksi Credigon kanssa voit tarvittaessa tehdä maksulupauksen, jolla voit maksaa avoinna olevan laskun vasta eräpäivän jälkeen. Maksulupauksen tekeminen helpottaa oman taloudenpidon suunnittelua.

Huomaa myös, että mikäli sinulla on useita avoimia kulutusluottoja ja osamaksusopimuksia, voi olla, että lainojen yhdistäminen hyödyttää sinua. Se on keino yksinkertaistaa luotonmaksua sekä alentaa korkoihin kuluvaa summaa. Luottotietojen säilyttämisen kannalta onkin tärkeää, että tietää, mihin omat rahat kuluvat, jotta niiden käyttöä pystyy hallitsemaan paremmin.

Huolellinen taloudenpito kannattaa

Luottotietotoiminta osana lainausliiketoimintaa

 

Luottotietotoiminnan voidaan sanoa alkaneen jo 1880-luvun alussa, kun Englannissa alettiin vaihtaa tietoja lainoja maksamatta jättäneistä asiakkaista. Tietojen vaihtamisesta vastasivat miehet, jotka olivat myöntäneet luottoja omista varoistaan. Vuonna 1826 The Manchester Guardian Society -niminen lehti alkoi julkaista maksuvaikeuksissa olevista velallisista koostuvaa uutiskirjettä. Yrityksiä koskeva luottotietorekisteri puolestaan sai alkunsa New Yorkissa vuonna 1864.

Luottotietoja on käytetty lainaliiketoiminnassa jo pitkän aikaa, ja tarkoituksena on se, että luottoja myöntävät yritykset voivat välttää luottotappiota. Yhtä lailla luottotietojen tarkistaminen kuitenkin suojelee myös kuluttajia, sillä se on keino minimoida ylivelkaantumisen riskiä. Ylivelkaantuminen nimittäin voi johtaa maksuhäiriöihin, mikäli lainojen maksusta ei selviydy. Sen ehkäiseminen on osa vastuullista luotonantoa.

Vakuudellista lainaa myönnetään myös luottotiedottomalle

Onko mahdollista saada lainaa ilman luottotietoja?

 

Lainaa ilman luottotietoja on mahdollista saada – mutta ei kulutusluottona, sillä niitä voidaan myöntää vain sellaisille henkilöille, joiden luottotiedot ovat puhtaat. Jos olet menettänyt luottotietosi, mutta tarvitset lainaa, voit yrittää saada sitä pankista vakuuksia tai takausta vastaan. Maksuhäiriömerkintä eli luottotietojen menettäminen ei siis kaikissa tapauksissa estä lainanottoa, mutta se rajaa vaihtoehtoja, eivätkä kaikki laina- tai rahoitusvaihtoehdot ole avoimia.

Mikäli olet menettänyt luottotietosi, sinun kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan lainanottoa, jotta vältyt ylivelkaantumiselta jatkossa. Yleensä maksuhäiriömerkintä on signaali maksuvaikeuksista, jotka useissa tapauksissa ovat seurausta ylivelkaantumisesta. Lainanottoa tällaisessa tilanteessa on syytä harkita tarkkaan, jotta ei syvennä omia ongelmiaan. Myös pankin kanssa kannattaa neuvotella, jotta lainaa ottaessa saa itselleen sopivat ehdot. Huomaa myös, että saatat maksuhäiriömerkinnän vuoksi joutua maksamaan lainastasi korkeampaa korkoa.

Mikä on positiivinen luottorekisteri?

 

Suomessa on jo jonkin aikaa käyty keskustelua mahdollisuudesta ottaa käyttöön positiivinen luottorekisteri, jossa olisi monipuolisemmin tietoja ihmisten maksukyvystä ja taloudellisesta tilanteesta. Nykyisin käytössä olevaa luottotietojärjestelmää kutsutaan toisinaan negatiiviseksi luottotietojärjestelmäksi, jossa näkyvät vain maksuvaikeuksista syntyneet merkinnät. Positiivisessa rekisterissä ideana olisi se, että sinne merkittäisiin reaaliajassa kaikki henkilön velat ja tulot, joita rahoitusyhtiöt voisivat lainapäätöksiä tehdessään hyödyntää.

