Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Maksuhäiriömerkintä vaikuttaa elämään monella tavalla

Mikä on maksuhäiriömerkintä ja miten sellaisen saa? Mistä tietää, että on saanut maksuhäiriömerkinnän ja miten siitä pääsee eroon? Entä miten merkintä vaikuttaa jokapäiväiseen elämään? Lue tämä ja paljon muuta kattavasta tietopaketistamme, jossa selvitämme maksuhäiriömerkintöjen perusteita sekä annamme vinkkejä henkilökohtaisen talouden hallintaan.

Lainojen yhdistämisestä apua maksuvaikeuksiin

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

 

Maksuhäiriömerkintä on kuluttajan luottotietoihin kirjattava tieto, joka kertoo maksun pitkittyneestä laiminlyömisestä. Sen seuraukset voivat olla ikäviä mutta väliaikaisia, sillä maksuhäiriömerkintä ei säily luottotiedoissa ikuisesti. Maksuhäiriömerkinnän saaminen tarkoittaa samaa kuin luottotietojen menettäminen. Kyseessä on signaali siitä, että luottotietonsa menettänyt henkilö ei ole pystynyt hoitamaan solmimiaan taloudellisia sitoumuksia sovitulla tavalla.

Tyypillisesti maksuhäiriömerkintä syntyy maksamatta jääneen laskun takia. Maksuhäiriömerkintöjä on kuitenkin olemassa erilaisia, ja niitä merkitään luottotietoihin erilaisin koodein. Merkinnät myös säilyvät luottotietorekisterissä eri mittaisia aikoja sen mukaan, mistä ne ovat tulleet. Maksuhäiriömerkintöjä koskevia käytäntöjä säätelee luottotietolaki. 

Maksuhäiriömerkintöjen tarkoitus on toimia tietynlaisena varoituksena yrityksille, jotka tarjoavat esimerkiksi luottoja ja osamaksusopimuksia. Toisaalta ne myös omalla tavallaan estävät ylivelkaantumista, sillä maksuhäiriömerkinnän saanut henkilö ei voi ottaa yhtä helposti luottoja tai solmia muita taloudellisesti sitovia sopimuksia kuin ennen. Maksuhäiriömerkintä kuitenkin vaikeuttaa monia arkipäiväisiä asioita, joten sen välttely kannattaa.

Maksuhäiriömerkinnät näkyvät luottotietorekisterissä

Mihin maksuhäiriömerkintä kirjataan?

 

Maksuhäiriömerkinnät kirjataan luottotietorekisteriin. Suomessa rekistereiden ylläpidosta vastaavat Suomen Asiakastieto ja Bisnode, jotka myyvät luottotietoja eteenpäin yrityksille tueksi päätöksentekoon ja asiakasvalintaan. Luottotietorekisteri ei ole avoimesti saatavilla yksityishenkilöille, ja siellä oleviin tietoihin pääsee käsiksi vain, kun tietojen katselemiseen on lainmukainen syy. Syitä voi olla erilaisia, mutta tyypillisesti ne liittyvät taloudellisten sitoumusten solmimiseen.

Luottotietorekisterin tarkoitus on, että sen avulla muun muassa luottoyhtiöt ja pankit voisivat ehkäistä luottotappioita. Se myös omalla tavallaan suojelee kuluttajia, sillä toisinaan maksuhäiriömerkinnän saaminen voi olla esimerkiksi velkakierteessä olevalle tapahtuma, joka katkaisee velkakierteen tai hidastaa sen syvenemistä ja herättelee järjestämään asiat parempaan suuntaan. Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan ole koskaan tavoiteltava asia, vaan sen syntymistä kannattaa vältellä parhaansa mukaan.

Maksuhäiriömerkintöjä voidaan siis kirjata sekä Suomen Asiakastiedon että Bisnoden ylläpitämään rekisteriin, mikä tarkoittaa sitä, että henkilöllä voi olla merkintöjä molemmissa luottotietorekistereissä. Omien luottotietojen tarkistus mahdollisten maksuhäiriömerkintöjen varalta kannattaa tehdä silloin tällöin – erityisesti jos on kärsinyt maksuvaikeuksista.

