Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Annuiteettilaina on yleinen kulutusluoton tyyppi

Millaisia lainanlyhennystapoja on olemassa? Mitä tarkoittavat annuiteettilaina, kiinteä tasaerälaina ja tasalyhenteinen laina ja miten ne eroavat toisistaan. Ennen kaikkea – mikä lainanlyhennystapa juuri sinun kannattaisi valita?

Kaipaatko lisärahoitusta?

Mikä ihmeen annuiteettilaina?

 

Annuiteettilaina on yksi lainanlyhennystapa. Siinä oleellista on, että viitekoron muuttuminen vaikuttaa maksuerien suuruuteen, eli maksuerät muuttuvat sen mukaan, miten viitekorko muuttuu. Jos annuiteettilaina on sidoksissa esimerkiksi kolmen kuukauden euriborkorkoon, sen viitekorko tarkistetaan kolmen kuukauden välein ja maksuerät joko pienenevät tai suurenevat korkotilanteen mukaan.

Annuiteettilainalle on tyypillistä, että sitä lyhennetään aluksi maksamalla käytännössä lähinnä korkoja, ja lainan pääoma alkaa lyhentyä vasta silloin, kun noin puolet korkokuluista on maksettu. Korko on laina-ajan alussa kaikkein korkeimmillaan, koska lainan pääomaa on eniten jäljellä. Jos maksetaan pois pääomaa, silloin myös lainan korko alenee.

Miten annuiteetti vaikuttaa laina-aikaan?

Annuiteettilainan pituus

 

Annuiteettilainassa viitekoron vaihtelu vaikuttaa siihen, kuinka suuria kuukausierät ovat, mutta laina-aika on ennalta määritelty. Viitekorkoa tarkistetaan tietyin aikavälein. Jos laina on sidottu esimerkiksi kolmen kuukauden euriborkorkoon, tarkistetaan sen viitekoron taso kolmen kuukauden välein. Vastaavasti 12 kuukauden euriborkorkoon sidotun lainan viitekorko voi vaihtua vuoden välein. Tarkistusajan laskeminen alkaa aina siitä päivästä, jolloin laina on nostettu. 

Annuiteettilaina sopii sellaiselle lainaajalle, joka haluaa tietää tarkalleen, kuinka pitkäksi aikaa laina-aika sitoo itseä ja sietää sitä, että lainan lyhennyserät saattavat muuttua välillä. Annuiteettilainan etu onkin se, että sen ottaja tietää tarkalleen, kuinka pitkä laina-aika on.

Annuiteettilainan kuukausierät

 

Annuiteettilainaa maksaessa lainakauden alussa maksuerät muodostuvat käytännössä pääosin tai pelkästään lainan koroista. Varsinaiset pääomalyhennykset alkavat vasta sitten, kun noin puolet lainan koroista on maksettu ja se pienentää myös lainan korkoa, jota maksetaan pääomasta. Lainamäärä vähenee siis laina-ajan loppua kohti annuiteettilainassa nopeammin kuin lainakauden alussa.

Kuukausierien suuruuteen vaikuttaa se, miten viitekorko kehittyy. Esimerkiksi kulutusluotoissa on hyvin tavallista, että laina sidotaan kolmen kuukauden euriborkorkoon. Näin ollen kuukausierät ovat aina suunnilleen samansuuruisia, mutta niiden summat voivat muuttua, jos viitekorko muuttuu. Merkittävät muutokset eivät kuitenkaan ole kovinkaan todennäköisiä, koska kulutusluottojen laina-aika on yleensä lyhyt ja sen vuoksi myöskään viitekorko ei ehdi heilahdella kovin paljon.

Annuiteettilaina ja maksuvapaat jaksot

 

Annuiteettilainan ottanut voi saada pankilta tai rahoituslaitokselta maksuvapaita jaksoja lainanlyhennyksen helpottamiseksi. Kyse voi olla esimerkiksi kulutusluoton kohdalla yhdestä kuukaudesta tai asuntolainan tapauksessa jopa vuodesta. Maksuvapaan tai lyhennysvapaan aikana lainanlyhennyksiä ei tarvitse siis tehdä.