Suomi on tällä hetkellä yksi harvoista Euroopan maista, jotka eivät vielä ole ottaneet käyttöön positiivista luottorekisteriä. Muut maat ovat Ranska ja Tanska. Länsinaapurissa positiivinen luottorekisteri on käytössä sisältäen tietoja kansalaisten veloista, tuloista, kiinteistöomistuksista sekä maksukäyttäytymisestä.

Suomessa on vastustettu positiivisen luottorekisterin käyttönottoa vetoamalla yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan liittyviin ongelmiin. Nyt käytössä olevan niin kutsutun negatiivisen luottotietorekisterin ongelmana kuitenkin nähdään se, että se tarjoaa vain yksipuolista tietoa henkilön taloudellisesta hallintakyvystä korostaen nimenomaan häiriöitä. Tiedot saattavat nykyisessä rekisterissä myös vanhentua kesken tarkistusprosessin.

Positiivinen luottorekisteri on tulevaisuutta

Velkaneuvonta auttaa pattitilanteessa

 

Mikäli olet ajautunut velkakierteeseen tai laskujen maksaminen on alkanut tuottaa ongelmia, on aika kääntyä velkaneuvonnan puoleen ja laatia itselleen suunnitelma, jonka avulla tilanteesta pääsee ulos ennen maksuhäiriömerkintöjen syntymistä. Velkojaan voi järjestellä eri tavoin ja velkojien sekä ulosottoviranomaisen kanssa voi käydä neuvotteluita tarvittaessa, jotta tilanteestaan pystyy selviämään ja taloutensa saa taas tasapainoon.

On kiinni omasta maksukyvystä, millä tavoin lasku- tai velkakierteen saa katkaistua. Pitää olla riittävän paljon tuloja, jotta olisi mahdollista päästä mukaan esimerkiksi Takuusäätiön tai oman kotikunnan velkajärjestelyyn.

Mikäli maksukykyä ei ole lainoista selviämiseen, on vaihtoehtoina antaa velkojen mennä perintään ja ulosottoon tai hakea tuomioistuimesta yksityishenkilön velkajärjestelyä. Nämä keinot tarkoittavat kuitenkin maksuhäiriömerkinnän syntymistä eli luottotietojen menettämistä. Joskus se voi olla keino katkaista syvenevä velkakierre, mikä on myös hyvä asia.

Mistä löytyy apua velkakierteeseen?

 • Takuusäätiö
 • Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvonta – oma kotikunta
 • Lainojen yhdistäminen

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialalla toimiva järjestö, jonka missio on edistää taloudellisissa vaikeuksissa olevien henkilöiden pääsyä eteenpäin. Tarjolla Takuusäätiön kautta on puhelinneuvontaa sekä ohjausta, joiden tarkoituksena on ratkaista velkaongelmia. Takuusäätiöltä voi tietyissä tapauksissa saada myös takauksen pankkilainaan, jolla on mahdollista tehdä lainojen yhdistäminen. Lisäksi saatavilla on sosiaalista tukea, sillä säätiö tarjoaa vaikeisiin talousongelmiin ajautuneille avuksi tukihenkilöä.

Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvonta puolestaan toimii lakisääteisesti tarjoten asiakkaille palvelua ilmaiseksi. Neuvonta on paikallistettu kotikuntiin niin, että neuvontaa saa oman kotikunnan tai -alueen velkaneuvojalta. Velkaneuvojat tarjoavat tietoa ja ohjeita siitä, miten oman talouden saisi jälleen tasapainoon. Kotikunnalta on myös mahdollista hakea sosiaalista luottoa, jonka turvin omat raha-asiat on mahdollista laittaa järjestykseen.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...