Kuka voi saada maksuhäiriömerkinnän?

 

Maksuhäiriömerkinnän voi saada käytännössä kuka tahansa. Merkinnät ovat myös suhteellisen yleisiä Suomessa, sillä kesäkuussa 2018 peräti 379 000 kansalaisella oli luottotiedoissaan ainakin yksi maksuhäiriömerkintä. Keskimäärin maksuhäiriöitä oli tuolloin 15 kappaletta yhtä rekisteröityä kohti. Tyypillistä onkin, että maksuhäiriömerkintöjä on useita, sillä maksuvaikeudet tuppaavat kasaantumaan, minkä vuoksi merkintöjä voi tulla useasta eri paikasta samalla aikajaksolla.

Maksuhäiriömerkinnän välttäminen on vaikeaa tilanteessa, jossa laskujen maksamiseen ei riitä rahaa liian suuren velkataakan vuoksi. Vaihtoehtoja kuitenkin on, sillä taloutensa voi saada tasapainoon monella eri tavalla. Kannattaa pitää myös mielessä se, että maksuhäiriömerkintä on väliaikainen, eikä se seuraa saajaansa tiettyä määräaikaa pidempään.

Miten maksuhäiriömerkintä muodostuu?

 

Tavallisimmin maksuhäiriömerkintä johtuu maksamattomasta laskusta. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että maksun myöhästyminen ei vielä tarkoita automaattisesti maksuhäiriömerkinnän syntymistä. Tavallisesti maksuhäiriömerkintä syntyy vasta siinä vaiheessa, kun lasku on ollut maksamatta erääntymisensä jälkeen pitkän aikaa – jopa yli puoli vuotta. Maksuhäiriömerkinnän saa käytännössä vasta silloin, kun maksun laiminlöynti on todettu erillisellä tuomioistuimen päätöksellä tai ulosottoviranomaisen toimesta. Erääntyneestä maksamattomasta laskusta tulee myös lähettää useampi maksumuistutus, joiden perusteella maksuvelvollisen on mahdollista reagoida tilanteeseen.

Maksuhäiriömerkintöjä koskeviin käytänteisiin tekevät kuitenkin poikkeuksen kulutusluottoihin liittyvä erityissäädös, jonka mukaan luottoyhtiöllä on oikeus ilmoittaa suoraan luottotietorekisteriin, mikäli kulutusluotto tai osamaksusopimuksen erä on jäänyt maksamatta. Laskun on pitänyt olla maksamatta 60 päivää erääntymisen jälkeen, ja luottoyhtiöllä on oltava lisäksi sopimus ilmoituksen tekemisestä luottotietoyhtiön kanssa. Tämä poikkeus kannattaa aina ottaa huomioon luotto- ja osamaksusopimuksia solmiessa, ja pyrkiä maksamaan tämäntyyppiset laskut ensisijaisesti, jotta voi vältellä maksuhäiriömerkinnän syntymistä.

Maksuhäiriömerkinnän saava henkilö saa aina ilmoituksen ennakkoon, mikäli hänelle on syntymässä luottotietoihin häiriömerkintä. Ilmoitus saapuu postitse ja siinä annetaan huomioksi tieto, että maksuhäiriömerkintä ollaan rekisteröimässä kuluttajan tietoihin. Mikäli olet saanut ilmoituksen maksuhäiriömerkinnästä, pitäisi saamastasi kirjeestä käydä ilmi myös se, mikä on merkinnän voimassaoloaika ja mikä siihen on johtanut.

Maksuhäiriömerkintöjä voi saada eri tavoin

Millaisia maksuhäiriömerkintöjä on olemassa?

 

Maksuhäiriömerkinnät voivat tulla monesta eri asiasta, ja ne voivat koskea sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä eli oikeushenkilöitä. Luottotietoihin laitettavat merkinnät on luokiteltu erilaisiin kategorioihin, jotka kuvaavat erilaisia tapoja saada häiriömerkintä. Jokaista merkintää kuvataan lisäksi suurista kirjaimista muodostetulla koodilla. Se, kuinka kauan merkintä on voimassa, riippuu merkinnän syystä. Tyypillisesti merkintä on voimassa kahdesta kolmeen vuotta, pisimmillään kuitenkin viisi vuotta.

