Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Todellinen vuosikorko

Tiedätkö, mikä on lainan todellinen vuosikorko ja miten se lasketaan? Todellinen vuosikorko on käsite, josta kuulemme jatkuvasti, mutta monet eivät tiedä, mitä se tarkoittaa. Kyseessä on mahdollisesti lainasanaston tärkein termi. Tällä sivulla kerromme, miten todellinen vuosikorko lasketaan ja miksi se on käsitteenä tärkeä lainaa hakiessa

Mitä todellinen vuosikorko tarkoittaa?

Lainan korko ja todellinen vuosikorko ovat eri asioita. Todellinen vuosikorko on tunnusluku, joka kuvaa lainan hintaa. Se on luonteeltaan hyvin avoin, joten se kuvastaa rahan hintaa erittäin tehokkaasti. Todellinen vuosikorko on mittarina sellainen, että sen avulla on mahdollista vertailla esimerkiksi erilaisten rahoitustuotteiden hintaa.

Lainojen vertailussa todellinen vuosikorko on erityisen tärkeässä asemassa. Se on mittari, joka luotonantajan tulee kertoa selvästi ennen lainahakemuksen tekemistä. Yleisesti todellisen vuosikoron laskemisessa katsotaan lainan määrää, takaisinmaksuaikaa ja ennen lainan ottamista muodostuvia kuluja. Käytännössä nämä eivät kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä erilaisten maksujen käsittely saattaa johtaa niiden huomioimiseen todellisen vuosikoron laskemisessa tai niiden poisjäämiseen.

Todellisen vuosikoron laskemiseen on nykyään tarjolla yksiselitteinen laskentakaava. Kaava on määritelty EU:n direktiivillä, ja sitä tulisi käyttää aina todellisen vuosikoron laskemisen yhteydessä. Todellisen vuosikoron kaavan voi löytää Oikeusministeriön määrittelemästä kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta.

Todellisen vuosikoron laskeminen onnistuu valmiilla kaavalla

Miten todellinen vuosikorko lasketaan?

Todellisen vuosikoron laskeminen tapahtuu matemaattisen kaavan avulla. Se sisältää lainan korkokustannukset ja mahdolliset muut kulut. Todellisen vuosikoron kaava on seuraava:

Todellisen vuosikoron kaava

Kaava on melko vaikea, mutta pienellä harjoittelulla helposti laskettavissa. Yhtälö muodostuu näistä muuttujista:

X = todellinen vuosikorko
m = viimeisen nostoerän järjestysnumero
k = nostoerän numero, joten 1 ≤ k ≤ m
Ck = nostoerän k määrä
tk = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin myöhemmän nostoerän nostopäivän välinen aika, joten t1 = 0
m' = viimeisen takaisinmaksun tai maksun numero
l = takaisinmaksun tai maksun numero
Dl = takaisinmaksun tai maksun määrä
sl = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin takaisinmaksun tai maksun maksupäivän välinen aika

Jos lainan yhteydessä nostetaan vain yksi erä lainaa, kaava supistuu muotoon, jossa nostetun lainan pääoma jää laskun toiselle puolelle ja toiselle puolelle muodostuu pitkä lista eri kuukausierien maksuista. Tällä tavalla voidaan ratkaista todellisen vuosikoron määrä.

Lainojen vertailu todellisen vuosikoron perusteella

Kulutusluottojen vertailu todellisen vuosikoron avulla on mahdollista, jos lainasumma ja laina-aika ovat samat. Esimerkiksi vuoden ja kahden vuoden lainojen todelliset vuosikorot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Osa pienlainoja myöntävistä yrityksistä jättää huomioimatta todellisen vuosikoron laskennassa osan lainanottajalle koituvista kustannuksista – kuten avaus- ja takausmaksut.

Lue Credigon hinnoista
Todellisen vuosikoron vertailu
Pienlainojen korkokatto

Toimi näin, kun harkitset lainan ottamista:

  • Vertaile eri lainanantajien todellista vuosikorkoa samalla lainasummalla ja -ajalla
  • Ole rehellinen taloudellisesta tilanteestasi lainahakemuksen yhteydessä, jotta vältyt ylivelkaantumiselta
  • Älä hae useita pikalainoja samanaikaisesti

Pienlainojen korkokatto ja todellinen vuosikorko

Vuoden 2019 syyskuussa voimaan astunut laki kuluttajaluottojen korkokatosta tarkoittaa sitä, että kaikkien kulutusluottojen nimelliskoron pitää olla alle 20 prosenttia. Lakimuutoksen tarkoituksena on suojella kuluttajaa. Credigo suhtautuu myönteisesti lakimuutokseen ja kuluttajien suojelemiseen. Lainojemme korot ovat 11,8-19,8 prosenttia ja todellinen vuosikorko 14,85-29,15 prosenttia lainasummasta riippuen. 

Credigon myöntämät lainat noudattavat Suomen lainsäädäntöä ja kuluttajaviranomaisen asettamia kuluttajaluottojen markkinoinnin sääntöjä. Sekä korko että todellinen vuosikorko ovat aina nähtävissä kaikille lainasummille ja -ajoille ennen lainahakemuksen täyttämistä. Pääset tarkastelemaan lainojen hintoja eri summilla lainalaskurin kautta.

  • Korko 11,8-19,8 %
  • Todellinen vuosikorko 14,85-29,15 %

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...