Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Mitä on perintä ja miten se etenee?

Mitä tapahtuu, jos laskujen maksaminen viivästyy ja laina siirtyy perintään? Mitä tarkoittavat perintä ja ulosotto? Entä mitä tapahtuu, jos saa maksumuistutuksen? Ja mitä perintä oikein kustantaa? Lue tämä ja paljon muuta Credigon tietopaketista.

Tarvitsetko lisäbudjettia arkeen?

Mitä perintä tarkoittaa?

 

Perintä tarkoittaa sellaisia toimia, joilla pyritään saamaan velallinen maksamaan vapaaehtoisesti erääntynyt saatavansa velkojalle. Saatavan perinnästä voi vastata joko velkoja itse tai tämän valtuuttama toimeksisaaja eli esimerkiksi perintätoimisto. Laskun maksaminen myöhässä ei vielä tarkoita maksun siirtymistä perintään tai ulosottoon. Credigon tapauksessa perintä alkaa maksuhuomautusten lähettämisellä, ja niiden laiminlyömistä seuraavat perintäyhtiön toimenpiteet.

Maksuvaikeudet voivat kasaantua, mikäli ongelmiin ei reagoi ajoissa ja lähde ratkomaan tilannetta aktiivisesti. Sen vuoksi on myös hyvä tietää, miten perintäprosessi saa alkunsa ja etenee. Kuvaamme tässä artikkelissa, miten perintäprosessi toimii Credigon saatavissa sekä kerromme vinkkejä, joilla voit välttyä maksuongelmien syntymiseltä ja selvitä kulutusluottosi maksamisesta.

Miten perintä etenee?

Perinnän vaiheet

 

Perinnän vaiheita on kaksi – vapaaehtoinen perintä, jota kutsutaan myös kirjeperinnäksi, sekä oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisessa perinnässä velkoja tai perintätoimisto pyrkii perintäkirjeitä lähettämällä saamaan selvyyden velallisen maksuhalukkuudesta. Perintäkirje on tietyssä määrämuodossa laadittu kirje, jolla perintätoimisto pyrkii saamaan yhteyden velalliseen.

Oikeudellinen perintä alkaa, mikäli vapaaehtoisessa perinnässä ei saada tuloksia eli käytännössä velallinen ei maksa erääntyneitä saataviaan maksukehotuksista huolimatta. Tässä vaiheessa perintäasiasta laaditaan haaste käräjäoikeuteen ja tuomion julistamisen jälkeen asia siirtyy ulosottoviranomaiselle. Ulosottovirasto puolestaan edistää velkojen perintää pakottavin toimin.

Käräjäoikeuden tuomion myötä eli oikeudellisen perinnän yhteydessä velallinen menettää luottotietonsa, mikä vaikeuttaa esimerkiksi luottojen saamista voimassaolonsa aikana. Huomaa kuitenkin, että luottotietojen menetys maksamattomien kulutusluottojen myötä voi tapahtua jo siinä vaiheessa, kun velka siirtyy perintätoimistolle. Lainaa ja osamaksuja myöntävillä toimijoilla on poikkeuksellinen oikeus ilmoittaa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin ilman käräjäoikeuden päätöstä.

Mitä tapahtuu, jos en maksa Credigon laskua?

 

Maksujen toistuvalla laiminlyönnilla on seurauksia, sillä jos laskuja ei maksa muistutuksista huolimatta, ne siirtyvät perintätoimistolle. Tilanne kehittyy seuraavasti laskun eräännyttyä:

1. Ensimmäinen maksumuistutus

Credigo lähettää noin kahden viikon kuluttua laskun erääntymisestä maksumuistutuksen, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksessa alkuperäiseen summaan lisätään viiden euron muistutusmaksu.

2. Toinen maksumuistutus

Neljän viikon kuluttua laskun erääntymisestä Credigolta saa toisen maksumuistutuskirjeen, josta muodostuu niin ikään viiden euron muistutusmaksu. Myöhästyneestä maksusta peritään viivästyskorkoa, joka lisätään seuraavaan avoimeen laskuun, kun tiedossa on, miltä ajalta sitä on kertynyt.

