Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Euribor on kaikkein yleisin viitekorko

Kun ottaa lainaa, on hyvä tietää, miten lainan kustannukset määräytyvät. Yksi merkittävistä lainakustannuksista on luonnollisesti viitekorko. Suomessa on hyvin yleisesti viitekorkona käytössä euriborkorko, jonka saloja tässä artikkelissa valotamme. Mitä euribor tarkoittaa, mistä se on saanut alkunsa ja miten se vaikuttaa juuri sinuun? Jatka lukemista, niin saat tietää.

Tee selvää rahahuolista!

Mikä on euribor?

 

Euribor sanana viittaa sen englanninkieliseen alkuperään: Euro Interbank Offered Rate. Se tarkoittaa euroalueella käytössä olevaa rahamarkkinoiden viitekorkoa ja on käytössä yleisesti lainojen ja talletusten viitekoroissa. Suomessakin euribor on yleisesti käytössä, ja se on tuttu lähestulkoon kaikille meille, jotka olemme ottaneet lainaa. Euriborkorko noteerataan päivittäin ja sen noteeraus perustuu pankkien keskinäisessä lainanannossa tekemiin korkotarjouksiin.

Euribor on käytännössä hinta, jolla pankit suostuvat lainaamaan euromääräisiä varoja toisilleen. Euribor on siis euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joka on yleinen talletusten ja lainojen korko euroalueella ja näin ollen myös Suomessa. Euribor tarkistetaan päivittäin tiettyä ajanjaksoa koskien, ja sen suuruus vaikuttaa lainakuluihin, mutta ei yksin määrittele niitä. Lainan korko muodostuu nimittäin aina viitekoron ja marginaalikoron yhdistelmästä. 

Euriborin luonne on siis muuttuva. Euriborin vaihtoehto on pitkä kiinteä korko, joka pysyy muuttumattomana. Euriborkorolle on kuitenkin monessa pankissa myynnissä korkokatto, jolla oman lainansa euriborista koituvat kulut voi suojata tietylle tasolle. Korkokaton voi ottaa esimerkiksi kolmeksi, viideksi, seitsemäksi tai kymmeneksi vuodeksi, ja sen maksun voi sisällyttää lainapääomaan.

Missä euribor on käytössä?

Missä lainoissa euribor on käytössä?

 

Suomen Pankin mukaan vuoden 2017 kesäkuussa valtaosa suomalaisten ottamista kulutusluotoista oli sidottu vaihtuviin korkoihin, joista suurin osa oli eripituisia euriborkorkoja. Kiinteisiin korkoihin sidottuja kulutusluottoja oli samalla ajanjaksolla huomattavasti vähemmän kuin vaihtuviin korkoihin sidottuja lainoja. Näin ollen on hyvä huomioida kulutusluottoa ottaessa, että myös luotot ovat alttiita korkojen muutoksille.

Euribor on yleisesti käytössä myös suuremmissa lainoissa, kuten esimerkiksi juuri asuntolainoissa. Suomalaisten keskuudessa suosituinta on sitoa asuntolainan kustannukset 12 kuukauden euriboriin, koska se on suhteellisen vakaa ja ennakoitava viitekoron jakso.

Erimittaiset euriborkorot

 

Euriborkorot ilmoitetaan ja nimetään tiettyjen ajanjaksojen mukaan ja nimessä oleva aika merkitsee ajanjaksoa, jolloin lainan korko pysyy samana. Jos olet ottanut esimerkiksi asuntolainaa kuuden kuukauden euriborkorolla, se tarkoittaa, että lainan korko tarkistetaan kuuden kuukauden välein lainan nostopäivästä. Näin ollen kuuden kuukauden euriboriin sidotun lainan korko voi muuttua puolivuosittain.

Suomalaiset ottavat usein asuntolainaa 12 kuukauden euriborkorolla, sillä sitä on helppo ennakoida. Tällöin asuntolainan korko on tiedossa seuraavaksi vuodeksi eteenpäin, eikä se vaihdu niin usein kuin lyhyemmän ajanjakson euriboreissa. Kahdentoista kuukauden euriborkorko muodostuu niin, että pankit antavat yleisen arvion siitä, miten paljon lyhyet kuukauden mittaiset euriborkorot tuottavat seuraavan vuoden sisällä. Pankit siis tavallaan ennustavat tulevaisuutta ja laskelmissaan ne ottavat huomioon myös mahdolliset riskit.