Maksuhäiriömerkinnät luokitellaan seuraaviin kategorioihin (suluissa eri merkintöjen koodit):

 • Luottosuhteita koskevat maksuhäiriöt (LKP, OSP, TTT, OPL)
 • Velkomusasiat (YVK, SVK, UMS, UM, UTS)
 • Protestoinnit (VP, ATR, AST)
 • Kuulutukset (PHK, PH, PHI, PHP, PTS)
 • Konkurssiasiat (KHI, KHV, KJS, KHH, KRS, KKV, KHP, KS, KR, KVS, KVA, KJV, KT)
 • Yrityssaneerausasiat (FHI, FHV, FHH, FHP, FVK, FSA, HJS, FOV, FR, FOP, FLA)
 • Velkajärjestelyasiat (HAK, HAP, HVP, HHP, HRP, HRV, HMP, HHS)
 • Muut luottotietomerkinnät (TK, OLK, HAE, HAR, HAV, JHV, LTK)

Maksamattomista lainoista ja luotoista johtuvia maksuhäiriömerkintöjä:

 • LKP eli tililuottoon tai luottokorttiin liittyvä maksuhäiriö vanhenee kahden vuoden sisällä.
 • OSP eli kertaluottoon tai osamaksusopimukseen liittyvä maksuhäiriö vanhenee kahdessa vuodessa.
 • OPL eli kertaluottoon (pienlainaan) liittyvä maksuhäiriö on niin ikään voimassa kaksi vuotta.
 • YVK tarkoittaa yksipuolista tuomiota velkomusasiassa ja merkintä on voimassa kolmen vuoden ajan.
 • SVK on velkomusasiassa annettu tuomio, jonka poistuminen rekisteristä kestää kolme vuotta.
 • UMV viittaa ulosottomenettelyssä todettuun varattomuuteen tai muuhun esteeseen ja vanhenee myös kolmen vuoden sisällä.
Maksuhäiriömerkintä on voimassa kahdesta viiteen vuotta

Milloin maksuhäiriömerkintä vanhenee?

 

Maksuhäiriömerkintä on voimassa sen tyypistä riippuen kahdesta viiteen vuoteen. Vaikutukset maksuhäiriömerkinnän saamisesta ovat siis väliaikaisia, mutta kestävät tyypillisesti muutaman vuoden. Uuden maksuhäiriömerkinnän saaminen kuitenkin aloittaa merkinnän poistoajan laskemisen alusta. Mikäli velan saa maksettua merkinnän voimassaoloaikana, se lyhenee puolestaan kahteen vuoteen. Luottotietorekisteriin voikin tehdä ilmoituksen, mikäli on maksanut häiriömerkinnän aiheuttaneen velan pois.

Mikäli velkaa ei saa maksettua, se vanhenee 15–20 vuoden sisällä. Velan vanhenemisen odottaminen ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu, vaan se kannattaa pyrkiä maksamaan pois. Jos velkaa ei saa lyhennettyä, annetaan siitä uusi maksuhäiriömerkintä sen jälkeen, kun ulosottoa on yritetty uudelleen tuloksetta. Merkinnät tulevat näissä tapauksissa joko koodeilla UMV tai UMS ja maksuhäiriömerkinnän rekisteröintiaika alkaa alusta.

Maksuhäiriömerkinnän ei kannata antaa uusiutua, sillä se tarkoittaa rekisteröintiajan alkamista alusta. Näin ollen ensimmäisen merkinnän saadessaan kannattaa viimeistään lähteä tarkastelemaan omia vaihtoehtojaan ja pyrkiä rakentamaan tasapainoista taloutta, jossa olisi varaa maksaa pois ottamansa lainat – myös ne, jotka ovat menneet perintään tai ulosottoon. Kaikkein järkevintä maksuvaikeuksiin ajautuessa on pyrkiä ratkaisemaan tilanne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta ongelmat eivät syvene ja johda luottotietojen menettämiseen.