3. Velka siirtyy perintäyhtiölle

Jos maksumuistutuksista huolimatta laskuja ei makseta, lainasopimus siirtyy tietyn ajan kuluttua perintään. Credigon tapauksessa velka siirtyy perintään, jos lasku on ollut erääntymisensä jälkeen 75 päivää maksamatta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että velka siirtyy perintätoimistolle, kun Credigon laskuja on avoinna yhteensä kolme kappaletta.

Mitä tehdä, jos saan maksumuistutuksen?

 

Kun saat Credigolta maksumuistutuksen, sinun kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluumme maksusuunnitelman laatimiseksi ja pyrkiä maksamaan erääntynyt lasku mahdollisimman pian pois. Näin saat tietää kaikista myöhästymiseen liittyvistä tärkeistä päivämääristä sekä mahdollisista lisäkuluista. On tärkeää, että olet ajan tasalla siitä, miten tilanne kehittyy, mikäli maksat laskusi myöhässä, jotta voit välttyä maksuhäiriömerkinnän syntymisen.

Huomaa, että kulutusluottoja myöntävillä yhtiöillä on oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksujen laiminlyönnistä jo siinä vaiheessa, kun lasku on ollut erääntyneenä vähintään 60 päivää ja se siirtyy perintään. Credigolta laina siirtyy perintään siinä vaiheessa, kun laskuja on maksamatta 75 päivän ajan. Kulutusluottojen, osamaksujen ja muiden vastaavien lainojen suhteen kannattaa siis olla tarkkana, koska niiden maksamatta jättäminen ja perintään siirtyminen voivat johtaa luottotietojen menettämiseen ilman oikeuden päätöstä.

Ota yhteys asiakaspalveluumme

Mitä perintä kustantaa?

 

Perintään liittyvät kulut ja viivästyskorko määräytyvät lain mukaan. Varsinaisia perintäprosessin kuluja seuraa maksumuistutuksista, maksuvaatimuksista eli perintäkirjeistä, käräjäoikeuden kuluista sekä viivästyskorosta.

 • Maksumuistutukset:
  Maksumuistutuksista saa periä tietyn summan, joka Credigon tapauksessa on viisi euroa per muistutus. Maksumuistutukset velkojan toimesta saavat maksaa korkeintaan viisi euroa, ja niitä saa lähettää lain mukaan yhteensä kaksi kappaletta. Maksumuistutus ei vielä muodosta maksuhäiriömerkintää.
 • Maksuvaatimukset:
  Kun lasku siirtyy perintään, perintätoimisto voi lähestyä velallista maksuvaatimuksella, joka on edelleen vapaaehtoisen perinnän piirissä. Maksuvaatimuksesta saa vaatia kuluja vain silloin, kun edellinen maksumuistutus on lähetetty vähintään 14 päivää sitten. Perintäkuluja voi tyypillisesti periä vain kahdesta maksuvaatimuksesta. Maksuvaatimusten kuluista voi lukea tarkemmin esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta.
 • Käräjäoikeuden kulut:
  Jos velallinen ei maksukehotuksista ja -vaatimuksista huolimatta maksa avoinna olevaa saatavaa, perintätoimisto vie asian käräjäoikeuteen saadakseen asiasta tuomion, jonka puitteissa velkaa lähdetään perimään ulosottoviranomaisen toimin. Perintätoimiston on lain mukaan lähetettävä velalliselle kirjallinen maksuvaatimus ennen kuin asia etenee käräjäoikeuteen. Oikeudenkäyntikulut ovat tapauksesta riippuen noin 110–240 euroa.
 • Ulosotto:
  Velkomustuomion jälkeen tapaus siirtyy ulosottoviranomaiselle, joka lähettää velalliselle perimiskirjeen. Ulosottoviranomainen ulosmittaa velallisen tuloja ja omaisuutta niin pitkään, että velka on kuitattu. Ulosmittauksen kohteena ovat velallisen palkka ja omaisuus, mutta palkkaa ei ulosmitata kokonaan velkojen kuittaamiseen. Ulosmittauksen ulkopuolella ovat sosiaaliavustukset.
 • Viivästyskorko:
  Viivästyskoron määrästä on päätetty korkolaissa, ja sen kertyminen alkaa eräpäivästä, mikäli laskulle on asetettu eräpäivä. Yleisen viivästyskoron määrä asetetaan kaksi kertaa vuoden aikana. Se on suuruudeltaan seitsemän prosenttiyksikköä Suomen Pankin ilmoittamaa viitekorkoa korkeampi.
Kuka velan maksaa viime kädessä?

