Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Todellinen vuosikorko

Tiedätkö, mikä on lainan todellinen vuosikorko ja miten se lasketaan? Todellinen vuosikorko on käsite, josta kuulemme jatkuvasti, mutta monet eivät tiedä, mitä se tarkoittaa. Kyseessä on mahdollisesti lainasanaston tärkein termi. Tällä sivulla kerromme, miten todellinen vuosikorko lasketaan ja miksi se on käsitteenä tärkeä lainaa hakiessa

Mitä todellinen vuosikorko tarkoittaa?

Lainan korko ja todellinen vuosikorko ovat eri asioita. Todellinen vuosikorko on tunnusluku, joka kuvaa rahan ja lainojen hintaa. Se on luonteeltaan hyvin avoin, joten se kuvastaa rahan hintaa erittäin tehokkaasti. Todellinen vuosikorko pyrkii olemaan mittarina sellainen, että sen avulla olisi helppo vertailla esimerkiksi erilaisten rahoitustuotteiden hintaa.

Lainojen vertailussa todellinen vuosikorko on erityisen tärkeässä asemassa. Se on mittari, joka luotonantajan tulee kertoa selvästi ennen lainahakemuksen tekemistä. Yleisesti todellisen vuosikoron laskemisessa katsotaan lainan määrää, takaisinmaksuaikaa ja ennen lainaa muodostuvia kuluja. Käytännössä nämä eivät kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä erilaisten maksujen käsittely saattaa johtaa niiden huomioimiseen todellisen vuosikoron laskemisessa tai niiden poisjäämiseen.

Todellisen vuosikoron laskemiseen on nykyään tarjolla yksiselitteinen laskentakaava. Kaava on määritelty EU:n direktiivillä, ja sitä tulisi käyttää aina todellisen vuosikoron laskemisen yhteydessä. Todellisen vuosikoron kaavan voi löytää Oikeusministeriön määrittelemästä kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta.

Todellisen vuosikoron laskeminen onnistuu valmiilla kaavalla

Miten todellinen vuosikorko lasketaan?

Todellisen vuosikoron laskeminen tapahtuu matemaattisen kaavan avulla. Se sisältää lainan korkokustannukset ja mahdolliset muut kulut. Todellisen vuosikoron kaava on seuraava:

Todellisen vuosikoron kaava

Kaava on melko vaikea, mutta pienellä harjoittelulla helposti laskettavissa. Yhtälö muodostuu näistä muuttujista:

X = todellinen vuosikorko
m = viimeisen nostoerän järjestysnumero
k = nostoerän numero, joten 1 ≤ k ≤ m
Ck = nostoerän k määrä
tk = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin myöhemmän nostoerän nostopäivän välinen aika, joten t1 = 0
m' = viimeisen takaisinmaksun tai maksun numero
l = takaisinmaksun tai maksun numero
Dl = takaisinmaksun tai maksun määrä
sl = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin takaisinmaksun tai maksun maksupäivän välinen aika

Jos lainan yhteydessä nostetaan vain yksi erä lainaa, kaava supistuu muotoon, jossa nostetun lainan pääoma jää laskun toiselle puolelle ja toiselle puolelle muodostuu pitkä lista eri kuukausierien maksuista. Tällä tavalla voidaan ratkaista todellisen vuosikoron määrä.

Esimerkki todellisesta vuosikorosta

Esimerkkinä 200 euron laina 6 kuukauden maksu-ajalla. Todellisen vuosikoron kaavasta muodostuisi seuraavanlainen lasku:

200 = (38(1+x)(-1/12)) + (38(1+x)(-2/12)) + (38(1+x)(-3/12)) + (38(1+x)(-4/12)) + (38(1+x)(-5/12)) + (38(1+x)(-6/12))

Laskun toiselle puolelle jää vain lainan pääomana nostettu summa 200 euroa ja toiselle puolelle muodostuvat kaikki kuusi lainan takaisinmaksua. Muuttujaksi laskuun jää X, eli lainan todellinen vuosikorko.

Todellisen vuosikoron ratkaisemiseen laskukaavalla ei ole ole olemassa yksinkertaista keinoa. On kuitenkin mahdollista saada ratkaisu, esimerkiksi käyttämällä taulukkolaskentaohjelmien arvioita. Taulukkolaskentaan erikoistuneilla ohjelmistoilla voidaan myös laskea erilaisin funktioin suoraan todellisen vuosikoron suuruutta.