Miten maksuhäiriömerkintä vaikuttaa elämään?

 

Maksuhäiriömerkinnän saaminen ei ole itsessään täysin ehdoton este millekään, mutta se vaikuttaa monia asioita – esimerkiksi luottojen, vuokrasopimuksen, vakuutuksen ja puhelinliittymän saamista. On järkevää vertailla eri vaihtoehtoja ja pyytää tarjouksia eri paikoista, sillä jokainen yritys päättää itsenäisesti, ottaako se asiakkaakseen luottotietonsa menettäneen henkilön. Esimerkiksi vuokra-asuntoa voi kysyä useammasta paikasta, sillä jokaisella vuokranantajalla on omat käytäntönsä. Myös se voi vaikuttaa asiaan myönteisesti, että on saanut kuitattua maksuhäiriömerkintään johtaneen velan.

Kannattaa muistaa myös se, että on asioinnin luonteesta riippuvaista, vaikuttaako luottotietojen menettäminen sopimuksen solmimiseen. Esimerkiksi maksamattomat puhelinlaskut eivät välttämättä kiinnosta vuokranantajaa. Sen sijaan maksamattomista vuokrista johtuvat merkinnät varmasti vaikuttavat painokkaammin, kun etsii uutta vuokrasopimusta. Mikäli näin on kuitenkin päässyt käymään, voi tilannettaan edesauttaa maksamalla vuokrarästit pois ja kuittaamalla velan sekä rekisteröimällä maksun myös luottotietorekisteriin.

Luottotietojen menettämisen vaikutuksia:

 • Kulutusluotto-, luottokortti- ja osamaksusopimusten solmiminen ei onnistu.
 • Vaikeampi saada pankkilainaa – tarvitaan yleensä takaaja tai vakuuksia.
 • Matkapuhelinliittymän tai laajakaistayhteyden ottaminen vaikeutuu. Vaihtoehtona on prepaid-liittymä.
 • Vapaaehtoisten vakuutusten ottaminen hankaloituu.
 • Työnhaku voi muuttua haasteellisemmaksi, sillä tietyissä tapauksissa työnantaja voi tarkistaa luottotiedot.

Maksuhäiriömerkinnät vanhenevat lopulta, minkä vuoksi niiden vaikutukset eivät ole ikuisia. Se on hyvä pitää mielessä, ja muistaa, että tilanteisiin on yleensä löydettävissä ratkaisu – vaikka sitten hieman hankalampaa tietä. Lisäksi on hyvä huomata, että maksuhäiriömerkinnöistä huolimatta jokaiselle on kuitenkin taattu pääsy tiettyjen peruspalveluiden piiriin. Näin ollen esimerkiksi sähkö- ja vesisopimukset sekä viestintä- ja peruspankkipalvelut ovat saatavilla luottotietonsa menettäneille henkilöille.

Mistä tietää saaneensa maksuhäiriömerkinnän?

 

Maksuhäiriömerkinnän ei koskaan pitäisi tulla yllätyksenä, sillä ennen sen muodostumista velkojan tulee lähettää maksumuistutuksia erääntyneestä velasta. Maksamattomat laskut lähetetään perintään, ja mikäli perinnästä huolimatta velkojaan ei maksa, ne siirtyvät ulosottoon. Ennen kuin maksuhäiriömerkintä kirjataan luottotietorekisteriin, siitä lähetetään saajalle myös postitse ilmoitus, josta selviää mikä merkinnän on aiheuttanut ja kuinka pitkään se on voimassa.

Mikäli on epävarma siitä, onko itsellä maksuhäiriömerkintöjä, asian voi tarkistaa omista luottotiedoista. Tiedot voi tarkistaa kerran vuodessa maksutta sekä Bisnodelta että Suomen Asiakastiedolta lähettämällä yrityksille omien tietojen tarkastelupyynnön. Omien luottotietojen tunteminen on hyväksi, sillä se auttaa talouden hallinnassa, kun tietää omien tietojensa tilanteen.

