Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Viitekorko vaikuttaa lainan hintaan

Viitekorko muodostaa osan lainan kuluista, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten se muodostuu? Suomessa yleisimmät viitekorot ovat euribor sekä pankkien omat prime-korot. Kumpi niistä kannattaisi valita? Lue artikkelimme, niin saat tietää.

Kuinka paljon Credigon lainoissa on korkoa?

Mikä on viitekorko?

 

Viitekorko on sellainen korko, johon pankit sitovat myöntämiensä lainojen korot. Lainan korko muuttuu sen mukaan, miten viitekorko muuttuu. Viitekoron tarkoituksena on määritellä korko, jolla lainasopimuksen hinta määrittyy. Se on käytössä niin otto- kuin antolainauksessakin sekä joukkovelkakirjoissa ja muissa velkainstrumenteissa.

Hyvin tunnettuja viitekorkoja ovat euribor ja pankkien omat prime-korot, jotka ovat yleisesti käytössä muun muassa asuntolainaamisessa. Viitekoron tyypistä riippuu, vaihtuuko sen suuruus korkojaksolla. Korkojaksojen pituudet riippuvat niin ikään siitä, mistä viitekorosta on kyse. Euribor voidaan esimerkiksi sitoa kuukauden tai kahdentoista kuukauden jaksoihin.

Viitekorko yhdessä marginaalikoron kanssa muodostaa lainan nimellisen koron eli hinnan. Marginaalikorko tarkoittaa sitä osuutta lainan korosta, joka tuottaa luottoyhtiöille voittoa. Sen sijaan viitekorko on julkisesti noteerattu korko, jolla hinnoitellaan luotonantoa luottolaitosten välillä. Esimerkiksi euribor on euroalueella käytössä oleva viitekorko, joka käytännössä tarkoittaa korkoa, jolla pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen korottomasti.

Viitekorko on muuttuva, kun taas marginaalikorko pysyy muuttumattomana lainakauden ajan. Näin ollen viitekorko on lainan hinnan muuttuva tekijä, joka voi vaikuttaa velallisen taloudelliseen tilanteeseen merkittävästikin. Viitekoron tarkastelujakso on yleensä suurissa lainoissa mahdollista neuvotella itselleen sopivaksi. Esimerkiksi euriborkoroissa suomalaisten suosima tarkastelujakso on 12 kuukautta.

Pitkien lainojen lisäksi myös kulutusluotot ja luottokortit on tyypillisesti sidottu esimerkiksi kolmen kuukauden euriborkorkoihin. Viitekorko koskettaa siis myös pienempiä luottoja.

Missä viitekorko on käytössä?

Euribor ja prime ovat yleisimmät viitekorot

 

Yleisin viitekorko on euribor, joka on Suomessa useimmissa lainasopimuksissa käytetty viitekorko. Sen tarkastelujakson voi valita itse tietyissä tapauksissa, ja yleistä on, että esimerkiksi asuntolainoissa tarkastelujakso on 12 kuukautta. Euriborin lisäksi Suomessa on yleistä, että pankki voi tarjota oman prime-koron lainan viitekoroksi. Se voi olla euriboria alempi, mutta pankilla on oikeus päättää prime-korkojen taso itse.

Hyvin usein pankeilla on tapana seurata prime-korkojen tasoissa euriborkorkoja, mutta niiden ei ole pakko toimia näin. Joskus pankkeja kritisoidaankin siitä, että ne nostavat prime-korkoja euriborkorkojen kanssa samassa tahdissa, mutta prime-korot eivät laske yhtä nopeasti alas kuin euriborkorko. Euriborkorot ovat euromarkkinoiden yhteisiä viitekorkoja, kun taas prime-korot päättää yksittäinen pankki. Molempien viitekorkojen muodostumiseen kuitenkin vaikuttavat talouden yleinen tilanne, inflaatio sekä yleinen korkotaso.

Mikä tarkoitus viitekorolla on?

 

Viitekorot ovat olemassa käytännössä kolmesta syystä. Ensinnäkin viitekorot yhdenmukaistavat ja selkeyttävät vaihtuvakorkoisia rahoitussopimuksia. Toisaalta viitekorkojen käyttö on tarpeen tase-erien arvostuksessa. Lisäksi viitekorot ovat kohde-etuuksia tietyissä johdannaissopimuksissa. Viitekorot tuovat rahoitusmarkkinoille sujuvuutta siis monella eri tavalla.

Voidaan sanoa, että viitekorkojen vaikutukset näkyvät rahoitusjärjestelmässä, pankkijärjestelmässä ja taloudessa yleisesti. Viitekorot ovat käytössä johdannaismarkkinoista luottomarkkinoihin, eli niillä on laajalti vaikutusta rahoitusalalla.

Kannattaako valita prime vai euribor?

Kannattako valita euribor vai prime?

 

Jos lainaa ottaessa on mahdollisuus valita euribor- ja prime-koron väliltä, on hyvä tietää, mitä etuja ja riskejä kummassakin on. Molemmat viitekorot voivat muuttua, mutta eri perustein. Sen vuoksi toinen niistä voi sopia tietyssä tilanteessa yhdelle kuluttajalle paremmin ja toiselle taas huonommin ja vertailua on syytä tehdä.

Vaikka euriboreissa ja prime-koroissa on eroja, kannattaa lainaneuvotteluissa kiinnittää huomiota erityisesti lainan marginaalikorkoon, sillä se on korko, jolla pankit todellisuudessa tekevät voittoa ja joka rasittaa velallisen kukkaroa näin ollen enemmän. Fiksu lainanottaja tietysti kiinnittää huomiota kaikkiin lainan kuluihin ja tarjolla oleviin lisäpalveluihin sekä ehtoihin laina-ajasta ja -summasta mahdollisiin korkokattoihin ja -putkiin.

Euribor

Prime

Edut

Tarkastelujakso eli muutosten sykli on ennalta määrätty

Mahdollisuus vakaaseen korkotasoon

Vaihtelevuus ja muodostuminen ovat läpinäkyviä

Voi olla edullisempi kuin euribor

Tarkastelujaksoja on mahdollista saada eripituisina

Kilpailuttaminen mahdollista

Riskit

Muutossyklin valinta voi vaatia tietämystä

Muutossykli ja korkotaso määritellään pankissa

Pitkissä euriboreissa riskinä korkojen nousu pitkäksi aikaa

Muutokset eivät ole yhtä läpinäkyviä kuin euriborissa

Lyhyissä euriboreissa korkokuluja vaikea ennustaa

Korkeampi korko voi kiusata pidempään kuin euriborissa

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...