Suoraan käsin laskettuna tarkan arvon saaminen todelliselle vuosikorolle nojaa ns. iterointimenetelmään. Tämä ns. Newtonin–Raphsonin menetelmä perustuu soveltuvien lukujen tarkasteluun sekä niiden avulla seuraavan paremman estimaation löytämiseen. Lopulta sen avulla voidaan selvittää hyvin tarkasti todellisen vuosikoron suuruus. Myös taulukko-ohjelmistot tekevät todellisuudessa taustalla iteraation, joka antaa lopulta arvion todellisesta vuosikorosta.

Todellisen vuosikoron laskeminen on siis selvästi helpompaa koneellisesti, esimerkiksi hyödyntämällä eri laskureita netissä. Laskurit saattavat kuitenkin antaa hieman erilaisia tuloksia laskukaavan vaikeudesta johtuen, joten älä luota laskureihin sokeasti. Todellisen vuosikoron selvittäminen onnistuu kuitenkin myös käsin. Koska vuosikoron laskeminen on hankalaa, luotontarjoajien on annettava luku ennen lainahakemuksen tekemistä.

Lainojen vertailu todellisen vuosikoron perusteella

Kulutusluotto vertailu todellisen vuosikoron avulla on mahdollista, jos lainasumma ja laina-aika ovat samat. Esimerkiksi vuoden ja kahden vuoden lainojen todelliset vuosikorot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Osa pienlainoja myöntävistä yrityksistä jättää huomioimatta todellisen vuosikoron laskennassa osan lainanottajalle koituvista kustannuksista – kuten avaus- ja takausmaksut.

Vertaile tästä
Todellisen vuosikoron vertailu
Pienlainojen korkokatto

Pienlainojen korkokatto

Vuonna 2013 voimaan tullut laki pienten kuluttajalainojen korkokatosta koskee kaikkia alle 2000 euron lainoja. Lain tarkoituksena on eliminoida kaikkein röyhkeintä toimintaa kulutusluottojen alalla. Lakimuutos on kuitenkin tuonut mukanaan myös uudenlaista hintakeinottelua ja uusia keinoja, joilla pikavippiyritykset tekevät voittoa. Monet pikavippiyritykset ovat lakimuutoksen vuoksi muuttaneet pikavippituotteensa uuteen muotoon, ja käyttävät niistä nyt nimityksiä kulutusluotto, joustolimiitti ja käyttölaina.

Lakia kierretään usein asettamalla luottorajaksi 2000 euroa, mutta käytännössä antamalla kuluttajalle vain pienempi summa. Näin yritys saa nostettua korkoa, mutta pitää samalla luottoriskin matalana. Vuosikorot voivat olla jopa useita satoja prosentteja. Jos asiakas nostaa 2000 euron lainasta käyttöönsä vain 200 euroa, tälle 200 euron summalle laskettuna korko voi teoriassa olla jopa kymmenkertainen. 

Credigo ilmoittaa todellisen vuosikoron selkeästi

Credigon myöntämät lainat noudattavat Suomen lainsäädäntöä ja kuluttajaviranomaisen asettamia kuluttajaluottojen markkinoinnin perussääntöjä. Lainojemme todelliset vuosikorot eivät näin ollen kierrä tai ylitä vuonna 2013 asetettua korkokattolakia.

Lainojemme todellinen vuosikorko on aina alle 50,5 prosenttia. Vuosikorko on myös nähtävissä kaikille lainasummille ja -ajoille ennen lainahakemuksen täyttämistä. Kun vertailet eri lainojen todellista vuosikorkoa, huomaat Credigon lainan todellisen vuosikoron olevan markkinoiden edullisimpia.

  • Korko 3,25–3,42 %
  • Todellinen vuosikorko 46,69–49,77 %

Tee näin, kun harkitset lainan ottamista

  • Vertaile eri lainanantajien todellista vuosikorkoa samalla lainasummalla ja -ajalla
  • Ole rehellinen taloudellisesta tilanteestasi lainahakemuksen yhteydessä, jotta vältyt ylivelkaantumiselta
  • Älä hae useita pikalainoja samanaikaisesti

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...