Omat luottotiedot voi tarkistaa kerran vuodessa ilmaiseksi

Kuka näkee maksuhäiriömerkinnät?

 

Luottotietorekisterin tarkasteleminen vaatii aina perustelun, eikä tietoja saa tarkastella huvin vuoksi. Yleisesti voi sanoa, että maksuhäiriömerkintöjen tarkasteleminen vaatii aina syyn, joka liittyy taloudellisten sitoumusten solmimiseen. Mikäli olet vuokraamassa asuntoa tai ostamassa autoa, sopimusosapuolella on oikeus tarkistaa luottotietosi eli se, onko sinulla maksuhäiriöitä. Tarkoituksena on auttaa heitä tekemään päätös sopimuksen laatimisesta ja varmistaa, että myyjäosapuoli saa rahansa sovitusti.

Joissakin tapauksissa on mahdollista, että voit itse toimittaa otteen luottotietorekisteristä niin, ettei ulkopuolinen käy katsomassa tietojasi. Luottietorekisteriotteesta näkyy, mikäli sinulla on maksuhäiriömerkintöjä, mutta se toimii todisteena myös puhtaista luottotiedoista eli siitä, että olet hoitanut raha-asiasi moitteettomasti. Tämä voi olla valttikortti esimerkiksi juuri vuokra-asuntomarkkinoilla.

Luottotiedot auttavat yksilöitä ja yrityksiä

Miksi maksuhäiriömerkintöjä tehdään?

 

Maksuhäiriömerkinnät kertovat yksilön kyvystä hoitaa omaa henkilökohtaista talouttaan ja taloudellisia sitoumuksiaan. Luottotietoja kerätään yritysten päätöstenteon ja asiakasvalinnan tukena, jotta ne välttyisivät luottotappioilta ja voisivat menestyä taloudellisesti. Yhtäältä luottotietojen kerääminen liittyy siis yritysten toiminnan tukemiseen.

Toisaalta kyse on kuluttajan suojelemisesta. Kun kuluttaja saa maksuhäiriömerkinnän, sen pitäisi pysäyttää miettimään omaa taloudenpitoa ja maksukykyä. Valitettavasti hyvin usein yksi maksuhäiriömerkintä saattaa tarkoittaa useampia merkintöjä luottotiedoissa, koska maksuvaikeudet voivt kasaantuvat ja sen vuoksi useamman laskun maksaminen voi käydä haasteelliseksi.

Miten välttyä maksuhäiriömerkinnöiltä?

 

Maksuhäiriömerkinnän välttäminen on sinällään hyvin yksinkertaista, koska se vaatii vain sen, että maksaa laskut pois ajallaan. On hyvä muistaa, että maksun myöhästyminen silloin tällöin ei vielä tarkoita maksun siirtymistä perintään tai ulosottoon, saati sitten maksuhäiriömerkinnän syntymistä. Perintäänkin siirtynyt maksu on vielä mahdollista hoitaa ennen kuin sen vuoksi menettää luottotietonsa. 

Jotta voisi välttyä maksuhäiriöiltä, kannattaa ottamansa lainat ja muut taloudelliset sitoumukset ottaa vakavasti ja suhteuttaa ne aina omiin käytettävissä oleviin varoihin. Ennen kuin ottaa lainaa tai solmii osamaksusopimusta on aina mietittävä, pystyykö niiden lyhentämisestä selviämään joka kuukausi sovitun maksuaikataulun ja lyhennysten mukaan. Myös siihen on syytä varautua, että oma taloustilanne saattaa äkillisestikin muuttua. Saattaakin olla järkevää laatia budjetti, josta selviävät omat tulot ja menot – mukaan lukien aktiiviset luotot ja osamaksusopimukset.

Voiko maksuhäiriömerkinnästä huolimatta saada lainaa?