Tällaisen vaihtoehdon ottaminen voi olla tarpeen, jos esimerkiksi oma taloudellinen tilanne muuttuu radikaalisti, eikä lyhennysten tekeminen onnistu. Maksuvapaa jakso voi olla järkevä vaihtoehto myös silloin, jos haluaa esimerkiksi matkustella tai keskittyä maksamaan pois jotakin toista lainaa.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että lyhennysvapaat vaikuttavat lainan summaan niin, että ne kasvattavat siitä maksettavaa korkoa. Tyypillistä on, että maksuvapaa osuus pääomitetaan osaksi lainasummaa, jolloin se puolestaan kasvaa korkoa osana lainan pääomaa. Maksuvapaalta ajalta on tapana suorittaa esimerkiksi vain korkokulut. Taloudellisesti järkevintä on maksaa aina annuiteettilainaa pois säännöllisesti, jotta se ei kerrytä lisää korkoa maksamattomista lyhennyksistä.

Miten maksuvapaa vaikuttaa annuiteettilainaan?

Mitä ovat kiinteä tasaerälaina ja tasalyhenteinen laina?

 

Siinä missä annuiteettilainaa lyhennetään tietyllä aikavälillä, on kiinteä tasaerälaina luonteeltaan sellainen, että sitä lyhennetään aina samansuuruisissa erissä. Viitekoron muutokset näkyvät kiinteässä tasaerälainoissa niin, että laina-aika muuttuu viitekoron muuttuessa. Tällainen lyhennystyyli sopii lainaajalle, joka haluaa tietää tarkalleen kuukausittaisten lainanlyhennysten suuruuden, mutta ei välitä siitä, että ei ole täysin varma lainan pituudesta.

Kiinteässä tasaerälainassa viitekoron nouseminen tarkoittaa laina-ajan pitenemistä ja laskeminen laina-ajan lyhenemistä. Lainaa maksetaan kuitenkin takaisin aina vähintään koron verran. Tasaerälainan lyhentämistapaa voidaan muuttaa, jos korkojen nousu laina-aikana pidentää laina-ajan liian pitkäksi eikä laina enää lyhene.

Huomionarvoista on, että kiinteä tasaerälaina on eri asia kuin tasalyhenteinen laina. Tasalyhenteinen laina tarkoittaa lainatyyppiä, jossa lainan pääomaa lyhennetään aina samalla summalla mutta korko voi vaihdella viitekoron mukaan. Viitekoron noustessa maksuerä siis nousee ja laskiessa maksuerä pienenee. Jos korkotaso ei muutu, se tarkoittaa sitä, että koron määrä laskee euromääräisesti, koska lainan pääomaa maksetaan takaisin.

Mikä lyhennystapa on paras?

Mikä lainanlyhennystapa on paras?

 

On omasta elämäntilanteesta ja taloudellisesta maksukyvystä tai budjetista riippuvaista, mikä lainanlyhennystapa on juuri itselle paras. Mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi itselle.

Kiinteän tasaerälainan etu on ennakoitavuus lainanlyhennyksissä – eli se sopii hyvin esimerkiksi pienituloisille nuorille. Jos omat tulot ovat hieman korkeammalla tasolla, on tasalyhenteinen laina kenties parempi vaihtoehto. Sama koskee annuiteettilainaa, sillä korkeamman tulotason omaavilla on varaa kattaa viitekoron mukaan vaihtuvat lainaerät. Kiinteä laina-aika voi myös saada kannatusta ikääntyneemmiltä lainanottajilta.

Erilaisten takaisinmaksutapojen vertailu varsinkin asuntolainojen ja muiden suurempien lainojen kohdalla kannattaa, mikäli niin on mahdollista tehdä. Viitekoron vaihtelu vaikuttaa lainan takaisinmaksuun tavalla tai toisella, mutta on hyvä muistaa, että erot eivät välttämättä ole merkittäviä. Vakuudettomien lainojen kohdalla lainanlyhennystapaa saa harvoin valita itse.

Credigon lainat ovat annuiteettilainoja

 

Credigo tarjoaa 500–10 000 euron lainoja, joiden takaisinmaksuaika vaihtelee kahden ja kymmenen vuoden välillä. Lainamme ovat tyypiltään annuiteettilainoja. Credigon lainan hakeminen käy helposti ja nopeasti yksinkertaisella nettilomakkeella.

Ilmoitamme aina hinnoittelussamme kaikki lainan kulut selkeästi. Lisäksi ystävällinen asiakaspalvelumme on aina tarvittaessa valmiina auttamaan sinua lainan hakemisessa ja muissa lainaan liittyvissä asioissa.

Hae lainaa

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...