Toisaalta pitkän euriborin sijaan voi lainaa ottaa myös kuukausittain vaihtuvilla euriborkoroilla, mutta tällöin ennakointi on vaikeampaa, ja jos korot ovat merkittävässä nousussa, se tekee hallaa omalle henkilökohtaiselle taloudelle ja budjetille. Lyhyissä euriboreissa etuna on kuitenkin se, että korot tulevat nousemisen lisäksi myös laskemaan mitä todennäköisimmin. Matalien korkojen aikana pitkä korko ei laske yhtä matalalle kuin lyhyt korko mahdollisesti laskee. 

Euriborkorkojen tarkistusjaksot:

  • 1 viikko
  • 2 viikkoa
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 9 kuukautta
  • 12 kuukautta

Onko euriborille vaihtoehtoa?

 

Euriborkorko on laajasti käytössä lainojen ja talletusten viitekorkona. Mutta onko sille vaihtoehtoja? Kansainvälisillä rahamarkkinoilla käytössä on myös liborkorkoja ja viivästyskorot on mahdollista sitoa myös eoniakorkoon. Suomessa vaihtoehtona joissakin tapauksissa euriborille toimivat pankkien omat prime-korot, joiden muuttuminen on kiinni pankkien sisäisestä hallinnollisesta prosessista.

Prime-korkojen taso on sidoksissa yleiseen korkotasoon, inflaatioon ja sen odotuksiin sekä talouden yleisiin näkymiin. Koska pankit voivat itse päättää prime-korkojensa tasosta, on niiden mahdollista nostaa sitä esimerkiksi silloin, kun euriborkorot ovat nousussa. Pankkeja onkin kritisoitu siitä, että ne usein jättävät prime-korkotason laskematta silloin, kun euriborit ovat laskussa, vaikka prime-korkoja nostetaan euriborien kanssa samassa tahdissa. Prime-korot ovat alkujaan lähtöisin Yhdysvalloista, joissa pankit halusivat palkita pitkäaikaisia asiakkaita muita markkinoilla olevia korkoja edullisemmilla ja vakaammilla koroilla.

Euriborin vaihtoehto on prime-korko

Euribor uudistuu vuoden 2019 aikana

 

Vuonna 2019 euriborkorkoa on tarkoitus uudistaa. Uudistuksesta vastaa European Money Markets Institute EMMI, joka suunnittelee uuden korkojenmääräytymismenetelmän käyttöönottoa. Nykyisellään euriborkorko määräytyy pankkien tekemien noteerausten mukaan. Jatkossakin pankkien noteeraukset ovat pohjautumassa toteutuneisiin kauppoihin, mutta täydentävänä tietona voidaan tarvittaessa käyttää myös muuta markkinoilta saatavaa tietoa, mikäli noteerauksia ei ole pankkien käytettävissä riittävästi.

Euriborkoron uudistaminen ei vaadi lainaa ottaneilta minkäänlaisia erityistoimenpiteitä, sillä uudistus vaikuttaa lähinnä pankkeihin ja siihen, miten euriborkorkoja jatkossa lasketaan. On todennäköistä, ettei euriborin uudistuminen vaikuta edes viitekoron arvoon merkittävästi, vaikkakin pientä muutosta voikin olla tiedossa.

Koron laskentatavan uudistuksen tarkoituksena on vähentää väärinkäytösten mahdollisuutta, sillä Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa käytössä olevaa liborkorkoa, joka niin ikään on viitekorko, onnistuttiin manipuloimaan vuosia sitten. Koron manipuloinnin takana oli pankkivirkailijoilta kansainvälisistä suurista pankeista, ja vastaavilta tilanteilta halutaan jatkossa välttyä euriborin kohdalla. Uudistusta yritettiin viedä läpi jo vuonna 2017, mutta se ei onnistunut, joten nyt vuoden 2019 aikana sitä yritetään uudelleen.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...