 

Maksuhäiriömerkintä ei välttämättä estä lainan saamista, mutta vakuudetonta lainaa eli kulutusluottoa luottotietonsa menettänyt henkilö ei saa. Esimerkiksi Credigo ei myönnä lainaa ilman luottotietoja, sillä haluamme ehkäistä asiakkaidemme ylivelkaantumista osana vastuullista luotonantoa. Vakuudettoman lainan saaminen maksuhäiriömerkinnän vuoksi on siis vaikeaa – käytännössä jopa mahdotonta, mutta vakuuksia vastaan lainaa voi merkinnästä huolimatta saada pankista.

Pankkilainan saaminenkin voi kuitenkin olla tavallista vaikeampaa, varsinkin jos maksuhäiriömerkintöjä on useita, sillä luottotietojen menettäminen merkitsee sitä, että henkilö ei ole selviytynyt aiemmista sitoumuksistaan sovitulla tavalla. Pankkilainalle saattaakin joutua ottamaan korkeamman koron ja sille yleensä tarvitsee saada henkilötakaus tai muu vakuus – jopa molemmat. Pankki haluaa varmistaa, että otettu laina tulee maksettua, vaikka velallinen ei itse selviytyisikään maksuerien suorittamisesta.

Jos on menettänyt luottotietonsa, on hyvä miettiä, kannattaako lainaa ottaa enempää ja tarvitseeko sitä todella. Ylivelkaantuminen on yksi syy, jonka vuoksi maksuhäiriömerkintöjä tulee. Talouden hallitseminen on sitä vaikeampaa, mitä enemmän menoja on. Toisinaan käy niin, että oma harkintakyky pettää ja menot ylittävät tulot. Tällaisessa tilanteessa syntyy maksuongelmia, jotka voivat johtaa velkakierteeseen ja luottotietojen menettämiseen. Ongelmat voivat juontaa juurensa esimerkiksi yllättävään elämäntilanteen muuttumiseen, kuten työttömyyteen tai sairastumiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että talouttaan hoitaa vastuullisesti ja kerätä myös puskurirahastoa säästöön, jotta pakollisista maksuista selviäisi silloinkin, kun tulot ovat alhaisemmat.

Vakuudellinen laina voi olla vaihtoehto luottotiedottomalle

Hae ajoissa apua maksuvaikeuksiin

 

Jos huomaat, että laskujen maksaminen alkaa tuottaa ongelmia esimerkiksi yllättäen kiristyneen rahatilanteen vuoksi, on sinun syytä ryhtyä korjaustoimiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voit välttyä pidempiaikaisilta ongelmilta – kuten esimerkiksi maksuhäiriöiltä. Ensisijaisesti sinun kannattaa olla yhteydessä velkojiisi, jotta voit sopia maksuajan pidentämisestä tai uusista maksujärjestelyistä. Esimerkiksi Credigon kanssa sinun on mahdollista tehdä maksulupaus, jonka varjolla voit hoitaa lainaerän lyhennyksen myös laskun eräpäivän jälkeen. Asiakaspalvelijamme neuvovat aina parhaansa mukaan myös maksuvaikeuksien kohdatessa ja yrittävät löytää ratkaisun tilanteeseen.

Velkakierteeseen ajautuessa ratkaisuvaihtoehtoja on useita. Jos velallisen maksukyky on riittävä, hän voi saada kierteen katkaistua kohtuullisen yhdistelylainan avulla. Vaihtoehtona voi olla myös Takuusäätiön tai Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvonnan velkajärjestely, jonka myötä tilanne voi kääntyä parempaan suuntaan. Velkaongelmista selviäminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista ongelmanratkaisuun.

Tärkeintä maksu- tai velkaongelmiin joutuessa on toimia ajoissa. Maksuongelmia voi välttää huolellisella suunnittelulla, säästämisellä ja oman talouden tuntemisella, mutta mikäli oma taloustilanne muuttuu äkisti ja sen vuoksi vaikeuttaa laskujen maksamista, on järkevää toimia niin pian kuin mahdollista. Ota siis tarvittaessa yhteyttä velkojiisi mukautetun maksusuunnitelman laatimiseksi ja noudata maksusuunnitelmaa sovitusti. Hanki tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan lisätuloja ja muista laittaa rahaa välillä myös säästöön.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...