Keneltä voidaan periä velkoja?

 

Velkojen maksamisesta vastuu on aina vain sillä henkilöllä, joka on solminut lainasopimuksen. Näin ollen esimerkiksi kumppani ei joudu vastuuseen puolisonsa ottamista lainoista, jos ne menevät perintään tai ulosottoon. Vakuudettomien lainojen suhteen veloista siis vastaa vain se, jonka nimi on sopimuksessa.

Tilanne on eri, jos kyse on vakuudellisesta lainasta, johon kumppani on antanut henkilötakauksen. Tällöin henkilötakauksen antanut vastaa velkojen maksamisesta, mikäli velallinen itse ei siihen pysty. Jos puolisot ovat ottaneet yhdessä velkaa, he ovat velkakirjan mukaan yhteisvastuullisia velallisia, mikä tarkoittaa sitä, että molemmat vastaavat omasta sekä toisen velkaosuudesta, mikäli sopimukseen ei ole kirjattu poikkeusta.

Laissa on säädetty erikseen muun muassa vuokrasta, vuokrarästeistä sekä päivähoitomaksuista. Näistä voit lukea lisää esimerkiksi Takuusäätiön nettisivuilta.

Kulutusluottojen perintä ja maksuhäiriömerkinnät

 

Tavallisesti maksuhäiriömerkintä syntyy vasta sitten, kun perintäprosessi on kulkenut käräjäoikeuden päätöksellä ulosottoon. Näin ollen luottotietojen menettäminen on pitkällisen prosessin tulosta, ja velallisella on tavallisesti aikaa korjata tilanne ennen kuin perintään siirtyneestä saatavasta seuraa maksuhäiriömerkintä.

Kulutusluotot ovat tähän kuitenkin poikkeus, sillä kulutusluoton maksuerän ollessa viivästynyt yli 60 päivää, luoton myöntäjällä on oikeus ilmoittaa maksuhäiriön rekisteröiminen luottotietorekisteriin. Credigolta laina siirtyy perintäyhtiölle sen jälkeen, kun lainanmaksu on viivästynyt 75 päivää. Kulutusluotoiksi lasketaan myös osamaksusopimukset ja luottokortit.

Maksuongelmiin on tarjolla apua

 

Maksuongelmiin on saatavilla tukea ja apua. Kulutusluottoa myöntänyt taho, kuten esimerkiksi Credigo, voi antaa mahdollisuuden maksaa erääntynyt lasku myös eräpäivän jälkeen. Esimerkiksi Credigolla neuvotteluvaraa on, ja mikäli maksamisessa on ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, jossa voidaan sopia maksulupauksen tekemisestä. Näin saat lisäaikaa maksamiseen ja tiedät mahdollisista viivästyksen aiheuttamista kustannuksista – maksuhuomautuskuluista sekä viivästyskorosta.

Koska maksuongelmat voivat johtua äkillisestä tilanteen muutoksesta, ei niihin aina pysty varautumaan. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että omalla pankkitilillä olisi säästössä sen verran varoja, että niillä pystyisi vaikkapa työttömyyden tai sairastumisen sattuessa kattamaan pakollisia maksuja ja välttämään maksuhäiriömerkinnän. Säästäminen onkin yksi keino varautua odottamattomiin maksuongelmiin.

Velkakierteeseen ajautuessa apua voi saada sosiaalisesta luotosta tai lainojen yhdistämisestä. Yhteyttä kannattaa ottaa oman kunnan velkaneuvojaan tai Takuusäätiöön, joissa osataan neuvoa tarkemmin velkakierteen pysäyttämisestä.

Velkakierrettä on mahdollista välttää

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...